Jaroslav PAŠKA: Slovenská národná strana dôveru občanov nesklame

thumbnail

Menej straníckosti, viac porozumenia a kvalifikovanosti. Slovenská národná strana nielenže splnila záväzok vrátiť sa do parlamentných lavíc, ale stala sa aj súčasťou vládnej koalície. Najnovší prieskum verejnej mienky na jej rastúcich preferenciách potvrdil, že občania Slovenska vnímajú SNS pozitívne. Slovenské národné noviny oslovili jej podpredsedu Jaroslava Pašku.

  • Z telefonického prieskumu, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Polis 22. až 29. apríla, vyplynulo, že SNS dôveruje najviac občanov. Ako vnímate takéto uznanie zo strany občanov?

Aj keď si uvedomujeme, že výsledky prieskumov verejnej mienky sú premenlivé, veľmi si vážime signalizovanú stúpajúcu dôveru verejnosti v prácu SNS. A veľmi pekne za ňu ďakujeme. Uvedomujeme si však aj to, že ak je pre politický subjekt náročné dôveru verejnosti získať, oveľa ťažšie, prácnejšie a náročnejšie bude získanú podporu si udržať. Preto aj naďalej chceme pracovať tak, aby sme získanú priazeň občanov nesklamali. SNS išla do volieb s cieľom vrátiť do verejného života i do politiky slušnosť, dôstojnosť, porozumenie, odbornosť, kvalifikovanosť aj hrdosť. Žijeme v čase, keď sa pod tlakom dynamických medzinárodných zmien vzťahy v našom najbližšom okolí neustále komplikujú. Preto sme presvedčení, že je dôležité v záujme pokoja a stability nachádzať na riešenie problémov odpovede s čo najširšou spoločenskou aj politickou zhodou. Znamená to pre nás možno menej straníckosti a o to viac porozumenia, pochopenia, kvalifikovanosti a spolupráce so všetkými, ktorí majú úprimný záujem pozdvihnúť kvalitu života na Slovensku.

  • Do akej miery vidí SNS ako reálne dosiahnuť v súčasnom vládnom programe svoje programové ciele?

Veľkú časť našich programových cieľov sme po dohode s koaličnými partnermi zapracovali do programového vyhlásenia vlády. Vďaka tomu sa pri ich napĺňaní budeme môcť oprieť o podporu celej súčasnej vládnej garnitúry. Postupne by sme tak mali v spolupráci s koaličnými partnermi zrealizovať komplexnú reformu vzdelávania, modifikovať úpravu valorizácie dôchodkov, primeraného zvyšovania minimálnej mzdy, sprísniť poskytovanie sociálnych dávok pre tých, ktorí odmietajú pracovať, zabezpečiť zrušenie daňových licencií, zníženia daní, zaviesť rozsiahly protikorupčný program, zastaviť rozpredávanie strategického majetku, zabezpečiť zvýšenie potravinovej bezpečnosti a podielu slovenských výrobkov a produktov z domácich surovín, zabezpečiť zvýšenie limitu na paušálne výdavky pre živnostníkov, zníženie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby) a pod. Samozrejme že ak život prinesie aj iné v programovom vyhlásení nezaznamenané problémy, budeme ich môcť v spolupráci s koaličnými partnermi operatívne riešiť.

  • Ukazuje sa, že predseda SNS Andrej Danko mal pravdu, ak hovoril, že súčasná SNS je iná, „očistená“ od nánosov nedávnej minulosti. A zdá sa, že tak to vnímajú aj voliči...

Slovenská národná strana prešla rozsiahlou vnútornou reformou a sme presvedčení, že má všetky predpoklady na to, aby naďalej bola hodnotným prínosom slovenskej politickej scény, jej stabilnou a štandardnou súčasťou. Nepochybujeme však o tom, že slovenská verejnosť už bude pôsobenie SNS veľmi pozorne a citlivo sledovať a každé pochybenie nám dá rýchlo na vedomie.

  • Zatiaľ iba mediálne, ale predsa len aj verejne je už badateľné, že SNS, hoci stále zostáva na princípoch národnosti, odložila „nacionalistickú“ kartu. Akú predstavu má SNS v oblasti moderného spolužitia menšín na našom Slovensku?

Európska únia prechádza turbulentným obdobím a jedným zo základov našej národnej stability sú dobré vzťahy s našimi susedmi a partnermi v regióne. Vzájomná úcta a rešpekt tak v medzinárodných, ako aj v medziľudských vzťahoch by mali byť súčasťou nášho každodenného života. Národnostné menšiny a ich príslušníci sú už dlho integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Majú vlastné kultúrne zvyky, tradície a je naším spoločným záujmom, aby naše súžitie bolo civilizované, kultivované, organizované tak, aby národnostné menšiny boli skôr obohatením ako problémom spoločnosti. Medzinárodné dohody dnes vytvárajú dostatočné rámce na to, aby sme prípadné problémy v súžití mohli riešiť vecne a pokojne. Reakcie medzinárodných inštitúcií na rozličné sťažnosti týkajúce sa života národnostných menšín nám potvrdili, že súčasné predpisy upravujúce ich postavenie a  život na Slovensku dosahujú potrebný európsky štandard, a preto nie je v tejto oblasti potrebné nič zásadne meniť. Z dobrých medziľudských vzťahov navyše profituje celá spoločnosť, preto by sme si ich nemali zbytočne kaziť.

  • SNS získala v rámci koalície tri rezorty. Medzi nimi „poľnohospodárstvo“, kde sa zdá, že pani ministerka naozaj myslí na našich poľnohospodárov – aj v súvislosti s nedávnymi mrazmi, a školstvo – tam bude mať minister problém s dostatkom financií. Sú to ťažké a nevďačné rezorty. Neobávate sa ako strana viac prehier ako „úspechov“ v nich?

Uvedomujeme si rozsah a náročnosť problémov v rezortoch školstva, pôdohospodárstva, ale aj obrany, ktoré predseda vlády zveril do riadenia odborníkov navrhnutých Slovenskou národnou stranou. Napriek ich neľahkej východiskovej situácii však veríme ich pracovným skúsenostiam a budeme sa tešiť z každého dosiahnutého úspechu.  Aj odborné zázemie SNS je dnes pripravené urobiť všetko pre to, aby ministrom navrhnutým SNS pomohlo úspešne sa vyrovnať so všetkými nástrahami ich náročného úradovania. Nemyslím si však, že by ostatné rezorty boli vďačné či nenáročné. V každom z nich nájdeme aj oblasti, s ktorými sa budú musieť ministri popasovať. My súčasnú vládu vnímame ako jednotný celok, za ktorého úspešné pôsobenie sme všetci koaliční partneri občanom zodpovední spolu. Dobrá vláda by predsa mala fungovať ako jeden tím či orchester. Koordinovane a vyvážene. Napríklad aj vami naznačená obava z možného nedostatku financií v školstve by predsa nebola len zlyhaním ministra školstva alebo SNS, ale skôr zlyhaním ministra financií či predsedu vlády, ktorí na nevyhnutné reformy školstva, zakotvené v programovom vyhlásení vlády, nevytvorili alebo nevyčlenili dostatok finančných zdrojov. Preto by, myslím si, bolo zlé, ak by sme sa na spoločné vládnutie pozerali len cez prizmu úspechu „svojich“ rezortov. Vyvolali by sme tým nezdravú rivalitu.

Zhováral sa Ivan BROŽÍK Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.