Jedinečnú súťaž pre novohradských školákov aj dospelých

thumbnail

 

Slovenský národný jazyk sa skladá z viacerých zložiek, jednotlivých foriem, z ktorých každá má vlastný súbor jazykových prostriedkov. Značná časť však patrí do všetkých foriem národného jazyka. Z tohto hľadiska stoja na opačných póloch spisovný jazyk a nárečie. Spisovný jazyk má síce v súčasnosti už svoj samostatný život, ale nie je odtrhnutý od svojho základu  ̶  nárečia  ̶ , s ktorým je spojený živými spojivami.

Nárečia svojimi vlastnosťami predstavujú stále nevyčerpateľný zdroj poznávania celého národného jazyka a osobitne jeho dejín, ako aj nášho národa a jeho dejín, jeho duchovnej i hmotnej kultúry.

To si plne uvedomili organizátori ‒ Miestny odbor Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej v Lučenci ‒  jedinečnej súťaže pre žiakov základných, študentov stredných škôl a dospelých pod názvom Poznávame nárečia našich predkov: prednes textu v novohradskom nárečí, ktorá sa uskutočnila  26. apríla 2024 v Dome MS v Lučenci pod záštitou povereného riaditeľa Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. Ten na úvod oboznámil prítomných s typickými znakmi novohradských nárečí. Potom sa súťažiaci dostali k prednesu/čítaniu vybraných textov ‒ väčšinou príbehov ľudí tohto kraja v minulosti, ako ich v  dialektologických výskumoch zaznamenali jazykovedci Eugen Jóna a Ján Matejčík. V prvej kategórii (1. stupeň ZŠ) sa prezentovalo 7 žiačok, v druhej kategórii (2. stupeň ZŠ) bolo 9 žiačok a 2 žiaci, v tretej kategórii (stredné školy) sa predstavilo 7 žiačok a v kategórii kultúrna verejnosť predniesla vybraný text jedna súťažiaca. Na záver odborná porota v zložení doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. (predseda), PhDr. Ján Žilák, Mgr. Gabriel Rožai, PhD., a Mgr. Katarína Szökeová vyhodnotila výkony súťažiacich, ktorým odovzdali diplomy a vecné ceny. V tejto súvislosti  treba vyzdvihnúť prístup starostu obce Polichno Pavla Kyseľa, ktorý víťazným súťažiacim daroval knižné publikácie.

Aj štvrtý ročník tejto súťaže splnil jej hlavý cieľ, ktorým je neformálne viesť mladých ľudí a kultúrnu verejnosť, aby nezabúdali na odkaz svojich predkov a nielen poznávali novohradské nárečia, ale ich aj vedeli funkčne využiť v konkrétnych komunikačných situáciách.

Július LOMENČÍK,  poverený riaditeľ SLÚ Matice slovenskej

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.