Jediným riešením je komplexná reforma

thumbnail

Čo všetko sa udialo v  slovenskom zdravotníctve v roku 2019. Podľa Ústavy SR je štát povinný  poskytovať občanom Slovenska bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Aká je však realita? Ak vychádzame z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky pre oblasť zdravotníctva, štát zabezpečuje a poskytuje vo verejnom a hospodárskom záujme na základe verejného zdravotného poistenia bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorej rozsah je nevyhnutný na poskytnutie takej zdravotnej starostlivosti, ktorá vedie k záchrane života, vyliečeniu choroby, zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií, zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, účinnej prevencii, zisteniu choroby, zmierneniu prejavu chorôb, ako aj iných nevyhnutných výkonov, ktoré súvisia s poskytovaním takejto zdravotnej starostlivosti. Rok 2019 v zdravotníctve nemôžeme hodnotiť jednoznačne, keďže za posledné roky sa na ministerskej stoličke vystriedali dvaja ministri. Jeden prišiel zo Slovenskej pošty a druhá ministerka  sústredila svoju pozornosť najmä na nemocnice. Bolo to obdobie premárnených príležitostí. Ani jeden už ministrom nie je. A čo je zvlášť zaujímavé, súhlasili, že funkciu ministra prevezmú za stranu SMER-SD. A napokon vyhlasovali, že boli nezávislí, nestranícki. Nájsť konsenzus so všetkými lekármi a s odborníkmi na medicínu a zdravotnícku techniku je mimoriadne náročný proces. Nie vždy boli všetky strany spokojné. Samotný rezort naplnili viac odborníkmi z oblasti ekonómie ako medicíny. Zrejme už dávno začalo platiť to známe, že každý všetkému rozumie, len musí mať dobré miesto „pod slnkom“. Preto rezort prechádzal, a zrejme aj bude prechádzať pravidelnými zmenami podľa zástavy, ktorá bude viať nad samotným ministerstvom.

Predsa len si môžeme zopakovať niekoľko zmien a krokov, ktoré realizoval tento rezort: nastavovanie pravidiel v rámci centrálneho zaobstarávania, v logistike nemocníc či samotnom oddlžení. Rok už funguje elektronické zdravotníctvo. Lekár nahlási recept a lekáreň ho vydá. Z pohľadu pacienta je to pohodlné. Elektronická forma zdravotnej dokumentácie však naďalej pokrivkáva, často nefunguje na sto percent. Záznamy by sa mali zapisovať do systému rovnako, ako aj žiadosti týkajúce sa laboratórnych vyšetrení. Rezort zdravotníctva stále nezačal zavádzať jednotné štandardné postupy pri konkrétnej diagnóze. Prvé špecializácie  mali mať  zavedené manuály už v prvom štvrťroku 2018. Dodnes sa nič nezrealizovalo.

  • NEMÁME LEKÁROV

Rok 2019 priniesol nedostatok lekárov, zdravotných sestier a pomocného personálu. Poslednej ministerke sa nepodarilo zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach, ako aj v  ambulanciách primárnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Najväčší deficit a očakávania sú z pohľadu  riešenia najpálčivejších problémov v oblasti zabezpečovania dostatku kvalifikovaných odborníkov. Nedostatok lekárov na Slovensku, ich preťaženie, keď človek vyhorí, treba riešiť urgentne, razantnejšie a celoplošne. Rezidentský program sústredený len na všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých nestačí. Nezanedbateľné je celospoločenské  pozitívne vnímanie výkonu lekárskeho povolania na Slovensku. Aj v iných krajinách majú v tejto oblasti mnohé problémy. Svetová lekárska asociácia preto v októbri 2017 prijala inovovanú verziu Sľubu lekára. Okrem iného sa v ňom píše, že lekári musia dbať aj o seba, o vlastné zdravie a schopnosti, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom na čo najvyššej úrovni.

  • KONIEC STRATIFIKÁCIE

Otázny je aj nový návrh strany SMER-SD, ktorá na svojej programovej konferencii 18. januára 2020 uvažuje, aby lekári, ktorí po vysokej škole opustia Slovensko, boli povinní štátu zaplatiť „školné“ vo výške päťdesiatpäťtisíc eur. Študenti pôjdu študovať do iných krajín. Taktiež sa dodnes neriešila kontrola a  efektívne využívanie finančných prostriedkov. Je chybou, že ako „pštros do piesku“ si Slovenská lekárska komora (SLK) strčila svoju hlavu a počas rokov nekonfrontovala svoje názory a nespokojnosť s prácou ministerstva, až dnes mesiac pred voľbami dáva to na známosť.

Ďalší výrazný problém uplynulého roka bola stratifikácia nemocníc. Namiesto serióznej diskusie sa z nej stal politický boj ministerky proti strane SMER-SD, ktorá ju nominovala. Stratifikácia sa skončila v šuplíku. Uvidíme, či ho budúca vláda otvorí a či konečne zrealizuje komplexnú reformu, ktorú zdravotníctvo potrebuje ako soľ.

Eva SISKOVÁ ‒ Foto: internetPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.