Každoročné problémy s tlačivami sa zopakovali

thumbnail

Čas nepostojí, lehota na podanie daňových priznaní sa rýchlo skracuje. Na podanie daňového priznania k dani z príjmu za uplynulý rok má daňovník podľa zákona tri mesiace – až do 31. marca 2015. Je to každoročný rituál. A tiež každý rok má z týchto dvanástich týždňov prakticky k dispozícii asi tak šesť. Nahradí bradatý evergreen o nepripravených cestároch vtip o nepripravenej finančnej správe? Problém s tlačivami na daňové priznanie sa totiž opakuje takmer so železnou pravidelnosťou.

V čase, keď sme pripravovali tento článok (desať dní predtým, ako čítate toto vydanie SNN), ešte stále nebolo k dispozícii tlačivo na on-line vyplnenie daňového priznania typu a A typu B. Inak povedané, daňovník si ešte stále nemohol v počítači „rozkliknúť“ tlačivo, vpísať doň údaje – aj so zárukou automatickej kontroly výpočtov, vytlačiť si ho a doručiť podpísané príslušnému daňovému úradu. Existovala iba predpotopná možnosť vytlačiť si formulár, ručne a bez kontroly doň požadované údaje vpísať, naskenovať, podpísať a zaniesť tam, kde treba. Trochu stredoveké riešenie. A to sa nezaoberáme ďalším nekonečným príbehom – dlhoročným takmer „nenábehom“ elektronického podávania a komunikácie s úradmi.

■ KAŽDOROČNÁ REPRÍZA

Či sa pozrieme na vlaňajší, predvlaňajší či predpredvlaňajší rok, vždy je to to isté. Hoci človek by si myslel, že ak sa nedá stihnúť výroba takéhoto on-line formulára začiatkom roka, prečo sa nevyrába už koncom toho predchádzajúceho? Stačí šesťtýždňový predstih. A občan by mal k dispozícii takú lehotu, akú mu garantuje zákon. Každý rok zo strany finančnej správy čítame, či počúvame výhovorku, či zhodné zdôvodnenie. To aktuálne tohtoročné znie takto: „Oznamujeme daňovým subjektom, že v súčasnosti na portáli finančnej správy nie sú dostupné elektronické formuláre týchto tlačív: daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014, daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B za rok 2014, hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014.“

■ DOBRÁ RADA

„Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, môže teraz výnimočne, keď ešte nie sú dostupné elektronické formuláre, použiť na podanie daňového priznania za rok 2014 príslušný vzor tlačiva, ktorý sa nachádza na portáli v časti Rýchle odkazy/ Daňové a colné tlačivá/ Katalóg colných a daňových formulárov – katalóg vzorov tlačív. Vzor tlačiva daňového priznania je potrebné vytlačiť, ručne vyplniť a naskenovať.“ Takto radí daňovníkom Finančná správa.

Dane karikatúraNa pravú mieru treba tiež uviesť informáciu, ktorá sa šíri rýchlosťou lavíny. Aj v tomto roku je totiž možné za dodržania zákonom stanovených povinností podať daňové priznanie neskôr ako tri dni pred Veľkým piatkom, teda  posledný marcový deň. Ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania, a teda aj na zaplatenie dane predĺžiť, treba len oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do konca lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2015. Nemusí podávať žiadosť a čakať na vyjadrenie súhlasu alebo zamietnutie žiadosti daňovým úradom. Lehota, ak splní zákonom stanovené podmienky,  sa na základe oznámenia predlžuje automaticky. Oznámenie musí byť podané najneskôr do 31. marca 2015, daňovník v oznámení musí uviesť novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie.

■ KRAJNÉ LEHOTY

Povinnosť podať priznanie k dani je maximálne možné predĺžiť o tri celé kalendárne mesiace v prípade daňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich  dátumov: 30. 4. 2015, 1. 6. 2015 (namiesto 31. 5., pretože tento deň pripadá na sobotu) alebo 30. 6. 2015. V prípade daňovníka, ktorý mal príjem v zahraničí, je to najviac šesť celých kalendárnych mesiacov. Môže teda uviesť ešte aj ďalšie dátumy, a to: 31. 7. 2015, 31. 8. 2015 alebo 30. 9. 2015. Tento postup sa však nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, ktorý musí žiadať o predĺženie lehoty. Žiadosť musí podať najneskôr pätnásť dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, ak by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti rozhodnutiu  sa daňovník nemôže odvolať.

O tomto čase by podľa prísľubu Finančnej správy mali byť už on-line formuláre naporúdzi. Aj keď tak daňovníci nemali celú zákonnú lehotu k dispozícii, niet dôvodu odkladať si túto povinnosť až na posledný marcový deň. V nijakom prípade si takúto ľahkovážnosť nezaslúžia inak profesijne zdatní a ochotní zamestnanci daňových úradov, ktorí potom musia pracovať v predĺžených úradných hodinách.

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Andrej MIŠANEKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.