Koniec klamstvám v médiach

thumbnail

Vracia sa  zodpovednosť za to, čo novinár napíše a médium uverejní. Nová legislatíva bude v prípade schválenia hlavou štátu účinná od prvého novembra tohto roka. Kto bude dodržiavať Etický kódex žurnalistickej tvorby, zákon sa ho nijako nedotkne. Právo na odpoveď aj pre verejných funkcionárov bolo do slovenského právneho poriadku zavedené od júna 2008. Vtedy vládla prvá vláda Roberta Fica. V roku 2011 počas funkčného obdobia Ivety Radičovej bol tento inštitút pozmenený, čím toto právo ostalo len fyzickým osobám. Verejní funkcionári majú mať opäť právo žiadať o uverejnenie odpovede, „ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu, alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť“. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne, uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.

■ ČISTÉ SPRAVODAJSTVO

„Treba zdôrazniť, že predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda právo odpovede na hodnotiace úsudky. Právo na odpoveď je prvkom tlačového práva niektorých európskych krajín, napríklad Francúzska, ktorý vychádza zo zásady audiatur et altera pars, teda nech je vypočutá tiež druhá strana,“ argumentovali predkladatelia z vládnucej koaličnej strany SMER. V preklade to znamená, že sa nebude dotýkať komentárov médií, ale striktne zasiahne spravodajstvo, v ktorom by mali po novembri na adresu verejne činných osôb zaznievať len overené a dokázateľné fakty. Teda zákon čistí spravodajstvo a celkový tok informácií od subjektívnych komentovaných žánrov.

„Právo na odpoveď je v navrhovanej podobe súčasťou legislatívy v mnohých krajinách EÚ už od sedemdesiatych rokov minulého storočia, povedal pre Slovenské národné noviny podpredseda parlamentného mediálneho výboru poslanec NR SR (SNS) Karol Farkašovský. „Nie je to teda nič nové. Schválený zákon má pozitívny vplyv na úpravu deformovaného mediálneho prostredia, na zrovnoprávnenie všetkých občanov ‒ aj verejne a politicky činných v rámci Ústavy SR, ktorá garantuje právo na ochranu osobnosti všetkým občanom bez rozdielu. Ja vidím pozitívum aj v tom, že nový zákon bude prospešný i pre samotných novinárov. Je prevenciou proti náhodným, úmyselným alebo neprofesionálnym prešľapom žurnalistov a motivuje ich k dodržiavaniu etických pravidiel a Etického kódexu žurnalistickej tvorby. Ak ho budú dodržiavať, nemusia sa obávať, že by sa rozmohli žiadosti verejných činiteľov o právo na odpoveď.  Aj žiadosti v zmysle práva na opravu sa objavujú v tlači len sporadicky. Určite nikto z nás nemá v úmysle brániť slobodnej tvorbe novinárov. Chceme len prispieť k tomu, aby sloboda bola vyvážená zodpovednosťou za to, čo novinár napíše a uverejní.“ Informoval vo svojom vyjadrení poslanec Farkašovský.

■ PRIESTOR NA PRÁVO

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec, alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má mať osoba, ktorá o ich uverejnenie požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1 660 eur do 4 980 eur. Novela obsahuje aj možnosti, keď odpoveď uverejnená nemusí byť. Je to napríklad vtedy, ak nespĺňa zákonné náležitosti, smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie odpovede či vtedy, ak by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Andrej MIŠANEKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.