Kuje Kiska Sorosove pikle? Prezident neodpoveal

thumbnail

Predseda vlády Robert Fico v súvislosti s politickým zneužívaním vraždy novinára J. Kuciaka a jeho priateľky vyjadril podozrenie, že za protivládnymi protestami, môže stáť finančný podnikateľ George Soros. Konkrétne R. Fico vyzval prezidenta A. Kisku, aby pred slovenskou verejnosťou odpovedal, o čom s týmto finančníkom rokoval na stretnutí v USA  v roku 2017. Slovenské národné noviny o tom písali už v októbri 2017 a zdá sa, že naše články sú nanajvýš aktuálne aj dnes.  Rovnaké otázky mu vtedy položil aj poslanec NR SR P. Marček. Prezident neodpovedal ani vtedy. Článok publikujeme opätovne na našom webovom sídle:

Poslanec NR SR Peter MARČEK: Prezident si nesplnil povinnosť. „Odpoveď Romana Krpelana, poradcu prezidenta, na moju žiadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa stretnutia Andreja Kisku s George Sorosom nepovažujem za relevantnú a mám za to, že hlava štátu si nesplnila povinnosť uloženú jej zákonom. Dvadsiateho siedmeho septembra som interpeloval priamo prezidenta republiky Andreja Kisku žiadosťou o odpovede na sedem konkrétnych otázok v zmysle zákona o prístupe k informáciám v súvislosti s jeho stretnutím s kontroverzným finančným špekulantom George Sorosom v New Yorku počas zasadnutia VZ OSN,“ zhodnotil odpoveď prezidenta A. Kisku poslanec NR SR P. Marček (nezávislý) na jeho otázky, o ktorých sme v SNN informovali vo vydaní 42 v príspevku pod názvom Andrej Kiska a americký mecenáš. Namiesto prezidenta poslancovi odpovedal jeho poradca Roman Krpelan, bývalý aktívny redaktor poplatného denníka SME. Už na začiatku listovej odpovede urobil vážnu chybu, keď ústavného činiteľa oslovil „Vážený pán Marček“. „Ak prezident nemá ani toľko slušnosti a právnej zodpovednosti k občanom nášho štátu, že nedá ani len podpis pod odpoveď, ktorú mu zjavne spolu s prejavmi píšu ‚poradcovia‘, považujem to za facku občanom, demokracii a za povyšovanie sa prezidenta nad zákon. Pri všetkej úcte, nejaký poradca, hoci aj hlavy štátu, nenesie priamu zodpovednosť voči občanom a zákonu, nie je ústavným činiteľom ani povinnou osobou, na ktorú sa vzťahuje §2 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám,“ dodal pre SNN poslanec.

 • ŽIADNA ODPOVEĎ

Napriek skutočnosti, že poslanec položil jednoznačne niekoľko jasných a zrozumiteľných otázok, odpoveď prezidentovho poradcu neprekročila rámec utajovania prezidentových „aktivít“ počas ostatných týždňov – ako sú kauzy okolo obchádzania daňových zákonov jeho firmy alebo podozrivé nadobudnutie pozemkov pri obci Slavkov pod Tatrami. Odpovedal len to, čo už Kiska zverejnil. „Stručnú odpoveď pána Krpelana, že prezident sa stretol s George Sorosom, ktorý aj stretnutie mal iniciovať, a že témou bola rómska otázka, nepovažujem za splnenie si povinností uloženej citovaným zákonom ani za vyčerpávajúcu odpoveď. Minimálne verejnosť doteraz nevie, akým spôsobom a cez aký komunikačný kanál či osoby miliardár kontaktuje prezidenta Slovenskej republiky, z akého dôvodu ho žiada o stretnutie a k akým záverom alebo záväzkom došlo na utajovanej schôdzke. Prezident nielenže neuviedol všetky odpovede na konkrétne a zrozumiteľné otázky, ale si tiež nesplnil povinnosť poskytnúť zápis zo stretnutia, o ktorý som výslovne žiadal a ktorý má Kancelária prezidenta podľa § 5, odseku 3, písmena a) viesť aj sprístupniť,“ dodal poslanec P. Marček.

 • OPAKOVANÁ VÝZVA

Poslanec sa rozhodol zaslať prezidentovi svoje nesúhlasné stanovisko a opakovanú výzvu, aby sám odpovedal na otázky o jeho stretnutí s G. Sorosom. Takýto kontakt je znepokojujúci v súvislosti s únikom informácií, ktoré o. i. zverejnil portál DC Leaks. Z viac než dvetisícpäťsto e-mailov Sorosových organizácií vyplýva, že miliardár míňa značné sumy aj na ovplyvňovanie politiky Európskej únie a mnohých iných štátov, financuje nositeľov ideológií rozvracajúcich tradičné hodnoty, režimy a dehonestujúcich slušných politikov. Poslanec P. Marček napokon dodal, že sa prezidenta opýta aj na podozrivé nadobudnutie pozemkov pri Slavkove – ich pôvodní majitelia pripravujú civilnú žalobu, aby pozemky získali späť. Podľa zverejnených informácií by mohlo ísť aj o podvodné konanie.


Súvisiace články s témou:

Poslanec Peter Marček žiada od prezidenta informácie o stretnutí so Sorosom. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska nie je až taký dobrý anjel, ako sa z neho usilujú vyrobiť liberálne médiá a zahraničné korporácie. V ostatných týždňoch ho až pričasto predvolávajú orgány činné v trestnom konaní. Na verejnosť prenikli informácie z prešovského daňového úradu, podľa ktorých jeho spoločnosť KTAG porušila slovenské daňové zákony. Prezident sa zamotal do viacerých ekonomických škandálov. A na prestíži mu nepridáva ani stretnutie s kontroverzným veľkopodnikateľom Georgom Sorosom počas jeho nedávnej cesty v USA, kam cestoval na vystúpenie na sedemdesiatom druhom valnom zhromaždení OSN...

Finančnú aféru odštartoval anonymný email, ktorý médiám rozposlal kópie daňových dokumentov, týkajúcich sa vyšetrovania firmy prezidenta KTAG. Kiskova firma požadovala započítať do svojich daní sumu dvadsaťsedemtisíc eur, ktoré však minula na kampaň Andreja Kisku – nie ako svojho spoločníka, ale ako súkromnej osoby. Okrem toho sa usilovala štát zaviesť, aby jej z tejto transakcie vrátili DPH vo výške stoštyridsaťsedemtisíc eur. Daňový úrad, samozrejme, takéto „účtovanie“ neakceptoval. DPH nevrátil a žiadal daňový nedoplatok vyplatiť a posunul prípad polícii. Keď sa to prevalilo, firma KTAG účinnou ľútosťou nedoplatok uhradila, a tým sa podľa slovenskej legislatívy trestnosť skončila. Na prvý pohľad je všetko v poriadku. Lenže pribúdali ďalšie ...

■  SERIÁL O ÚŽERE?

O A. Kiskovi je známe, že v minulosti zarobil nemalé finančné zdroje na požičiavaní peňazí najmä nesolventným občanom za vysoké úroky. Niekto tomu hovorí úžera, iný nebankové služby. Prezident sa však vyhranil a ešte počas prezidentskej kampane uviedol, že opustil podnikateľské prostredie tzv. nebankových inštitúcií, ktoré priviedli stovky Slovákov a Sloveniek na pokraj bankrotu a na existenčné dno. Ani toto však nie je úplná pravda. Inkriminovaná spoločnosť KTAG si ako daňové náklady uvádzala činnosť spojenú s kontrolou a komunikáciou známej slovenskej nebankovej inštitúcie. Samotná popradská eseročka dokonca fakturovala služby za sprostredkovávanie úverov v roku 2014. Z toho je zrejmé, že úverové obchody Kiskovej spoločnosti sa diali aj počas výkonu jeho funkcie prezidenta  SR.

Andrej Kiska 20. septembra rečnil v OSN na americkej pôde. Počas návštevy USA sa stretol so známym svetovým finančníkom G. Sorosom. Po zverejnení tejto informácie najskôr prezident mlčal. Napokon prehovoril: „Krátku diskusiu o rómskej problematike sme mali aj s podnikateľom a filantropom Georgeom Sorosom. Stretnutie inicioval na základe minulotýždňovej titulky v New York Times, kde písali o úspešnom príbehu Rómov v Spišskom Hrhove. Už roky sa jeho nadácia venuje práve rómskej problematike,“ uviedol prezident.  Priam neuveriteľná téma na stretnutie takýchto dvoch osobností. Zaujímavé je aj to, že A. Kiska ako obľúbenec médií nemá inokedy problémy pred nimi vystupovať. Počas uvedených káuz však komunikoval výhradne prostredníctvom hovorcu alebo videí na sociálnej sieti. Pred médiá už teraz aktívne nepredstupoval..

 

■ NESPOKOJNÝ POSLANEC

Nezávislý poslanec NR SR Peter Marček však považuje takúto odpoveď  za nedostatočnú. Ako uviedol pre Slovenské národné noviny, keďže je zrejmé, že prezident už nemieni o stretnutí s G. Sorosom bližšie informovať, ako ústavný činiteľ využil zákon o slobodnom prístupe k informáciám a poslal hlave štátu nasledujúce otázky formou listu:  „Žiadam zápis zo stretnutia, ktorý je podľa platného práva v Slovenskej republike povinný viesť každý subjekt, ktorý čo i len sčasti používa finančné prostriedky, pochádzajúce z rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu. Žiadam aj o odpovede na nasledujúce otázky:

 1. Kto a kedy požiadal o schôdzku alebo stretnutie?
 2. Kedy a kde sa schôdzka uskutočnila?
 3. Kto bol na schôdzke prítomný?
 4. Akou konkrétnou formou prišiel  návrh na realizáciu schôdzky?
 5. Akou konkrétnou formou odišla odpoveď potvrdzujúca účasť na schôdzke?
 6. Ktorá fyzická alebo právnická osoba schôdzku zorganizovala?
 7. Čo bolo predmetom a obsahom rokovania, ak nie je niektorá časť rozhovoru zachytená v zápise zo schôdzky?
 8. Vyjadril prezident Slovenskej republiky alebo prípadne osoba tvoriaca súčasť jeho sprievodu  finančníkovi nejaké ubezpečenia, prísľuby, uistenia, záväzky, dohody alebo prehlásenia o názorovej zhode?
 9. Ako dlho  trvalo stretnutie?
 10. Ktoré osoby zo slovenskej strany a ktoré osoby na strane Georga Sorosa sa na schôdzke ešte zúčastnili?“

Onedlho prezidentovi vyprší zákonná lehota na odpovede. Slovenské národné noviny ich spolu s poslancom P. Marčekom sprostredkujú verejnosti.

Maroš SMOLEC – Karikatúra: Andrej MIŠANEK


Andrej Kiska a jeho prezidentská kampaň. Toľko výhrad, ako na Andreja Kisku, kandidáta v ostatných prezidentských voľbách, nezaznelo na žiadneho iného. A to išlo do súťaže o post prezidenta štrnásť uchádzačov, medzi nimi aktuálny i vtedajší predseda vlády Robert Fico či bývalý premiér Ján Čarnogurský. Ale aj ďalšie osobnosti: Radoslav  Procházka, Milan Kňažko, Gyula Bárdos, Pavol Hrušovský, Helena Mezenská, Ján Jurišta, Viliam Fischer, Jozef Behýl, Milan Melník, Jozef Šimko a Stanislav Martinčko. V druhom kole volieb súboj s Ficom vyhral  Kiska... Nedlho po voľbách podal jeden z neúspeš ných kandidátov – profesor Milan Melník – podnet na Ústavný súd SR pre porušenie zákona o voľbách prezidenta. Pre SNN vtedy povedal, že podľa zákona prostriedky na kampaň by nemali presiahnuť 132 775 eur, no pán Kiska priznal, že minul pol milióna eur. Ďalej uviedol, že zákon stanovuje tiež  lehotu na kampaň. Jej začiatok mal byť  28. februára 2014 a koniec 48 hodín pred voľbami. A opäť pán Kiska s pokojom hovoril o tom, že robil kampa

ň dva roky. Ak už v kampani porušuje kandidát zákon, ako sa bude správať v najvyššej ústavnej funkcii? Pýtal sa profesor Melník. A nielen sa pýtal. Inicioval podanie podnetu na ústavný súd, ktorý vypracovala advokátska kancelária Jána Čarnogurského. Odtiaľ mal informácie, že na rovnaký krok sa chystajú viacerí neúspešní  kandidáti. Keď sa však dozvedel, že napokon všetci od svojho zámeru odskočili, návrh stiahol.

HLASY  ZA  ODSTÚPENIE

Na prezidenta Kisku dal po voľbách podnet na trestné stíhanie občan Marián Ostatník. Bez odozvy. Až informácia o daňových podvodoch rozvírila verejnú mienku tak, že sa z mnohých strán ozýva žiadosť o jeho odstúpenie z funkcie hlavy štátu.

 

(ez) - Foto z kampane A. Kisku. Zdroj: interent8 Komentárov

 • Lubica

  "BARANI"...dajte sa dokopy !
  Chrante si Slovensko pred diablom Sorosom
  a jeho poluhovacov na cele s panom prezidentom,,
  Sulikom, Radicovou, Matovicom......je ich vela
  To nie su patrioti,ale mamonari!
  Teraz ide do tuheho, schopte sa a dokazte ze
  ozaj" Milujeto Svoje SLOVENSKO"!!!

 • Dušan Juraj

  Pekne koordinovaná činnosť , darmo otvorená spoločnosť , je otvorená spoločnosť...
  Jak sa môže tak zapredať prvý občan štátu ???

 • n.k.

  Ozaj, nemaju diabli a úžerníci učňov ?

 • Dušan Juraj

  Pokiaľ by sa to stalo v najväčšej demokracii sveta , to si neviem predstaviť... Prácu (nadprácu) otvorenej spoločnosti podcenili "súdruhovia z NDR)...

 • Peter

  Niektori ludia akoby zili na inej planete.. Ci skor v inom, svojom paralelnom svete.

 • Maroš

  Pán Marušiak alebo pán Hyžný, či ako sa voláte - Vy ste asi úplne dokonalý publicista. Preto si vážime Vaše pripomienky. Inak poučovať nás či je internet médium alebo zdroj - je vskutku "podstatné". A ten preklep - interent - veď to sa stáva. Hovorí sa tomu redakčný škriatok.

  • Matusiak

   Rozlišovať "médium" a "zdroj" je mimoriadne dôležité pri spracovávaní informácií. Zvlášť v publicistike. Ak to Vy sami vo svojej novinárskej praxi nerozlišujete, ako chcete vzbudiť dôveru v čitateľovi? A odkiaľ potom preberáte Vami citované informácie, keď zamieňate "médium" so "zdrojom"?

   Ďalšia vec sú autorské práva. Ak použijete cudziu fotku, patrí sa uviesť jej autora. Analogicky k Vášmu prístupu by som mohol zobrať nejakú knihu (na ktorú sa samozrejme viaže "copyright"), naskenovať z nej nejaký obrázok a použiť vo vlastnom texte s týmto uvedením: Zdroj: kniha. Tým samozrejme netvrdím, že používate cudzie fotografie, len poukazujem na vešobecné súvislosti (ktoré sú Vám ale určite úplne jasné).

   Diabol číha v detajle a ja osobne mám dojem, že zvlášť v SNN sa na (často podstatné!) detajly pozor nedáva. Začína to pri preklepoch, ktoré sa v dobe elektronických médií dajú mihom oka opraviť a končí to produkciou vlastných konšpiračných teórií...

 • Matusiak

  Ach jaj, odborníčka na celosvetové sprisahania zase prehovorila... Mimochodom, "internet" je informačné médium, nie informačný zdroj. A nepíše sa "interent"... Na to, že si redaktori SNN po sebe nečítajú vlastné texty, som si ale už zvykol, takže pohoda.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.