Liberálne zákazy prekračujú hranice únosnosti

thumbnail

Na hrad Devín je zakázané priniesť slovenskú zástavu na žrdi. Správca hradu Devín na základe príkazu riaditeľky Múzea mesta Bratislavy Z. Palicovej prerušil komorné podujatie Matice slovenskej, ktoré sa konalo na Devíne 25. apríla tohto roku. Matičiari museli dať dole z drevenej žrde nielen matičnú, evanjelickú, ale aj štátnu zástavu Slovenskej republiky (!!!)  Podujatiu nemohol priamo pod pamätnou tabuľou Ľudovíta Štúra požehnať ani evanjelický farár zo Zvolenskej Slatiny Branislav Kohút. Rovnako ako sa štúrovci v roku 1836 museli skrývať pred uhorským režimom, museli sa nezmyselnému rozhodnutiu podriadiť aj predstavitelia Matice slovenskej v roku 2023. Matičiari a evanjelickí študenti si pripomenuli legendárnu vlasteneckú vychádzku Ľudovíta Štúra a jeho študentov z bratislavského lýcea 24. apríla 1836. Na hrad prišlo jedenásť študentov, evanjelický farár a matičná delegácia na čele so správcom M. Smolcom a s podpredsedami M. Hanuskom a M. Nemcom.

  • OHLÁSENÁ VYCHÁDZKA

Tajomník MS P. Schvantner včas ohlásil vlasteneckú vychádzku Múzeu mesta Bratislavy. Z. Zahradníčková z múzea podujatie schválila. Neupozornila však na fakt, že do areálu hradu je najnovšie zakázané nosiť slovenské štátne zástavy a iné na žrdiach. Matičná skupina bez problémov prešla aj so zástavami cez pokladňu, kde ukázala súhlas múzea s návštevou. Až pod pamätnou tabuľou Ľudovíta Štúra počas kladenia vencov podujatie narušili dvaja zamestnanci hradu Devín, ktorí sa označili za „vedenie hradu“. Podľa ich vyjadrení nová riaditeľka Múzea Z. Palicová dala príkaz, aby v areáli hradu neboli žiadne tyče a žrde, teda ani zástavy. Dôvodom je to, že zástavy na žrdiach prekážajú iným turistom, aby si fotografovali hrad. „Je to absurdné. Ľudovít Štúr sa musí v hrobe obracať. Práve tu začal svoju tŕnistú cestu, aby zo slovenského národa vytvoril moderný politický národ, čo sa mu aj podarilo. A my si jeho prácu nemôžeme pripomenúť so slovenskou zástavou na žrdi, ale len v ruke ako niekde na hokejovom štadióne. Na Devíne organizujeme túto vychádzku už po niekoľkýkrát. Nikdy nám nikto nezakazoval nosiť zástavy. Ale to boli iní riaditelia Múzea mesta Bratislavy. Je to bezprecedentný protislovenský čin,“ uviedol pre SNN správca Matice a šéfredaktor SNN Maroš Smolec, ktorý je nasledovníkom priamo Štúra ako šéfredaktor jeho Slovenských národných novín.  Šokovaný bol aj evanjelický farár a prítomní študenti lýcea. „Nečakal som takýto zákaz. Je to nezmyselné opatrenie,“ povedal evanjelický duchovný priamo na mieste. Skupina matičiarov a študentov sa teda presunula pod hrad na sútok riek Moravy a Dunaja a tam si vychádzku z roka 1836 pripomenuli. Študentom sa prihovoril bývalý predseda MS Marián Tkáč, správca MS a prvý. podpredseda M. Hanuska. Podpredseda M. Nemec predniesol časť básne Mor ho! a evanjelický farár B. Kohút vyslovil modlitbu a požehnanie. Podujatie sa ukončilo. „Od začiatku bolo jasné, že hŕstka študentov a matičiarov nemôže byť žiadnym rizikom pre iných turistov, ktorých bolo na hrade možno tridsať. To, že nás donútili sňať zástavy, považujem za nepochopenie duchovnosti a mýtickosti hradu Devín pre slovenský národ,“ dodal správca MS.

  • VÝHOVORKY

Otázky sme za SNN poslali obratom aj riaditeľke Múzea mesta Bratislavy, aby sa vyjadrila k danému incidentu. Poslali sme nasledujúce otázky:

  1. Kto a kedy rozhodol o tom, že na historický štátny symbol slovenského národa hrad Devín je zakázané nosiť slovenské štátne zástavy? Organizovali sme ako Matica na Devíne takmer desať podujatí v minulosti a nikdy nám to vaše múzeum  nezakazovalo?
  2. Správca múzea nám na diktafón povedal, že o tomto zákaze rozhodla riaditeľka múzea Z. Palicová. Aký mala na to dôvod?
  3. Kde múzeum informuje (web, sociálne siete), že na hrad Devín je zakázané nosiť slovenské štátne zástavy?
  4. Kedy Múzeum mesta Bratislavy osadí na veži hradu Devín slovenskú štátnu zástavu, ako to urobili iné hrady na Slovensku?

Hovorkyňa Múzea zareagovala: „V prípade spomínaného utorka 25. 4. 2023 bola v komunikácii tajomníka MS P. Schvantnera s Múzeom nahlásená na 10.30 ako školská skupina. Po príchode na pokladňu hradu bolo prekvapením, že nejde o školskú skupinu, ale o účastníkov verejného podujatia. Zamestnanci Hradu Devín preto postupovali podľa návštevného poriadku, ktorý návštevníkom/návštevníčkam nedovoľuje vnášať do areálu hradu ...“predmety, ktoré môžu ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škodu na majetku múzea alebo iných osôb“. Podľa interných pravidiel Múzea mesta Bratislavy medzi tieto predmety patria aj nadrozmerné predmety, ako napríklad aj vlajkové tyče. Zamestnanci hradu napriek tomu, že zhromaždenie nebolo nahlásené, nechali spomienkové zhromaždenie prebehnúť, v súlade s návštevným poriadkom. Zároveň však požadovali sňatie vlajok z vlajkových tyčí, držaniu vlajok samotných nijako nebránili.“

  • VLAJKOVÝ POCHOD

Správca MS hneď na druhý deň 26. apríla poslal informáciu o tomto nepríjemnom zážitku a nezmyselnom zákaze poslancom Výboru NR SR pre kultúru a médiá, ministerke kultúry, poverenému predsedovi vlády, ako aj najvyšším predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Informácie sa ujal člen parlamentného výboru Tomáš Taraba. Uverejnil video, kde odmieta takýto prístup, a rozhodol sa zorganizovať v blízkom čase vlajkový sprievod národovcov práve na hrad Devín. Múzeum mesta Bratislavy je príspevkovou organizáciou hlavného mesta. Jeho primátorom je Matúš Vallo, ktorého v kampani podporovala predovšetkým politická strana Progresívne Slovensko.

Zverejňujeme video, ktoré dokumentuje komunikáciu správcu hradu Devín so správcom Matice slovenskej dňa 25.4.2023

 

Text a foto: Pavol JAVORSKÝPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.