Matica obnovuje hrdosť na osobnosti SNP

thumbnail

Je záslužné pripomínať doteraz zabúdaných činovníkov Matice slovenskej. Medzi významné výročia, ktorým Matica slovenská venuje dlhodobo osobitnú pozornosť, patrí aj Slovenské národné povstanie a protifašistický odboj počas rokov druhej svetovej vojny. Pre dnešnú Maticu je vskutku mimoriadna udalosť moderných slovenských dejín odbojové hnutie počas druhej svetovej vojny a jeho vyvrcholenie v Slovenskom národnom povstaní. Povstanie nastavilo zrkadlo národu, jeho mestám, obciam a inštitúciám – aj kultúrnym, občanom a zamestnancom ako veľká skúška charakterov. Počas vojnovej celosvetovej apokalypsy zásadne ovplyvňovalo bytie národného spoločenstva i jednotlivých ľudských osudov. Zdôraznil to v osobitnej, doteraz najrozsiahlejšej štúdii o Matici v rokoch 1944 – 1945 docent Pavol Parenička z Literárneho ústavu Matice slovenskej.

MATIČNÁ HRDOSŤ

Štúdia podnietená vedením Matice, osobitne jeho predsedom JUDr. Mariánom Gešperom, poskytla množstvo faktografie, ktorá viedla k vytrvalému pripomínaniu  udalostí a matičných osobností. Matica sa v tomto pripojila doteraz najvýraznejším úsilím  k viacerým významným aktom, ktoré organizovali štátne alebo samosprávne inštitúcie.

Matica slovenská v tomto roku ocenila osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne zapojili do Slovenského národného povstania a zahynuli v bojoch alebo boli neľudsky umučení nemeckými nacistami. Oceňovanie sa uskutočnilo v Martine pri príležitosti sedemdesiateho piateho výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

„Sme hrdí na významných, no, bohužiaľ, vo verejnosti zabudnutých činovníkov Matice slovenskej, ktorí sa počas druhej svetovej vojny odvážne zapojili do odboja proti nemeckému nacizmu a obetovali v ňom najvyššiu daň. Siedmim osobnostiam kultúry sme vzdali hold na sedemdesiate piate výročie ukončenia jednej z najtragickejších udalostí histórie. Udelením ocenení ich chceme prinavrátiť do kolektívnej pamäti národa, pretože im to dlhuje nielen Matica slovenská, ale aj celá spoločnosť,“ povedal počas slávnostného aktu predseda MS Marián Gešper, ktorý oceňovanie inicioval. Zlatú cenu MS a pamätné listy MS odovzdal rodinám pozostalých, prípadne starostom či primátorom ich rodných obcí a miest, ak sú pozostalí neznámi.

Ustanovizeň ocenila   kultúrnych pracovníkov, členov i funkcionárov Matice slovenskej Antona Prídavka, Viliama Paulinyho, Jozefa Bučka, Juraja Janošku, Ladislava Sáru, Ivana Ďuričku a Eduarda Bullu.  „Môžeme povedať, že títo matičiari mali v protifašistickom odboji veľký podiel na informovaní občanov. Za všetko hovoria ich aktivity v prípravách SNP, v ilegálnom časopise Hlas či Slobodnom slovenskom vysielači,“ povedal o. i.  M. Gešper.

■ OBNOVOVAŤ PAMÄŤ

Podľa tajomníka MS Viliama Komoru Matica slovenská v spolupráci s mestami, obcami, ďalšími inštitúciami a organizáciami si okrem iného pripomína práve aj takéto míľniky, epizódy a spomienky na osobnosti, udalosti a časy, ktoré, žiaľ, sú často zabúdané. No pre pamäť, výchovu, vzdelávanie a ucelený rast osobnosti, a to nielen novej generácie, sú nezabudnuteľné a významné. Preto je potrebné si ich pripomínať a uctievať, aby sa dosiahol komplexný rozvoj mladej slovenskej populácie, ako aj celého štátu Slovenskej republiky, národa a našej kultúry. Aby sa šírilo dobro, humanizmus a morálne hodnoty všeobecne, čo vždy bolo, je a bude prioritou Matice slovenskej. Tajomník V. Komora to povedal pri pamätníku v Turčianskych Tepliciach.  Pamätník pripomína padlých v druhej svetovej vojne, umučených Jána Hrušku a Praskovje Šovčíkovej, rodenej Ramazonovej-Čerenkovej, a ďalších ôsmich zabitých hrdinov Slovenského národného povstania.

■ POVSTALECKÁ DRÁMA

Odboj, ktorý na Slovensku v auguste 1944 vyústil do ozbrojenej povstaleckej drámy, neobišiel ani Maticu slovenskú v Turčianskom Svätom Martine a jej pracovníkov, ktorí – a aj ona samotná – sa nachádzali v jednom z rozhodujúcich centier odbojového hnutia. Ak chceme rekapitulovať a odpovedať na otázku, prečo sa odboj počas druhej svetovej vojny koncentroval v Turci a Martine, riešenie je veľmi jednoduché, konštatuje doc. P. Parenička. Popri geografickej polohe a priaznivých prírodných podmienkach v turčianskom regióne odboj proti ľudáckemu režimu Slovenskej republiky a jeho spojencom na čele s nacistickou Treťou ríšou v ňom vyrastal na bohatom rusofilskom, československom či masarykovskom čechoslovakistickom, evanjelickom a stranícky národniarskom aj inom silnom politickom podhubí minulosti i prítomnosti. Počas existencie Slovenského štátu sa na pôde Matice slovenskej v Martine sformovala intelektuálsky silná občianska odbojová skupina, ktorá pôsobila pod vedením viacerých popredných matičných pracovníkov. Medzi nimi boli najvýraznejšími postavami Ján Štefánik, synovec generála Milana Rastislava Štefánika, pracovník Členského ústredia Matice slovenskej, ďalej spisovatelia Július Barč-Ivan a Ján Bodenek, sociológ Alexander Hirner, teatrológ Ivan Turzo-Nosický, bibliograf Pavol Halaša, knižný grafik Dušan Šulc; so skupinou udržiavali úzke kontakty aj kultúrny historik Anton Augustín Baník, redaktor Pravidiel slovenského pravopisu, a matičný tajomník Ján Marták, pričom každý mal svoje konšpiratívne úlohy, konštatoval o. i. doc. P. Parenička. Význam jeho rozsiahlej štúdie zapadá do súčasného matičného úsilia, vyvolaného najmä vnútornou potrebou a úsilím vedenia vyrovnať sa s mnohostrannými dejinami Matice.

           Dušan D. KERNÝ – Foto: internetPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.