Video s historickou tematikou rozvírilo diskusiu

thumbnail

Marián Tkáč: Chceli sme klásť alternatívne otázky. Matica slovenská na svojom YouTube kanáli uverejnila krátky dokument s názvom Bez 14. marca. Autori z občianskeho združenia Memorialis/Pre pamäť v ňom umelecky stvárnili eventualitu, čo by sa bolo v histórii slovenského národa udialo, keby nebol 14. marec 1939, keby Slovenský snem nevyhlásil samostatnú Slovenskú republiku. Video rozpútalo nevídaný mediálny pohon na jej autorov i Maticu slovenskú. Štvanicu odštartoval postkomunistický denník Pravda.  Napriek faktu, že išlo o nadnesenú interpretáciu historických súvislostí, a nie o vedecký historický dokument boli autori vrátane Matice slovenskej označovaní zo strany takmer všetkých médií za propagátorov extrémizmu, a dokonca fašizmu. Podľa nich je to zjednodušovanie dejín a ich deformácia. K takýmto – mimochodom tiež nevedeckým vyjadreniam – sa pridali historici D. Kováč, S. Mičev či A. Hroboň. Po dvoch dňoch mediálnej tyranie sa ustanovizeň rozhodla dokument zo svojho kanálu TV MATICA stiahnuť. „Matica sa rozhodla stiahnuť video Bez 14. marca a nezdieľať ho na webovej stránke, video nefinancovala,“ informovalo Informačné ústredie Matice slovenskej v Martine. Dôvodom bolo, že pod videoklipom sa na sociálnej sieti rozpútala nenávistná diskusia voči predstaviteľom ustanovizne, ale aj navzájim medzi diskutujúcimi. Hraničili priam s trestnosťou. Obe strany ZA a PROTI videu sa navzájom osočovali, urážali a ponižovali. Matica nechce vytvárať priestor na svojich médiách, kde by sa Slováci navzájom k sebe takto správali. Video z internetu nezmizlo. Neznámy autor ho umiestil na webovej stránke: http://www.mojevideo.sk/video/29ab2/bez_14_marca_1939_(iny_pohlad_na_slovensky_stat).html. Zhliadlo ho už vyše 30 tisíc ľudí. Za pár dní na kanále TV MATICA ich bolo vyše 25 tisíc. Matica slovenská video nešíri.

  • PROTI RADIKÁLIZÁCII

Aj na základe takejto hysterickej reakcie sa predseda MS M. Tkáč rozhodol usporiadať tlačovú konferenciu. Záujem bol nevídaný. Pred novinármi uviedol, že bol posledným redaktorom textu. Podľa neho nešlo o vedecký výstup v rámci Matice. Video vzniklo v sérii populárno-vedeckých osvetových klipov. „Popri reportážnych videách o matičných aktivitách sa pripravujú aj videodokumenty, dotýkajúce sa najrozličnejších zabúdaných či neznámych udalostí a osobností slovenských dejín,“ uviedol predseda Matice slovenskej. Je spracované ako umelecké dielo a ako osvetová vedecko-popularizačná práca. Video malo slovenskej verejnosti poskytnúť iný pohľad na v ňom spomínané udalosti a bránilo radikalizácii spoločnosti, dodal predseda MS. „Iný pohľad sa podľa našej mienky snaží byť objektívny, pretože na jednej strane berie do úvahy utrpenie nevinných Židov a ďalších občanov na Slovensku aj v celej Európe. A na druhej strane berie do úvahy to, že sa vtedajší politici pokúsili zabrániť rozdeleniu Slovenska medzi susedné mocnosti, čo reálne hrozilo,“ uviedol ďalej Tkáč. Podľa TASR, zdôraznil, že ak má mať Matica slovenská zmysel, tak v tom, aby nebola stranícka. „A urobiť takúto vec je vyjadrovať sa k témam, ktoré sú živé a ktoré sú niekedy zbytočne potláčané. Nechceli sme oslavovať, čo sa oslavovať nedá. Chceli sme len klásť alternatívne otázky, čo by bolo, keby bolo inak. Toto nie je historický dokument. Toto je, nazvime to, filmový fejtón,“ dodal predseda Matice slovenskej. Vedecký tajomník Matice slovenskej Peter Cabadaj poukázal na fakt, že v ostatných rokoch rezonuje vo svete takzvaný fenomén alternatívnej histórie. „Vznikajú monografie, filmy, ktoré sa zamýšľajú nad tým, čo by bolo, keby... Čo by bolo, keby Hitler vyhral vojnu. A vzniklo o tom množstvo dokumentov aj kníh. Nikto tieto výstupy nespochybňuje. Pretože je to pohľad autonómnych tvorcov, čo by bolo, keby... Tento film tiež ponúka istú alternatívu, istý alternatívny pohľad. A záleží na recipientovi, čo si z toho vyberie. Každá diskusia je dobrá. Každý príspevok, aj polemický, má svoju hodnotu, svoju úroveň. Ide iba o to, ako sa na to pozeráme a čo si chceme z toho príspevku pre seba vyhodnotiť. A toto na Slovensku vyhodnocovať nevieme,“ podotkol P. Cabadaj.

  • MINISTERSTVO KRITICKY

Dokument kritizovalo aj ministerstvo kultúry, ktoré financuje Maticu na základe zákona a prostredníctvom ročnej účelovej dotácie na úrovni 1,5 milióna eura.  „Nevhodne relativizuje zodpovednosť Slovenského štátu za osud slovenských Židov a rovnako nevhodne až absurdne navodzuje dojem, že SNP by vlastne nebolo, ak by nevznikol Slovenský štát,“ zhodnotil hovorca rezortu Jozef Bednár s tým, že Matica slovenská je podľa osobitného zákona nezávislá ustanovizeň, ktorá plne zodpovedá za svoju činnosť. Dodal, že uvedené video nebolo financované zo štátnej dotácie.

Iste možno polemizovať o vhodnosti niektorých vetných konštrukcií uvedeného textu dokumentu. Ale aby Matica a matičiari boli kvôli tomu terčmi nevyberaných útokov na sociálnych sieťach a osočovaniu zo strany médií je v rozpore s akýmikoľvek demokratickými princípmi štátu a priamym útokom na slobodu slova. Pomyselnú korunku na celej kauze zaklincoval však špeciálny prokurátor, ktorý uviedol, že bude video preverovať, či nebol spáchaný trestný čin z nového súdka „extrémistických“.

 

Matica slovenská zdieľala na svojom YouTube kanáli video alternatívnej histórie občianskeho združenia Memorialis, ktoré združuje slovenských vlastencov, s názvom Bez 14. marca. Podľa autorov, medzi ktorými bol aj predseda Matice slovenskej, nejde o historický dokument, ale variantný pohľad na obdobie prvej Slovenskej republiky v duchu, čo by sa stalo, keby nebolo 14. marca 1939, keď Slovenský snem vyhlásil Slovenský štát.

Slovenské médiá – až na výnimky – spustili spoločne organizovanú, hysterickú kampaň proti Matici. Jej predstaviteľov označovali za extrémistov, fašistov a Maticu za neživotnú a nepotrebnú inštitúciu. Opakujeme, Matica slovenská len zdieľala videodokument – nevytvorila ho ani nefinancovala. Publikovaním sa pokúsila otvoriť diskusiu na túto historickú tému. Po tom, ako na sociálnych sieťach diskusia pod video začala prekračovať hranice únosnosti, slušnosti a pokoja, rozhodla sa v záujme upokojenia situácie video zo svojho kanála TV MATICA stiahnuť. Napriek tomu sa ešte k videu niekoľko dní vyjadrovali známe osobnosti Slovenska i radoví občania. Niektoré z  názorov publikujeme formou monitoringu.

 

Anton HRNKO, poslanec NR SR, podpredseda SNS: V súvislosti s trochu naivným videom urobeným „amatérskym historikom“ z Matice sa opäť roztočil kolotoč „ubíjania Slovákov ich vlastnými dejinami“. Už v televíznej debate pred niekoľkými týždňami som povedal, že cesta boja s extrémizmom nemôže viesť cez extrémizmus opačného pólu. Nekompetentné extrémistické čechoslovakistické výlevy (D. Kováč) alebo skratkovité vykladanie z úst iných historikov, či tiežhistorikov, ktoré sa nesnažia deje vyložiť, ale len pokračovať v „dobrej“ tradícii sudcovsky prokurátorského výkladu slovenských dejín, založeného Národným súdom po vojne, nieže nahrávajú extrémizmu z opačnej strany, ale stavajú náhony, ktoré môžu priviesť obrovské masy vody na pravicovo-extrémistické mlyny. Bičovanie Slovákov dejinami, ktoré opäť rozpútali pohrobkovia čechoslovakizmu, nemôže nikde viesť, len k opätovnému lámaniu sebavedomia slovenského človeka, a tým ho robiť ľahšou korisťou pravicového extrémizmu, a dokonca dávať tomuto extrémizmu legitimitu v dejinách. Už by malo konečne skončiť toto týranie Slovákov ich dejinami a mala by nastať poctivá a otvorená diskusia zbavená všetkých nánosov starej ideológie. Lebo len pravda nás môže oslobodiť, len pravda nás môže ochrániť pred novým nástupom extrémizmu.
V čase, keď slovenská vláda otvorene podporuje režim na Ukrajine, ktorý sa hlási k odkazu Š. Benderu a Šuškieviča (UPA), keď sme svedkami toho, ako vehementne bránia vlády baltských štátov svojich príslušníkov pôsobiacich vo Waffen SS, je bránenie širokej a otvorenej diskusie o rokoch druhej svetovej vojny v slovenských dejinách vyslovene kontraproduktívne. A dávať v tejto otázke priechod pohrobkom čechoslovakizmu, aby robili svoje staronové „výklady“, môže byť skutočne vzhľadom na extrémizmus devastujúce.
A najhoršie, čo by sa mohlo stať by bolo, ak by sa do výkladu týchto dejín zapojila prokuratúra a súdnictvo.

(Facebook)

 

Stanislav MIČEV, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici: „Viete, bral by som to, keby to publikovala súkromná osoba. Ale Matica slovenská, Múzeum SNP, Historický ústav akadémie vied, Vojenský historický ústav alebo Ústav pamäti národa si to jednoducho dovoliť nemôžu, pretože majú pred spoločnosťou nejakú zodpovednosť. Takúto povedzme alternatívnu históriu – to nie je alternatívna história, to sú dohady – môže pokojne niekto zverejniť ako súkromná osoba, ale nie ako inštitúcia, ktorá má v spoločnosti vážnosť a mala by jednoducho vydávať veci, ktoré majú svoje opodstatnenie a majú podklad v nejakých reálnych dokumentoch, dá sa to interpretovať, je to možné. My môžeme vyvolať diskusiu, keby to urobila napríklad hociktorá súkromná televízia, tak by som to bral ako nejaký začiatok nejakej diskusie. Ale hovorím ešte raz, Matica slovenská je uznávaná inštitúcia, ktorá jednoducho formuje spoločnosť, a teraz ju sformovala trochu nešťastným spôsobom. Nakoniec, aj tie, ako hovoril pán predseda, reakcie na internete tomu zodpovedali, či už z jednej, alebo z druhej strany.“

(Ta3 – Téma dňa)

 

Anton HRUBOŇ, historik z Univerzity Mateja Bela: „Vidieť tam nejakú súvislú líniu medzi vznikom samostatného štátu, medzi vznikom Slovenského národného povstania je podľa mojej mienky aj pre mnohých priamych účastníkov povstania priamo urážkou.“

(Rádio Slovensko)

 

Ľudmila HREHORČÁKOVÁ, členka Matice slovenskej od roku 1990: „Matica leží niekomu poriadne v krku, usporiadali opäť pohon na čarodejnice. Hanobia, znevažujú, ponižujú. Len slepý nevidí, koľko práce na národnom poli, na uchovaní nášho dedičstva, na ochrane rodu a zachovaní koreňov, našej reči, národnej pamäti a slovenského vedomia urobila Matica slovenská. To sú tisícky kultúrnych podujatí a nezištného  nasadenia za matičné ideály. Ale to sa nepáči. Dnešní mocipáni majú záujem o našu národnú likvidáciu. Tak akáže sloboda slova, pre koho? Opäť sme na rane, opäť hystéria, opäť zastrašovanie. Komando je už pripravené šliapať po nevinných. Koľký raz už za tých stopäťdesiatpäť rokov. Ale priatelia, matičiari, nedajme sa a nebojme sa! Nech nás hanobia, nerobíme nič zlého, iba si chránime svoje práva na život, na svoje miesto pod slnkom.

(Korešpondencia v SNN)

 

Ján ČARNOGURSKÝ, bývalý premiér Slovenska, občiansky aktivista: „Asi pred týždňom sme sa chystali na rodinnú lyžovačku do zahraničia. Len som zachytil, že Matica slovenská vyrobila krátke videá zo slovenských dejín. Jedno sa volalo Bez 14. marca a podáva, čo by sa pravdepodobne stalo, keby Slovensko v marci 1939 nevyhlásilo vlastný štát.  Keď som sa po týždni vrátil, mohol som si prečítať, že Matica po kritike video stiahla. SME napísalo 24. februára, akú absurditu video obsahovalo, že bez Slovenského štátu by nedošlo k SNP. SME má smolu, že toto konštatovanie sa vyskytuje v historickej obci už dávno. Známy historik Ivan Kamenec predniesol v príspevku Niekoľko poznámok k miestu prvej Slovenskej republiky v moderných slovenských dejinách a k jej reflexii v súčasnej slovenskej spoločnosti na vedeckej konferencii v Bratislave v roku 2008 vety: „Štát, ktorý jestvoval od marca 1939 do marca 1945, znamenal v teoretickej i praktickej rovine nesporný krok dopredu pri posilňovaní národného a štátoprávneho sebavedomia slovenskej spoločnosti. Možno to bude znieť paradoxne, no práve tento faktor sebavedomia spoluvytváral aj podmienky na protifašistickú rezistenciu, ktorá prerástla na jeseň 1944 do širokého ozbrojeného povstania, striktne deklarujúceho v politickej rovine slovenské národno-emancipačné a štátoprávne požiadavky“ (Historický ústav Katolíckej univerzity v Ružomberku  – Slovenská historická identita v XX. storočí, Bratislava 2009, str. 91).

Gustáv Husák napísal v knihe Svedectvo o SNP (Bratislava 1964, str. 93): „Slovensko nebolo okupované. Práve táto skutočnosť umožňovala prípravu takej širokej celonárodnej akcie.“

V jednom texte som napísal, že v Rusku je väčšia sloboda vyjadrovania než u nás. Mal som na mysli, že v ruských kníhkupectvách nájdete na každú historickú otázku ruských dejín veľa kníh z jednej aj z druhej strany. Rusi preložili všetky memoáre nemeckých generálov o druhej svetovej vojne. Keď bol Chodorkovskij vo väzení, približne každé dva roky napísal knihu o ruských problémoch a kniha bola v kníhkupectvách na popredných miestach. Nájdete tam celé police kníh za Stalina aj proti Stalinovi, knihy s pokusom o vysvetlenie, prečo kozáci bojovali s Nemcami proti Červenej armáde, dokonca som videl knihu s historickým nadhľadom na osobu generála Vlasova. V ruských mestách vidieť nie ďaleko od seba pomník červených, ktorých za občianskej vojny popravili bieli, a bielych, ktorých popravili červení. Nielen v Rusku. Vo Francúzsku sú každý rok na výročie Francúzskej revolúcie zároveň manifestácie na pamäť protirevolučného odboja vo Vendée (ktorý revolučná armáda krvavo potlačila) a nikto sa nad tým nepozastavuje. Jednoducho, dejiny každého národa sú dialektické, plné protikladov. Dialektiku nemožno z dejín odstrániť, možno sa pokúšať ju pochopiť, prípadne vysvetliť. To však možno len ak pripustíme oba protiklady. Najlepšie, ak ich pripustíme s pokorou. Kto chce potlačiť v dejinách jednu stranu protikladov – vieme, kto to u nás robí – berie našim dejinám vedecký základ a zaodieva ich do hávu primitívnosti. Svojej primitívnosti? Trumpa na nich.

Našťastie, slovenský ľud má vlastnú metódu porozumenia vlastným dejinám. Myslí si svoje. Príklad uvidíme čoskoro. Blíži sa ďalšie výročie vzniku Slovenského štátu. Bude to už sedemdesiate ôsme a sedemdesiatdva rokov uplynie od jeho zániku. Už sedemdesiatjedenkrát sa o takomto čase valil na Slovákov zo všetkých v danom období existujúcich médií prúd kritiky na Slovenský štát. Ale o rok médiá spustili prúd znovu, pretože novinári spoznali (vycítili), že je záujem o tému. Predpokladám, že tento rok to bude podobné. (krátené)

(https://blog.postoj.sk/21646/opat-sa-blizi-vyrocie-slovenskeho-statu)

 

Dušan KOVÁČ, historik SAV: „Myslím si, že nie je v záujme Slovenska a jeho budúcnosti, aby ľudia dostávali takéto skreslené informácie o určitom dejinnom období, o akomkoľvek dejinnom období.“

(TV Markíza)

Marek MAĎARIČ, minister kultúry: „Videofilm je z viacerých hľadísk veľmi nevhodný.“ Podľa ministra napríklad relativizuje zodpovednosť Slovenského štátu za osud slovenských Židov. Tiež odmietol tvrdenie, že bez existencie Slovenského štátu by nedošlo k Slovenskému národnému povstaniu, ako to naznačuje obsah videa. Minister tiež pripustil potrebu transformácie Matice na modernú inštitúciu, pričom to sa podľa neho súčasnému vedeniu príliš nedarí. Ministerstvo kultúry SR pre Pravdu dokument odsúdilo. Zároveň dodalo, že nemôže Matici ubrať z každoročnej 1,5-miliónovej dotácie, keďže film neplatila z týchto peňazí.

(Denník Pravda)

 

Jozef BEDNÁR, hovorca Ministerstva kultúry SR: „Matica slovenská je podľa osobitného zákona nezávislá ustanovizeň, ktorá plne zodpovedá za svoju činnosť. Štát jej poskytuje len účelovo viazané finančné prostriedky a má právo kontrolovať len využitie týchto finančných prostriedkov. Toto video nebolo vyrobené z účelovej štátnej dotácie."

(Rádio Regina)

 

Karol HOLAN, radový občan: „Musím objektívne priznať, že ma predseda Matice o svojich názoroch k 14. marcu 1939, ako aj 29. augustu 1944 argumentačne presvedčil. Nikto a nič nezmení na tom, že bez vzniku Slovenského štátu by nebolo Slovenskej armády a bez nej by bolo SNP iba menej významným prejavom odporu proti fašizmu, ktorý po skončení druhej svetovej vojny by potreboval  ‚náležitú‘ politicky významovú podporu. Výstižne na TA3 uviedol, že napríklad v Protektoráte Čechy a Morava nebola takmer žiadna armáda, a to nehovorím o partizánoch, ktorých tam bolo ako šafranu, preto ani povstanie, akým bolo SNP, tam vzniknúť nemohlo. Kto je tá ‚celá‘ slovenská spoločnosť, ktorá proti uvedenému dokumentárnemu filmu prezentovanému Maticou slovenskou protestuje?

(Z redakčnej korešpondencie)

 

Michal SZATMARY, hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO). Podľa ÚZŽNO Matica dlhodobo a systematicky popiera alebo ospravedlňuje zločiny, ktoré sa na Slovensku stali počas druhej svetovej vojny. Hovorca zväzu Michael Szatmary tvrdí, že toto presne odráža dokument, ktorý Matica zverejnila k výročiu založenia fašistického Slovenského štátu. „Zľahčuje, zatajuje a nehovorí celú pravdu. Nezabúdajme, že Slovenský štát si vlastnoručne spísal viac ako 270 protižidovských zákonov. Toľko nemalo ani samotné Hitlerovo Nemecko,“ pripomenul. Szatmary podčiarkol, že poslaním Matice by malo byť rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí. „Nikde sa nepíše o vytváraní si nejakej alternatívnej histórie ani prekrúcaní faktov,“ dodal.

(www.pravda.sk)

 

Marián TKÁČ, predseda Matice slovenskej: „Ak by sme napríklad toto video nenakrútili, tak výklad týchto okolností by zobrali do rúk iní, nazvime ich radikáli, extrémisti. Matica slovenská chce slovenskú mládež viesť k vlastenectvu, ale aj k demokratickým a humánnym tradíciám,“ povedal. Tkáč podotkol, že nechceli oslavovať, čo sa oslavovať nedá. „Pretože na jednej strane berie do úvahy utrpenie nevinných Židov. A na druhej strane berie do úvahy, že sa vtedajší politici pokúsili zabrániť rozdeleniu Slovenska medzi susedné mocnosti, čo reálne hrozilo,“ povedal s tým, že alternatívny pohľad sa podľa neho snaží byť objektívny.

(Denník Plus jeden deň)

Pavol JAVORSKÝ – Foto: archív; Kresba: Andrej MIŠANEK, Peter GOSSÁNYI1 Komentár

  • Palo

    Toto je ta ich demokracia. Komunisti alebo kapitalist, to su vsetko Zidia. Oni podporuju vojny, do kazdej krajiny vopchaju Dzurindovcov a Kiskovcov aby sa im kazda krajina rozpredala Zidia v 1. Svetovej vojne najprv podporovali Nemcov a potom Anglicanov. Zidia vyvazali Cernochov do Ameriky na Zidovske plantaze. Zidia zabijaju Palestincanov. V stredozemnom mori v medzinarodnych vodach strielali do lode ktora prinasala lieky a stravu pre Palestincanov.
    Pocas vojny sme sa mali dat obsadit Madarmi a Madari by nedali ziadnemu Zidovi alebo Ciganovi vynimku ostat na Slovensku.
    Slovaci,uz sa nedajme urazat za Slovensky stat.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.