Maticu čakajú nové výzvy

thumbnail

Prelomové roky zložitej ekonomickej reformy sú za nami. Rok 2016 bol pre Maticu slovenskú rokom zavŕšenia ekonomickej reštrukturalizácie. Reforma ekonomických vzťahov bola neúprosná. Neefektívne nakladanie s finančnými zdrojmi, zle nastavené riadiace parametre, slabá vnútorná komunikácia v organizácii i nezdravé prostredie medziľudských vzťahov, deformujúca nejednota si vyžiadali razantné opatrenia. Pre vedenie ustanovizne aj pre zamestnancov bolo najzložitejšie rozväzovanie pracovných úväzkov. Toto nevyhnutné opatrenie postihlo vyše štyridsať zamestnancov. V čase vrcholiacich ekonomických problémov Matica zrušila práce na digitalizácii svojho archívu. Pri príprave archívnych dokumentov na túto transformáciu pracovalo dvadsaťpäť zamestnancov. Projekt sa skončil predčasne – odísť museli všetci. Digitalizáciu a okolnosti jej zrušenia preverovali aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré však nenašli dôvod na stíhanie – čím potvrdili správnosť rozhodnutia Matice. Tento proces elektronizácie nebolo jednoduché skončiť, ale v čase krízy na to inštitúcia  jednoducho nemala ani peniaze, ani iné prostriedky na spoluúčasť, ba ani potrebné ľudské zdroje.

■ OSLABENÉ REGIÓNY

Prepúšťanie zasiahlo aj  oblastné strediská Matice slovenskej (MS) po celom Slovensku. Najmä v Domoch MS niektorí zamestnanci prešli z trvalých pracovných pomerov na dohody, niekde odišli úplne. Mali sme Domy MS, ktoré viedol iba riaditeľ ako jediný zamestnanec. Racionalizácia stavu zamestnancov sa dotkla aj útvarov, ktoré sú napojené na účelovú dotáciu ministerstva kultúry, ako Slovenský literárny ústav, Slovenské národné noviny, Vydavateľstvo Matice a iné. Zásadne sa prehodnotili a zredukovali vysoké paušály na mobilné telefóny, používanie služobných vozidiel, služobné cesty a prijali sa aj ďalšie striktné  hospodárne opatrenia. Výrazne sa sprísnila kontrola vynakladania finančných prostriedkov, keď aj sumami nižšie výdavky oblastných stredísk musí evidovať a povoľovať finančné oddelenie v centre po prerokovaní so správcom Matice.

S ČISTÝM STOLOM

Spomenuté opatrenia priniesli výrazné úspory. Matica bola ešte pred dvoma rokmi zaťažená dlhmi v celkovej výške cez štyristotisíc eur – najviac podlžností mala voči vlastnej dcérskej spoločnosti Neografia, a. s. Dlhy však treba splácať. Nielen správne nastavenie ekonomických vzťahov v riadení verejnoprávnej inštitúcie, výberové konania a prieskumy trhu na dodávku služieb – teda priamo šetrenie, ale aj zrušenie tzv. zámennej zmluvy budov v Martine medzi Neografiou a Maticou a predaj iného dubiózneho majetku, ktorý bol pre Maticu len záťažou, zabezpečili vyrovnanie záväzkov.  Rok 2017 začíname bez akýchkoľvek finančných restov, s čistým stolom. Dokonca sme mohli po dvoch rokoch vyplatiť zamestnancom aj jednorazové koncoročné odmeny. Reštrukturalizáciu sme síce zvládli, ale  efektívne hospodáriť  musíme aj naďalej, aby sa situácia neopakovala.

ČESŤ V ERBE

Ak bol rok 2016 prelomový so zreteľom na  ekonomické  ukazovatele, rok 2017 by mal priniesť zásadnú zmenu do vnútromatičných vzťahov. Po ekonomickej stránke by mala nastať aj duchovná reinkarnácia Matice. Táto zmena nebude jednoduchá. Je to – ako sa zdá – ešte väčšia výzva ako uskutočnená hospodárska reforma. Meno Matice a jej imidž škodlivo zasiahli kauzy defraudovania Národného pokladu, tunelovania i riskantných až kšeftárskych finančných operácií, ktorými nielen  stratila dôstojné miesto v slovenskej spoločnosti, ale oslabila aj svoje vlastné štruktúry, a doteraz sú v jej organizme rozkladné bunky, ktoré  sú oslabujú. Akoby si neuvedomovali, že členstvo a pôsobenie v MS je dobrovoľné. S touto chorou minulosťou zápasíme a treba sa s ňou definitívne vyrovnať. Postup terajšieho vedenia aj rozhodnutie  okresného súdu voči bývalému predsedovi MS je súčasťou tejto obnovy. Za všetky chyby  musíme niesť zodpovednosť.

Matica musí  žiť a konať transparentne. Má priniesť a dať Slovensku alternatívu súčasnému konzumnému a globalizáciu podporujúcemu spôsobu života. V tomto smere sme pripravili a schválili viacero strategických dokumentov na najbližšie roky. Správne to vyjadril aj predseda Matice Marián Tkáč práve v tomto vydaní Slovenských národných novín: „Mňa a cezo  mňa aj Maticu vyzval na to jeden vzácny muž, ktorý v istom čase z Matice, ktorá sa vtedy väčšmi začala starať o peniaze ako o národ, vycúval, ale vlastencom podľa skutkov ostal. Buďme čestní a možno sa k nám vráti onen muž i iní muži a ženy, a objavia nás aj mladí, takí kritickí ku všetkému nečestnému. Dokážme spoločne, aby sa čestnosť stala súčasťou našich každodenných skutkov. Na to treba mať dobrú vôľu a vo svojej blízkosti ľudí, ktorí vedia vycítiť smútok za naším úsmevom, lásku za naším hnevom a zmysel pre dobro za naším tichom.“

Na jeseň nás čaká prelomové valné zhromaždenie Matice slovenskej, na ktorom si matičiari zvolia nové vedenie Matice. Tak verme, že sa rozhodnú správne a Matici prinavrátime jej hrdé postavenie v slovenskej spoločnosti.

Maroš SMOLEC, správca Matice slovenskejPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.