Mätúce názvy  štátnych inštitúcií

thumbnail

Ponižujúce dvojbodky urážajú Slovákov. Chcel by som upozorniť na niekoľko názvoslovných problémov. Názvy niektorých slovenských štátnych inštitúcií pôsobia mätúco, pričom majú až paradoxný charakter.    Spomínané názvy by som zoradil do dvoch skupín: A. Akási inflácia názvu Republika; B. Degradácia republiky, resp. štátotvorného národa na región. O „nadpráci“ v názve republika môžeme hovoriť pri používaní názvu Národná rada  Slovenskej republiky. Od roku 1848 z Hurbanových čias cez obnovenú Č-SR a druhú najskôr socialistickú a potom aj federatívnu Československú republiku sa slovenský parlament (hoci s oklieštenými právomocami) nazýval historickým názvom: Slovenská národná rada. Analogické názvy, kde sa prívlastok štátotvorného národa uvádza ako adjektívum, nájdeme v susedných štátoch: v Česku je to Česká národní rada, v Rakúsku Österreichisches Nationalrat, v SRN  Deutsches Bundestag. Len u nás vznikla namiesto tradičného  SNR ‒ NR SR, teda označenie národnej rady územné, nie obsahové, aby bola obsahom a konaním slovenská!

Podobne je to v názve železníc, kde sa zbytočne zdôrazňuje slovíčko „republika“. Máme Železnice Slovenskej republiky ‒ ŽSR, hoci v Česku majú České dráhy ‒ ČD, v Rakúsku  oterrechischesbundebahn ‒ OBB, V Nemecku Deutsche Bahn ‒ DB, v Madarsku MÁV ‒ magyar Allamvasuttak... Takže si dávame nadprácu a používame výraz republika v názvoch inštitúcií, v ktorých sa uvedené spojenie v Európe nepoužíva. Podľa uvedeného kľúča by niektoré názvy mohli znieť napríklad: Námestie NP SR ‒ Národného Povstania Slovenskej republiky (namiesto Námestie SNP) alebo FSR ‒ Filharmónia Slovenskej republiky (namiesto SF ‒ Slovenská filharmónia)...

A naopak. V iných prípadoch degradujeme Slovenskú republiky na región. Stačí prekročiť hranice nášho štátu. Pri výstupe nás vítajú tabule s oficiálnymi názvami našich susedov: Česká republika, Republik Österreich, Rzeczpospolita Polska... Keď sa vraciame zo zahraničia víta nás tabuľa: Slovensko. Teda absentuje oficiálny názov nášho štátu Slovenská republika, preto názov štátu degradujeme na región. To znamená, že naša republika nemá charakter nezávislého, suverénneho štátu! Podobne je to s názvom Národná banka Slovenska, namiesto názvu Slovenská národná banka, je to ozSNN 26-27_MALATINSKÝ_RTVS verejnoprávnosť_glosárnačenie územné, kde leží ‒ na Slovensku... Analógie zo zahraničia: Česká národní banka, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, Norges Bank, Österreichische Nationalbank, Danske Bank... Azda najmarkantnejší rozdiel v oficiálnom názve, ktorým sa odlišujeme od štátov civilizovanej Európy, predstavuje názov našej verejnoprávnej masmediálnej inštitúcie: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Je to teda výraz v páde, koho čoho Slovenska. Chceli by sme televíziu obsahom slovenskú, teda názov Slovenská televízia, prípadne Slovenský rozhlas, nie označenie územné televízia Slovenska (koho čoho...). Analogický názov prakticky nemá nijaká verejnoprávna inštitúcia v okolitých štátoch Európy, kde je štandardom uviesť ako prvé adjektívum meno štátotvorného národa: ČT ‒ Česká televize, ORF ‒ Österreichisches Rundfunk und Fernsehen, ZDF ‒ Zentrales Deutsche Fernsehen, BBC ‒ British Broadcasting Corporation, MTV ‒ Magyar  televízió, SVT ‒ Sveriges Televisioon, DTV ‒ Danske TV...

Degradácia oficiálneho názvu (namiesto pôvodných STV a SRo) nastala v dvoch stupňoch.  V prvom sa slovenský štátotvorný národ v danom názve RTVS ocitol ako región a druhý stupeň degradácie nastal pri tvorbe loga, keď sa dokonca anuloval aj už spomenutý región a jediné písmenko „S“ v názve, ktoré predstavovalo Slovensko (aj keď už len ako región) sa vygumoval a nahradil dvojbodkou... Takže sme sa stali svedkami bezprecedentnej  dvojstupňovej degradácie nášho národa... najprv len región v názve a následne v logu, kde už sa nenachádza ani „S“ a stačí dvojbodka, ergo oficiálne neexistujeme. Oficiálne logo je RTV.

Otázka znie: Kto bol objednávateľom a kto autorom tohto „invenčného“ názvu a kto je tvorcom ponižujúceho loga? Pre názov uvedenej inštitúcie by som odporučil názov, v ktorom by bolo adjektívum Slovenský vždy na prvom mieste. Napríklad Slovenská televízia a rozhlas (teda skratka by znela STaR). Lenže ako úplne prvý krok zo všetkých navrhujem odstránenie dvojbodky z ponižujúceho loga RTV: a nahradiť ju písmenom S. Dané logo v súčasnej podobe každodenne uráža, mýli a ponižuje Slovákov. A to sme my Slovenky a Slováci členmi štátotvorného národa našej vlasti.

 Prof. MUDr. Peter MĹKVY, CSc.

 Karikatúry: Andrej MIŠANEK

 RTVS_2 MišanekPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.