Medzinárodná konferencia o histórii prvej svetovej vojny

thumbnail

Uctenie pamiatky miliónov obetí

OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva v spolupráci s Maticou slovenskou pozýva historikov, archivárov, knihovníkov a pracovníkov múzeí, diplomatov a predstaviteľov vládnych a verejných organizácií na Medzinárodnú konferenciu venovanú histórii prvej svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918, ktorá sa bude konať 24. júla 2014 v Bratislave (budova Aircraft Building, Bratislava, Ivánska cesta 30/B).

Prvá svetová vojna (1914 – 1918) bola historickým míľnikom oddeľujúcim novú dobu od súčasnosti. Bola to najmohutnejšia vojna zo všetkých vojen, ku ktorým doteraz došlo, v ktorej boli použité nové formy masovej mobilizácie vojenských jednotiek spolu s ucelenou premenou ekonomiky na ekonomiku vojnového stavu. Hlboké zmeny nastali vo vojenskej technike a vojenskom umení, ktoré sa uplatnili v nových metódach vedenia vojny, strategického plánovania a bojovej taktiky. Prvýkrát boli použité rôzne druhy zbraní hromadného ničenia.

Rozsahom svojho vplyvu na občiansku spoločnosť prvá svetová vojna nemala obdobu v dejinách. Vzišli z nej nové druhy politických režimov, ktorých cieľom bol úplný rozchod s tradičnými hodnotami, formovanie nového človeka, novej civilizácie. Prvá svetová vojna mala významný vplyv na ľudské vedomie, svetonázor a postoje ľudí, čo sa prejavilo aj vznikom nových druhov umeleckého stvárnenia života. Po prvý raz na základe bilancie výsledkov vojny bola v novom subsystéme (versailleskom) vytvorená medzinárodná organizácia – Spoločnosť národov, ktorej zámerom bolo zabrániť ďalšej svetovej vojne, a riadenie medzinárodných politických procesov. Jej činnosť však napriek tomu nedokázala zabrániť lokálnym vojnám a vzniku novej svetovej vojny. Mierotvorné skúsenosti Spoločnosti národov však boli brané do úvahy pri vytváraní novej medzinárodnej organizácie po druhej svetovej vojne – Organizácie Spojených národov.

Aj sto rokov od vzniku prvej svetovej vojny sa neustále vedú diskusie hodnotiace jej vznik, priebeh a následky.

Ciele Medzinárodnej konferencie k 100. výročiu začiatku prvej svetovej vojny 1914 – 1918:

– uctenie pamiatky miliónov obetí prvej svetovej vojny,

– analýza udalostí prvej svetovej vojny na základe spoľahlivých zdrojov a analýza výsledkov a poučení z vojny,

– prispieť k štúdiu „bielych miest“ prvej svetovej vojny a jej následkov,

– diskusia o vplyve prvej svetovej vojny na svetovú civilizáciu, na revolučné procesy a teritoriálne zmeny,

– vyzvať výskumných pracovníkov, diplomatov a verejnosť na diskusiu o aktuálnych otázkach vojny a mieru.

 Hlavné úlohy:

– preskúmať rôzne koncepcie histórie vojny a široký okruh otázok spojených s objasnením príčin, charakteru a celosvetových následkov vojny,

– prediskutovať oblasť zahraničnej politiky bojujúcich strán pred a počas vojny a vojenských operácií na jej frontoch,

– vyhodnotiť vplyv prvej svetovej vojny na vývoj udalostí v Európe a v Rusku.

Ponúkané témy:

– vyhodnotenie štúdia tejto udalosti v historiografii a nové vedecké prínosy,

– vplyv vojny na sociálnu a politickú dynamiku, psychológiu más a vládnucej elity,

– kultúra, umenie, spoločenské vedomie pod vplyvom svetovej vojny,

– otázky vojny a povojnového usporiadania,

– zahraničná politika a medzinárodné vzťahy v povojnovom období.

Prednášajúci:

profesor S. M. Monin, MGIMO (Rusko)

profesor V. V. Štoľ, MGIMO (Rusko)

Mgr. M. Drobňák (Slovensko)

JUDr. M. Bilský, DiS, (Slovensko)

PhDr. A. Kontrík (Slovensko)

MVDr. M. Jesenský, PhD. (Slovensko)

Mgr. D. Sabol (Slovensko)

PhDr. M. Chmelík (Slovensko)

PhDr. R. Turík (Slovensko)

Mgr. Martin Turóci (Slovensko)

Mgr. Jana Zaťková (Slovensko)

Mgr. Šarlota Drahošová (Slovensko)

Matej Beránek (Slovensko)

Ing. Karol Géci (Slovensko)

Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. (Slovensko)

Prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc. (Slovensko)

Ing. Ľubomír Fojtů (Česko)

 

Оrganizačný výbor konferencie:

   Viktor A. Parkhimovich, DrSc., predseda Spoločnosti slovensko-ruského priateľstva, predseda organizačného výboru

      Igor I. Bondarenko, DrSc., akademik, podpredseda organizačného výboru

      Vladimir А. Zair Bek, akademik RAEV, profesor, DrSc., podpredseda organizačného výboru

      PhDr. Bohumila Ferenčuchová, DrSc., predsedníčka Slovenského národného komitétu historikov, podpredsedníčka organizačného výboru

      Sergej N. Plechanov, spisovateľ, poradca ministra zahraničných vecí RF, člen organizačného výboru

      Mgr. Martin Drobňák, predseda združenia Klub vojenskej histórie Beskydy, člen organizačného výboru

      Vladimir V. Štoľ, DrSc., profesor, akademik Akadémie geopolitických problémov, člen organizačného výboru

      Valerij Е. Еgoškin, CSc., veľvyslanec, podpredseda Asociácie ruských diplomatov, člen organizačného výboru

      PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc., Katedra Histórie Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach, členka organizačného výboru

      Sergej М. Мonin, profesor MGIMO, člen organizačného výboru

      Еvgenij S. Biryukov, CSc., konateľ FR МGIMO, člen organizačného výboru

      Viktor V. Аnpilov, námestník riaditeľa RCVK, člen organizačného výboru

      Ing. Radoslav Vavruš, regionálny riaditeľ FIN centrum, člen organizačného výboru

      Peter Kováč, štátny radca, člen organizačného výboru

      Mgr. Еlena Prekopová, CSc., finančná riaditeľka spoločnosti Aircraft Diagnoctik, členka organizačného výboru

      Lucia Lašová, zástupkyňa Žilinského samosprávneho kraja, členka organizačného výboru

    MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea, člen organizačného výboru

      Mgr. Martin Krupa, riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku, člen organizačného výboru

      PhDr. Karol Dzuriak, historik a vedúci vlastivedného oddelenia Liptovského múzea v Ružomberku, člen organizačného výboru

      PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., riaditeľka Inštitútu histórie FF PU

      Mgr. Iveta Floreková, zástupkyňa Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, členka organizačného výboru

     Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice slovenskej, člen organizačného výboru

      Ing. Karol Géci, riaditeľ Bratislavskej lodnej spoločnosti, člen organizačného výboru

    Alexander I. Diček, PhD., prezident Medzinárodného antiteroristického zväzu, člen organizačného výboru

      Mgr. Veronika Vasiliev, výkonná riaditeľka OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva, členka organizačného výboru

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.