Miloval bezbranných  a položil za nich aj život

thumbnail

Beskydník Andrej SAVKA zbojníčil v uhorsko-poľskom pohraničí  dlhé roky. O mnohých slovenských zbojníkoch sa šíria romantické legendy. Vraj bohatým brali a chudobným dávali. Škodoradostní pridávajú, že dobré rady do života. Bezpochyby najväčším slovenským zbojníkom, ku ktorému sa hlásia aj Poliaci, bol Juraj Jánošík. S určitosťou vieme, že sa narodil na laze u Jánošov nad Terchovou a pokrstili ho vo Varíne. Nedávno sme v SNN priniesli príspevok o zbojníkovi Fedorovi Hlavatom. Spomedzi zbojníkov sa vymykal Andrej Savka, ktorého družina na oboch stranách Beskýd – v Uhorsku i Poľsku – pôsobila úctyhodných šestnásť rokov.

Andrej Savka sa narodil v roku 1619 v Stebníku pri Bardejove. Po smrti matky a otca slúžil na makovickom panstve v Zborove, kde na vlastnej koži zažil neprávosť. Pomstil sa tým, že podpálil jeden z kaštieľov a ušiel k zbojníckej družine Vasiľa Bajusa z Leščín (Poľsko), ktorá vtedy sužovala okolie Bardejova, no najmä poľských Gorlíc. Sedliaci, z ktorých sa stali zbojníci, pod vedením Bajusa v roku 1644 prepadli majetky  Trojanovského a Bobrovského a v roku 1647 vyplienili feudálne usadlosti v okolí Muszyny (Poľsko). Na týchto zbojstvách sa zúčastnili aj sedliaci zo Stebníka, z Bodružalu, Krajnej, Hradiska a Kružľovej, ktorých sem priviedol Andrej Savka. Zbojníkom pomáhali poddaní. Pomocníci ich zásobovali pušným prachom, potravinami alebo im schovávali lup. Nakradnuté veci odkladali aj u kružľovského baču a v dedine Livov. Schovávali sa i v okolí Stebníka. Podobne ako iní zbojníci aj Andrej Savka mal niekoľko krycích mien ‒ družiníci ho poznali pod menami  Janko, Hančovský, Ovčár či Suchaj...

ODVÁŽNY PREPAD

Keď poľské šľachtické vojská vytlačili Bajusovu družinu až za Bardejov, sformoval Andrej Savka novú zbojnícku skupinu v oblasti Sanoka (Poľsko). Rozšíreniu jej radov prispelo aj  oslobodenie väznených zbojníkov, ktorých už vrchnosť odsúdila na trest smrti. V auguste 1648 zbojníci Andreja Savku prepadli zámok v Sanoku. Po pletených rebríkoch sa nečujne dostali dnu, prekvapených strážcov zviazali a prenikli do pivníc, kde boli zbojníci odsúdení na popravu a vyslobodili ich. Mnohí sa pridali k Savkovej družine a podieľali sa na protifeudálnom odboji v okolí Bardejova, Stropkova, Sniny a Humenného.

Na jar 1649 sa v poľskom Barvinku uskutočnilo stretnutie vodcov a členov niekoľkých zbojníckych skupín, ktorým velili Senko spod Makovice, Vasil Čepiec z Grybowa (Poľsko), Andrej Savka a iní. Starnúci Vasiľ Bajus sa v tom čase zdržiaval za Tisou u Podkarpatských Rusínov. Menšie zbojnícke družiny sa zlúčili do jednej veľkej skupiny pod vedením Savku a Čepca, ktorí sem priviedli najviac zbojníkov. Najskôr už zlúčené zbojnícke družiny získavali zbrane na opevnených statkoch v Jamgróde pri Dukle, v Zyndranovej, Žeglcách, Gliniku i v Održechovej pri Sanoku. Lúpežou sa veľká zbojnícka družina dobre vyzbrojila aj zbohatla, aby potom  unikla do Uhorska.

SEDLIACKE REBÉLIE

Zbojníctvo posilnili aj početné roľnícke vystúpenia proti feudalizmu. Ako uvádza  Damian Nowak v knihe Tam ku katovi – Biecz – Bardejov 2022, ktorá vznikla v rámci projektu Majster svätej spravodlivosti na karpatských cestách zbojníkov – beskydníkov: „Nasledujúce roky sú časom početných roľníckych vzbúr tak v Malopoľsku, ako aj na Rusi a tie majú zásadný vplyv aj na rozšírenie zbojníctva. Povstania, podvratné akcie Rákocziho sedmohradských armád namierené proti Habsburgovcom, nekonečné pochody vojsk a nútené ubytovanie, zvýšené dane a poddanské povinnosti, to všetko v krátkom čase viedlo k ochudobneniu roľníkov a následne ich často prinútilo utiecť do lesa. Jedným z najznámejších sedliackych povstaní tej doby, známe aj ako spoločné vidiecke hnutie poľských a rusínskych roľníkov, bolo povstanie Alexandra Kostku-Napierskeho.“

VÝZVY NA ODBOJ

V tom čase Andreja Savku oslovil legendárny list Bohdana Chmelnického roľníkom, vyzývajúcim na boj s vrchnosťou. Andrej Savka tiež začal organizovať masové vystúpenia roľníkov, počas ktorých ich podnecoval na zvrhnutie feudálov i cirkvi. Za krátky čas sa mu podarilo presvedčiť vyše päťsto roľníkov, ktorí sa pripojili k povstaniu kapitána Alexandra Kostku-Napierskeho. Ten predtým slúžil vo švédskej armáde. Kapitán najprv sám vyzýval roľníkov v Poľsku, aby povstali a zvrhli šľachticov a kráľa. Mnohých však nepresvedčil, nevedeli mu zabudnúť, že ako žoldniersky kapitán bojoval v službách tých, čo mu platili – teda vrchnosti. Posilnený aj o tristo zbojníkov zo Savkovej družiny v júni 1651 obsadil hrad Csorstyn. To, že pritom nepočkal a nedal na rady Bohdana Chmelnického, aby na pevnosť udreli spoločnými silami, sa mu nakoniec vypomstilo. Najskôr síce povstalci so zbojníkmi a s roľníkmi zo Spiša a s goralmi spod Tatier hrad v Czorstyne dobyli, ba chýr o ich víťazstve sa šíril krajinou. Ďalší prichádzajúci rebelanti, ktorí posilnili povstalcov, povzbudili organizátorov povstania, aby spoločne ukázali silu a odhodlanie útokom na kráľovský Wawel v Krakove. Krakovský biskup Piotr Gembický medzitým pod  Czorstynskym hradom preskupil sily a jeho žoldnieri potlačili povstanie. Účastníkov popravili a kapitána  Alexandra Kostku-Napierskeho nastokli na kôl. Zbojníci kapitánov Andreja Savku a Vasila Čepieca sa len včasným útekom vyhli poprave.

ZA MÚRMI MAKOVICE

Po úteku do Uhorska sa savkovci dali dokopy s Bajusovou skupinou. Pridali sa k nim i zbojníci Jachna Hryca z Cigeľky a zbojníci Hryč Krivého a Konrád Korbuta. Ale aj tak už neboli takí silní ako predtým. Rozhodli sa lúpiť na poľskej i uhorskej strane Beskýd, preto ich prezývali „beskydníci“. Zbojníci Andreja Savku sa spontánne objavovali v Sanockej oblasti, tiež pôsobili v západných oblastiach obývaných Rusínmi. Takto ich pobyt na súčasnom slovenskom území mapoval Damian Nowak v knihe Tam ku katovi – Biecz – Bardejov 2022 v kapitole Zbojníctvo na poľsko-slovenských hraniciach: „V polovici 17. storočia bol hlavnou základňou zbojníkov v Nízkych Beskydách hrad v Zborove, ktorý patril Jurajovi II. Rakocimu, a spravoval ho kastelán Pavol Szalai. Pomoc tam nachádzali zbojníci, ktorí unikali pred prenasledovaním najmä z poľskej strany. Naklonená im bola aj zemplínska šľachta, ktorá nesúhlasila s plánmi na zajatie zbojníkov, na ktorom sa mali podieľať všetci ‚harnicy bieczkej zeme a muszynského panstva‘.“ Ako konkrétny príklad poľský historik uvádza: „Na drugetovskom panstve sa výrazne nezbojníčilo. Niektorí šľachtici mali so zbojníkmi uzatvorenú dohodu, podľa ktorej zbojníci nebudú rabovať na panstve a šľachtici im na oplátku dajú pokoj a nebudú ich prenasledovať. Nezriedka sa k zbojníckej družine pridal aj nejaký šľachtic.“

V roku 1652, keď zbojnícke skupiny pôsobili na oboch stranách Beskýd, pri poľských Roztokách sa stretli v bitke zbojníci a poľskí žoldnieri. Lepšie vyzbrojení a na boj pripravení žoldnieri  prenasledovali zbojníkov až do dolného Uhorska. Tam ich poľské šľachtické vojsko dostihlo a niekoľkých beskydníkov zajalo. Medzi nimi aj kapitána Vasiľa Bajusa. Po odsúdení všetkých popravili v Prešove. Zbojníkom Andreja Savku sa podarilo ujsť...

VERZIE O SMRTI

Savkovi zbojníci, medzi ktorými boli viacerí poddaní z jeho rodného Stebníka, sa opäť zviditeľnili v otvorenom boji proti poľskému feudálovi Stanislavovi Lanckoronskému. V roku 1654 sa zdržiavali pri Kamenickom hrade neďaleko Sabinova. Počas sedliackej rebélie v zime spomínaného roku sa stretli s jednotkami pechoty, ktorej velil Podoliniecki, a nevydržali nápor šľachtického vojska z Nového Sączu. Podľa určitých zdrojov v boji ranili a zajali aj Andreja Savku. Mali ho previezť do Muszyny (Poľsko), kde mal byť mučený a napokon 24. mája 1654 popravený nastoknutím na kôl. Ide však len o jednu z verzií o konci jeho života. V inej ho v roku 1656 zverbovali do svojich radov oficieri Alexandra Lubomirského. Keď skončil službu vo vojsku, vrátil sa k zbojníčeniu, bol dolapený a v roku 1661 v Muszyne obesený. Ďalšie neoficiálne zdroje hovoria o údajnom úteku Andreja Savku s kozáckym hajtmanom Bohdanom Chmelnickým.

KONIEC REBELA

Lemkovský básnik a rusínsky národovec  Petro Trochanovskij z poľskej Krynice vyvracia údajný dátum smrti Andreja Savku  argumentáciou: „Ak zbojníka Savku popravili v Muszyne 24. mája 1654, prečo v muszynských súdnych záznamoch (Akta sadu kryminalnego Kresu Muszynskiego 1647 ‒ 1765) sa to neuvádza, keď iným, menej známym zbojníkom je tu prenechaný pomerne veľký priestor.“ Ak by boli Savku popravili  spomínaný deň, mesiac  a rok v Muszyne, sudcovia by presne vedeli koho, a to nielen v spomínanom roku, poslali na druhý svet. V encyklopédii rusínskej histórie a kultúry je uvedený rok úmrtia Andreja Savku  1661, pričom mu v roku 1657 malo predchádzať obkľúčenie Savkovej skupiny jednotkami zo Spišského hradu. Aj z tejto pasce mal údajne uniknúť. Podľa spomínanej encyklopédie bol Andrej Savka dolapený a v roku  1661 v poľskej  Muszyne obesený.

 

ZBOJNÍCKA DLHOVEKOSŤ  

Protifeudálne vystúpenie Andreja Savku odborníci hodnotia ako rozsiahle a často úspešné. Spomedzi známych zbojníkov sa nikomu nepodarilo pôsobiť v zbojníckej družine šestnásť rokov. Aj preto ho zaraďujú medzi veľkých zbojníkov a vodcov za oslobodenie poddaného ľudu z nevoľníctva. Okrem zbojníckeho pôsobenia  ho možno hodnotiť aj ako významnú postavu sedliackeho povstania, ktorý nadviazal na myšlienky ukrajinského hajtmana Bohdana Chmelnického. Z uvedených dôvodov jeho osobnosť rešpektujú v Poľsku i na Ukrajine. Potvrdzuje sa pritom známe, že doma nikto nie je prorokom. Už spomínaný Petro Trochanovskij uviedol, že pre členov malých národov je nevýslovne ťažké byť velikánom v okolitom veľkom svete. Viacerí rusínski publicisti poukazujú, že skúmaniu fenoménu zbojníka Andreja Savku sa priveľmi nevenujú ani súčasní slovenskí historici, aj keď o menej významných zbojníkoch, ktorí vzišli z radov Rusínov (Fedor Hlavatý, Vasil Bajus, Olexa Dovbuš  či Nikola Šuhaj), má verejnosť oveľa viac vedomostí ako o tomto rodákovi zo Stebníka. A tak sa možno stotožniť s ich povzdychom (Andrej Kaputa, Vasil Gmiterko), že považujú za paradox, ak si národy z menej významných zbojníkov dokážu vytvoriť bohatierov, pričom o významného zbojníka a sedliackeho povstalca Andreja Savku domovský národ nejaví patričný záujem. Podľa nich obec Stebník či  okres Bardejov prichádzajú o to, čo v prípade zbojníka Juraja Jánošíka dokáže vyťažiť obec Terchová, celé Slovensko, ba aj Poliaci.

Z viacerých artefaktov, ktoré zachytávajú „pomyselnú podobu“ zbojníka Andreja Savku, pripomenieme, že na  pamiatku 350. výročia jeho narodenia (1969) ľvovský autor P. Linynskyj vytvoril sadrový odliatok jeho podobizne. Rezbár O. Velyčko z ľvovskej oblasti vyhotovil dve varianty obrazu Andreja Savku na dreve. Pred Obecným úradom v Stebníku (okres Bardejov) je od septembra 2009 na kamennom podstavci  umiestnená pamätná tabuľa s nápisom: „Andrej Savka ‒ Nášmu rodákovi, ktorý obhajoval práva poddaných.“ A rezbár Milan Krajňák vytvoril drevenú plastiku zbojníka pred obcou Vyšný Kazimír, odbočkou zo Sedlísk (okres Vranov nad Topľou). Ako uviedol, z úcty k človeku, ktorý sa postavil proti útlaku bezbranných ľudí, ktorých miloval a za ktorých položil život. A veľavýznamne dodal:  „Ďakujeme ti, Andrej, aj teraz by si mal veľa roboty.“

Marián ŠIMKULIČ ‒ Foto: autor

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.