Minister kultúry podržal národnú ustanovizeň

thumbnail

Matica slovenská opäť na pretrase v tieni zavádzajúcich poloprávd. Matica slovenská dlhodobo leží v žalúdku niektorým poslancom parlamentu. Napriek jej reálnej práci najmä v regiónoch Slovenska na poli osvety a kultúry, vedeckým výsledkom, vydavateľskej činnosti či podpory  zahraničných Slovákov ustavične neprajníci ustanovizne omieľajú, aká je zbytočná. Naposledy na ostatnej schôdzi parlamentu v rámci Hodiny otázok poslankyňa, vytrvalá kritička Matice Magda Vášáryová. Ministra kultúry M. Maďariča sa mierne nejasne opýtala, prečo Matica slovenská dostala od ministerstva „plnohodnotnú dotáciu“. Minister najskôr správne komentoval nezmyselnosť jej otázky a napokon sa vyjadril k podstate veci.

  • PLNOHODNOTNÁ?

V prvom rade podotkol, že nejde o plnohodnotnú dotáciu, keďže Matica by si vedela predstaviť aj vyššiu finančnú pomoc. Spresnil, že od Ministerstva kultúry SR (MK SR) dostane na rok 2015 účelovú dotáciu 1,494 milióna eura. Podľa ministra je jediná verejnoprávna inštitúcia, ktorej nebola dotácia navýšená. Následne zdôraznil, že v septembri vykonalo MK SR hĺbkovú kontrolu s nakladaním rozpočtových zdrojov v Matici a ustanovizni nevznikla povinnosť finančnej sankcie. Z celkových 1,494 milióna eura naložila len tridsaťšesť eur v rozpore s finančnými pravidlami. Kontrola teda dopadla dobre.

Na doplňujúcu otázku poslankyne či chce, aby Matica zanikla, a či videl jej archívy, „ktoré sú rozkradnuté ako Národný poklad“, už minister jasne uviedol, že práve za pravicovej vlády minister Kňažko chcel Maticu zlikvidovať, čo sa mu však nepodarilo. Minister podotkol, že Matica slovenská si musí nájsť miesto v novej modernej spoločnosti. „Je to úloha matičiarov, nie ministra a ani poslancov,“ dokončil M. Maďarič.

  • ŤAŽKÝ ROK

Na margo obvinenia M. Vášáryovej uvádzame, že Archív MS je vo výbornom stave a až 1,3 milióna historických objektov je pripravených na digitalizáciu. To znamená, že počas roka 2014 prešli kompletnou reštauráciou a profesionálnym pomenovaním dokumentov. Maticu to stálo takmer stodeväťdesiattisíc eur a pracovalo na tom vyše dvadsaťpäť ľudí.  Úroveň archívu ocenili nielen zamestnanci MK SR v oblasti digitalizácie, ale i samotní poslanci NR SR, ktorí na rozdiel od M. Vášáryovej v septembri do Archívu MS vstúpili. Matica slovenská prežila ťažký rok 2014. Výpadok predpokladaných dividend od Neografie, a. s. (MS je jej majoritným vlastníkov), spôsobil ustanovizni deficit v neštátnych príjmoch na úrovni vyše 450 tisíc eur. S deficitom sa Matica musela vyrovnať. Preto naštartovala nekompromisnú reštrukturalizáciu. Maticu opustili desiatky zamestnancov a dohodárov, znížili sa náklady na prevádzku, odpredával sa dubiózny majetok a ekonomizovali vlastné príjmy. Deficit sa podarilo vyrovnať a časť dlhov odložiť na rok 2015. Tým sa hospodárenie Matice stalo prebytkovým. Ostali minimálne zdroje dokonca na podporu miestnych odborov vo výške 13 500 eur a kúpu 1 500 akcií Neografie, a. s., za necelých 7 000 eur. Konsolidácia pokračuje. Oproti návrhu rozpočtu z januára 2014 sa predpokladá v roku 2015 zníženie mzdových prostriedkov, vrátane odvodov, vo výške viac ako 670 tisíc eur. Štátne prostriedky matičiari používajú v súlade so zmluvou s MK SR,  v súlade so zákonom. Matica sa otvára verejnosti a dodržiava všetky legislatívne pravidlá vyplývajúce jej zo zákona o nej a o hospodárení verejnoprávnej inštitúcie. „Ministrove slová sme si vzali k srdcu. Už  niekoľko týždňov pracujeme na novej vízii Matice v rokoch 2015 až 2017. Svoje miesto v spoločnosti máme, chceme ho rozšíriť a potvrdiť,“ dodal predseda M. Tkáč.

  • POZVÁNKA PRE MINISTRA

Predseda Matice listom následne poďakoval aj ministrovi kultúry za jeho vystúpenie v NR SR: „Dovoľte, aby som sa Vám v mene Matice slovenskej poďakoval za Vašu odpoveď pani poslankyni M. Vášáryovej v rámci Hodiny otázok a odpovedí na zasadaní Národnej rady Slovenskej republiky 4. decembra t. r., ktorou ste sa držali pravdy – a to v dnešných časoch nie je bežný jav. Uvedená pani poslankyňa často a nepodložene útočí na všetko ‚národné‘ a nevyhýba sa ani Matici slovenskej. Bola členkou skupiny poslancov, ktorí 8. septembra t. r. uskutočnili poslanecký prieskum v Martine bez zistení spochybňujúcich matičnú činnosť a hospodárenie.

Zároveň by som Vás chcel pozvať na návštevu Matice slovenskej v jej sídle v Martine, kde by sme Vám okrem iného ukázali matičný archív, ktorý funguje, a veríme, že aj napriek problémom úspešne sa ukončí jeho digitalizácia. Rovnako by sme Vám radi predstavili naše predstavy o ďalšom smerovaní Matice, ktoré by mali byť predmetom okrúhleho stola začiatkom budúceho roku. Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za pozornosť, ktorú venujete Matici slovenskej, a zaželal Vám požehnané Vianoce a úspešný rok 2015.“

 

Uverejňujeme link na odpoveď  na interpeláciu  M.  Vášáryovej   zo dňa 4.12. 2014. Minister M. Maďarič reaguje na otázku poslankyne od 32 do 42 minúty v zázname. Otázka bola dosť nejasná. Marek Maďarič  vysvetlil ako je financovaná Matica, spomenul aj to, že bola vykonaná kontrola MK SR a bol nález porušenia len 36 eur. Na záver povedal, že  ministerstvo má právo kontrolovať len štátne dotácie a nie  finančné prostriedky MS získané z iných, neštátnych  zdrojov. M. Vášáryová vyjadrila obavy o matičné archívy, údajne "sú rozkradnuté ako národný poklad".  Taktiež spochybnila úroveň kníh predsedu MS M. Tkáča. Dôležité je, že minister povedal, že samotný osud je v rukách matičiarov, pretože MS si musí nájsť v novej dobe svoje miesto. Viac na:

http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=SpeakerSection&SpeakerSectionID=133887

 Maroš SMOLEC – Foto: archív SNN

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.