Ministerstvo kultúry výraznejšie podporilo matičnú vedu

thumbnail

Matica slovenská začína voľnejšie dýchať. Zriadenie novej matičnej Knižnice slovenskej štátnosti, zmena rozpočtu roku 2015 a východiská rozpočtového roku 2016 boli hlavnými bodmi rokovania ostatného výboru Matice slovenskej (MS), ktorý sa konal 5. decembra v sobotu v Dome Matice slovenskej (MS) v Nitre. Matičiari sa stretli na poslednom rokovaní výboru MS v tomto roku. „Rokovanie považujem za konštruktívne a plodné. Vidno, že Matica sa začína spájať. Konečne sa začína vytrácať vzájomná nevraživosť medzi vedením ustanovizne a niektorými členmi výboru,“ konštatoval správca MS Maroš SMOLEC.

Voči Matici slovenskej sa začína inak stavať už aj štát. Dôvodom je, že minister kultúry Marek Maďarič odsúhlasil navýšenie dotácie pre MS o dvadsaťtisíc eur – teda na úrovni 1,514 milióna eura. Navýšené prostriedky môžu byť použité výlučne na podporu matičnej vedy. Predstava je zdroje použiť na grantovú schému pre vedecké projekty mimo profesionálnych vedných pracovísk Matice.

  • ZMENA ROZPOČTU

Zvýšenie výdavkov o päťdesiattisíc eur – to bola podstata druhej rozpočtovej zmeny v roku 2015, ktorú predložil správca Matice Maroš Smolec. Navýšenie je odrazom reálneho čerpania štátnych a neštátnych zdrojov, zmeny účelovej dotácie z októbra a šetrením. Navýšenie výdavkov je  dôsledkom zaplatenia záväzkov Matice od roku 2012 po dnes v úhrnnej výške cez dvestotisíc eur, zhodnotením časti budovy , ktorú Matica predala Neografii real, s. r. o., vyčlenením Fondu Dolanovej na založenie Knižnice slovenskej štátnosti a uhradením odchodným a odstupných pre zamestnancov, ktorí opustili rady Matice v rámci jej reštrukturalizácie. Matičiari jednohlasne zmenu rozpočtu prijali, čím stanovili definitívne výdavky Matice v tomto roku na úrovni 2,398 milióna eura. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč následne predložil Plán práce na rok 2016. Uviedol, že budúci rok Matice sa bude niesť v duchu osláv spomienky na Svetozára Hurbana-Vajanského. Čo sa týka rozpočtu na rok 2016, pozitívum je vyššia podpora štátu o dvadsať tisíc eur na vedu a šetrenie hotovosti za predaj budovy v Priekope. Výdavky by mali oscilovať na úrovni dvoch miliónov eur, čím by sa ďalej pokračovalo v šetrení. Malé zvýšenie sa však predpokladá na podporu tzv. regionálnej kultúry – činnosť miestnych odborov Matice, ako aj vedy. Ostatné pracoviská by mali mať rozpočty totožné na úrovni roku 2015.

  • NOVÁ KNIŽNICA

Výbor  MS_2013Odčlenením dedičstva J. Dolanovej a aktuálnej podpory predsedu vlády R. Fica vo výške pätnásťtisíc eur sa vytvoril priestor na zriadenie bádateľskej Knižnice slovenskej štátnosti v bratislavskom sídle Matice slovenskej, ktorá bude kompetenčne spadať do pôsobnosti Slovenského historického ústavu MS. „Knižnicu pripravujeme už mesiac. Nakupujeme knihy súvisiace so slovenskou štátnosťou, zhromažďujeme digitálne dokumenty. Podporu premiéra si nesmierne vážime. Oficiálne by sme chceli knižnicu otvoriť do konca marca budúceho roku,“ uviedol pre SNN riaditeľ SHÚ I. Mrva. „Je to rozvojový krok, je to pozitívna snaha. Konečne Matica začína riešiť aktivity smerujúce k verejnosti,“ dodal predseda M. Tkáč.

  • ZRIAĎOVATEĽSKÉ LISTINY

Výbor MS tiež schválil nové zriaďovateľské listiny Domov Matice slovenskej (D MS), ktorých účinnosť ešte pred rokom pozastavil dozorný výbor MS. Nové listiny určujú predmet činnosti jednotlivých D MS a zohľadňujú predovšetkým nakladanie majetku v súlade so zákonom 176 o nakladaní majetku verejnoprávnej inštitúcie. Ku každej listine sa pripraví následne aj samostatná zmluva o nakladaní majetku, ako aj smernica, ktorá bude presne špecifikovať činnosť daného D MS vzhľadom na jeho polohu, formu vlastníctva a kultúrno-osvetový zámer.

Martin JAVORSKÝ – Foto: Jozef DINKA


3 otázky pre: Mareka MAĎARIČA, ministra kultúry Slovenskej republiky

Matica má v rozpočte viac ako po minulé roky

  • Štátny rozpočet „na kultúru“ bol na rok 2016 trochu štedrejší ako ten predchádzajúci. Uspokojuje vás výška prostriedkov v rezorte, ktorý vediete?

maďarič slideSchválený rozpočet ministerstva kultúry na rok 2016 prvýkrát prekročil hranicu dvesto miliónov eur, s čím som spokojný. Ide o solídny rozpočet, v aktuálnych číslach bude mať rezort k dispozícii o jedenásť miliónov eur viac v porovnaní s uplynulým rokom. Zvýšenie objemu  financií sa bude týkať najmä v dvoch kľúčových oblastí – ide o prostriedky určené na novovzniknutý Fond na podporu umenia a potom o prostriedky umožňujúce inštitúciám, ktoré majú na starosti digitalizačné prostriedky, ich udržateľnosť aj v ďalších rokoch.

  • Ministerstvo kultúry myslí aj na prácu tisícov matičiarov a podporuje ich finančne v rámci možností rozpočtu – ako v tomto ohľade vidíte rok 2016?

Na plnenie úloh, zverených Matici slovenskej štátom, dostáva Matica každoročne na základe zmluvy so štátom z rozpočtu účelovú dotáciu. Na rok 2016 bude táto dotácia (v porovnaní s minulým rokom) vyššia o dvadsaťtisíc eur, ktoré sú určené na jej vedeckú činnosť.

  • Čo ministerstvo očakáva od zriadenia Fondu na podporu umenia?

Vznik Fondu na podporu umenia predstavuje systémovú zmenu vo financovaní kultúry, vďaka ktorej sa distribúcia finančných prostriedkov určených na podporu neštátnej kultúry dostáva do rúk samotnej kultúrnej obce.  Už v prvom roku fungovania tejto verejnoprávnej inštitúcie príde k navýšeniu finančných prostriedkov na podporu neštátnej kultúry o päťdesiat percent oproti predchádzajúcemu roku, plusom tiež bude jednoduchšia administratíva z pohľadu žiadateľa (potvrdenia až po schválení dotácie), rýchlejší a pružnejší systém (výzvy niekoľkokrát ročne) a vybavenie žiadosti do šesťdesiatich dní (predtým aj päť mesiacov). O prvých grantoch rozhodne fond už začiatkom nového roku.

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.