Nadštandardná podpora LGBTI komunity

thumbnail

Ministerka spravodlivosti výrazne podporuje zo štátnych peňazí LGBT komunity. Ministerstvo spravodlivosti SR schválilo 20. apríla 2021 v rámci podpory ľudských práv dotáciu v celkovej výške 769 500 eur. Medzi tridsiatimi šiestimi úspešnými žiadosťami sa nachádzajú aj projekty zamerané na podporu LGBT komunít. Ako prvý prišiel s touto informáciou opozičný poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba  z novovzniknutej strany Život ‒ Národná strana.

Na oficiálnej stránke rezortu spravodlivosti je zverejnený Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv na rok 2021, podľa ktorého sú tri projekty explicitne zamerané na podporu rozvoja sexuálnych menšín.

  • TEPLÁ VLNA

Občianske združenie Saplinq so svojím projektom PRIZMA ‒ Komunitné a poradenské centrum pre LGBTI ľudí v Košiciach 2021 si prilepšilo o pätnásťtisíc eur. Venuje sa predovšetkým rozvojom komunity lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí (LGBT). Bolo založené už v roku 2012. Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patrí najmä PRIDE Košice a Freeq. „Chceme svet, v ktorom ľudia prirodzene prijímajú zodpovednosť za svoje okolie, sú ochotní venovať svoj čas pre dobro druhých a vytrvajú pri presadzovaní a obrane občianskych a ľudských práv. Chceme svet, v ktorom je pre všetkých možný plnohodnotný život bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a jej prejav. Chceme svet, v ktorom si ľudia vážia snahu iných ľudí a sú osobne motivovaní k líderstvu v svojej lokálnej komunite.“

Druhým úspešným uchádzačom  sa v tomto smere stalo slovenské LGBT divadlo Nomantinels s projektom Teplá vlna (diskusie, videá a podcasty o LGBTI+ ľuďoch) so sumou 24 950 eur. „Divadlo Nomantinels je v slovenskom divadelnom kontexte jediným LGBTI+ divadlom a tiež divadlom, ktoré sa zaoberá témami rodu, rodovej identity, rodovej rovnosti, potláčaním rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii a násiliu na ženách. Cieľom divadla Nomantinels je šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, podpora odstraňovania prejavov diskriminácie v spoločnosti, podpora rodovej rovnosti a snaha o rozvoj občianskej spoločnosti. Robí tak prostredníctvom kultúry cez divadelné inscenácie, vydávanie magazínu, realizáciu festivalov, workshopov, ktoré môžu zasiahnuť do formovania predstáv o rôznych menšinách a prispieť k akceptácii inakosti. Počas svojej existencie pripravilo už sedemnásť divadelných inscenácií a zrealizovalo stopäťdesiat repríz. Pravidelne spolupracujeme s invenčnými mladými umelcami a umelkyňami, ktorých zaujímajú ľudské práva a queer témy a dáva im priestor pri tvorbe divadelných inscenácií.“

  • AJ FEMINISTKY

Iniciatíva Inakosť ako tretí úspešný uchádzač si so svojím projektom Podpora, poradenstvo a zber dát o LGBTI ľuďoch na Slovensku prilepšila o sumu  37 260 eur. „Iniciatíva Inakosť spája ľudí a organizácie, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie života lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, aby boli plnohodnotnou súčasťou svojich rodín, pracovných a školských kolektívov, miestnych spoločenstiev, cirkví a celej slovenskej spoločnosti.“ Summa summarum, zo 769 500 eur Ministerstvo spravodlivosti SR pod vedením ministerky Márie Kolíkovej odkleplo v tomto roku na priame LGBT projekty 77 210 eur, čiže vyše desať percent.

Okrem toho sa v Zozname objavujú aj ďalší úspešní uchádzači, ktorí z podstaty svojej činnosti môžu nepriamo podporovať LGBT komunity. Patrí sem najmä nezisková online platforma pre mladých ľudí Zmudri s projektom Zmudri v ľudskoprávnych témach. Rezort spravodlivosti odklepol tomuto projektu 13 290 eur. Ďalším kontroverzným projektom je Zvyšovanie informovanosti občianskej spoločnosti o aktuálnych ohrozeniach ľudských práv žien: Od extrémizmu k dopadom pandémie COVID-19 Záujmového združenia žien Aspekt so schválenou sumou 26 153 eur. „Prvá feministická organizácia na Slovensku ASPEKT sa oficiálne zaregistrovala v roku 1993 ako Záujmové združenie žien Aspekt. V tomto roku vyšlo aj prvé číslo feministického kultúrneho časopisu Aspekt, ktorý bol ako slovensko-české médium prvým feministickým časopisom v bývalom Československu a dnes pokračuje ako webzin ASPEKTin. Naša organizácia sa ako nositeľka množstva vzdelávacích a publikačných projektov od svojich začiatkov zameriava na rodovú senzibilizáciu spoločnosti.“

Za problematické môžeme považovať aj občianske združenie Možnosť voľby. Projekt Vzdelávame, posilňujeme a spájame angažovaných ľudí v ochrane ľudských práv. Lebo to má zmysel! zhltol sumu 25 732 eur. „Naša Vízia sa nachádza v snahe dosiahnuť zmenu spoločenského vedomia smerom k rešpektovaniu ľudských práv žien a rodovej rovnosti.“ Nie je vôbec vylúčené, že aj ostatné schválené projekty môžu istým spôsobom podporovať LGBT komunitu na Slovensku. Podľa zistených skutočností tak môžeme povedať, že na jej nepriamu podporu ide z rozpočtu rezortu spravodlivosti v tomto roku viac ako 65 000 eur.

  • Z NAŠICH DANÍ

Podľa Antona  Chromíka z Aliancie za rodinu ministerka Kolíková hlasne a už nielen slovne, ale aj finančne podporuje LGBTI agendu, potraty a gender ideológiu. „Vlastne nielen ona,  boli  sme k tomu donútení my všetci daňoví poplatníci. Najväčší problém nevidím v podpore rovnosti ľudí, ktorí majú homosexuálne cítenie s ostatnými. Táto rovnosť v Slovenskej republike predsa je a žiadny súdny človek nepovažuje ľudí s takýmto cítením za menejcenných. Odlišujeme sa v tom, či považujeme homosexuálne správanie, zabíjanie nenarodených detí alebo mätenie detí v ich biologickej pohlavnej identite za dobré alebo zlé. Láska predsa nechce zle blížnemu. Aktívny homosexuálny životný štýl prináša závažné zdravotné riziká, preto ho odmietame. Gens Hellquist, výkonný riaditeľ kanadskej homosexuálnej aktivistickej skupiny (v ktorej majú všetky tieto moderné právne výdobytky), priznal: ‚Náš zdravotný stav patrí k najhorším v tejto krajine ... Zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú queer Kaňaďanov, sú kratší vek, ako sa dožíva priemerný Kanaďan, samovraždy, vyššia mieru užívania návykových látok, depresie, nedostatočný prístup k starostlivosti a HIV/AIDS.‘ Ďalej pokračoval: ‚V našej komunite sa vyskytujú všetky endemické druhy zdravotných problémov. Máme vyšší výskyt rakoviny konečníka v gay komunite, lesbičky majú vyšší výskyt rakoviny prsníka ... realita je, že každý rok (sic) viac LGBT ľudí v tejto krajine zomrie  na samovraždu, než zomrie na AIDS, a je  viac tých, ktorí umierajú skoro na zneužívanie návykových látok než tých, ktorí umierajú na HIV/AIDS.‘ Naša krajina má ústavu a zákony, ktorými sa majú politici riadiť. Aj nad nimi je zákon.“

  • ŠIALENÉ IDEOLÓGIE

Manželstvo vníma ako zväzok muža a ženy. Podľa jeho názoru je účelom manželstva založenie rodiny (plodenie detí) a ich riadna výchova. „Je šokujúce, ak zástupcovia štátu podporujú finančne organizácie, ktorých ciele a požiadavky sú v úplnom rozpore s prijatou ústavou a našimi zákonmi.  Stačí si pozrieť relácie Teplej vlny či akcie Iniciatívy Inakosť. Využívanie štátnych financií na propagáciu politikovi blízkych súkromných názorov, ktoré sú v rozpore s cieľmi a so zákonmi tejto krajiny, zaváňa závažným zneužitím verejných prostriedkov na súkromné ciele. Takéto správanie považujem za ovplyvňovanie volieb a narúšanie  princípov demokracie, ktorá prijíma svoje hodnoty slobodným ustáleným procesom v parlamente. Šialená ideológia postupuje a otupenie  racionality,  na čo majú slúžiť verejné zdroje,  je také vysoké, že si to vlastne skoro nikto nevšíma.“

Matej MINDÁR – Kresba Andrej MIŠANEK

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.