Národný zraz Mladej Matice k 70. výročiu Slovenského národného povstania

thumbnail

Inscenovali  aj životnú drámu Ľ. Kukorelliho. Od posledných výstrelov druhej svetovej vojny prešlo už sedemdesiat rokov, no tohtoročný zraz matičnej mládeže venovaný udalostiam Slovenského národného povstania opäť ukázal, že prekvapivé historické svedectvá, viažuce sa k roku 1944, nie sú zďaleka kompletné. Verejnosť spája SNP najmä s bojmi medzi slovenskou povstaleckou armádou a nemeckými okupačnými jednotkami, ktoré sa odohrali na strednom Slovensku v roku 1944. Nepochopiteľne sa opomínajú dejiny a osobnosti povstaleckého hnutia v iných častiach Slovenska.

Udalosti, ktoré sa odohrali v období od augusta až novembra 1944 v oblasti Prešova, Kysaku, Hanušoviec, Hermanoviec nad Topľou, Matiašky, ďalej v okolí Vranova až po Stropkov, pritom jednoznačne presahujú regionálny charakter. Činnosť Hanušovskej partizánskej brigády v roku 1944, známejšej ako Partizánsky zväzok Čapajev, búrlivý život a záhadné okolnosti smrti slovenského dôstojníka letectva a náčelníka štábu brigády Ľudovíta Kukorelliho, tragické osudy ruských a slovenských členov zväzku, neznáme okolnosti pôsobenia zvláštnych skupín Abwehrgruppen a činnosť nemeckých konfidentov zverbovaných z radov UPA, ponúkajú atmosféru stále neukončeného politického detektívneho príbehu.

MNOHOVRSTVOVÝ PROGRAM

Predchádzajúce národné zrazy mladých matičiarov boli tematicky orientované na prvého predsedu Zahraničnej MS F. Fuga, kráľa Svätopluka, štúrovcov, M. R. Štefánika a posledný ‒ organizovaný liptovskými OMM ‒ bol venovaný dvadsiatemu výročiu založenia záujmovému odboru Mladá Matica. V tomto roku sa rozhodol výbor Mladej Matice pripraviť pre verejnosť netradičný mnohovrstvový program. Symbolickým miestom zrazu sa stala práve obec Hermanovce nad Topľou a mesto Hanušovce, kde v jesenných dňoch pred  sedemdesiatimi rokmi prebiehali tvrdé boje medzi nemeckou armádou a povstaleckými jednotkami.

Treba zdôrazniť, že Hanušovská partizánska brigáda, Zväz Čapajev nebola skupinou miestneho významu. Brigáda mala počas svojho najaktívnejšieho pôsobenia takmer tisícpäťsto príslušníkov, pričom jej bojové jadro tvorili útvary zložené zo slovenských dôstojníkov a  vojakov z dvoch východoslovenských divízií, ktorým sa podarilo vyhnúť nemeckému odzbrojeniu počas operácie Kartoffelernte v septembri 1944. Títo dôstojníci súčasne boli členovia štábu brigády a velitelia bojových oddielov strategicky rozmiestnených Ľudovítom Kukorellim v Slanských vrchoch. Brigáda mala delostreleckú batériu, obrnenú jednotku, pätnásť tankov a samohybných diel, ktoré zviedli boje o železničnú križovatku Kysak a neskôr s nemeckou bojovou skupinou generála Josefa von Rintelena. K zaujímavým faktom ďalej patrí, že brigáda ako jediná mimo stredného Slovenska mala pod kontrolou súvislé územie s rozlohou stošesťdesiat štvorcových kilometrov so šesťdesiatimi obcami a súčasne bola veliteľkou všetkým povstaleckým jednotkám na východnom Slovensku.

Veľkú úlohu pri formovaní a materiálnom vybavení  brigády zohral dnes už takmer zabudnutý Ľudovít Kukorelli. Počas bojov mal tento mladý náčelník štábu, ktorý sa narodil pred sto rokmi ‒ 6. 10. 1914 ‒ v Krásnej Hôrke na Orave, iba tridsať rokov. Ako jediný povstalecký veliteľ bol pochovaný v roku 1945 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

■  DEJINNÉ SCÉNY 

Mládež dneška je generáciou sociálnych sietí a internetu. Čoraz ťažšie sa vie vcítiť do myslenia a skutkov mladých ľudí, ktorí rukovali na fronty druhej svetovej vojny alebo bojovali v povstaní. Mladá Matica v rámci zrazu preto pripravila tri originálne scénky pod názvom Kapitoly zo života nadporučíka Ľudovíta Kukorelliho. Mladí matičiari si obliekli historické uniformy slovenských vojakov a partizánov z vojnových čias z matičnej požičovne v Martine, aby verejnosti počas troch dní zrazu inscenovali tieto historické udalosti.

kukorelliZraz sa začal 10. októbra 2014 popoludní v zasadacej miestnosti zariadenia symbolicky pomenovaného po Ľ. Kukorellim, ktoré sa nachádza v blízkosti vrchu Oblík. Práve k tomuto majestátnemu a netradične symetrickému vrchu tróniacemu nad krajinou, ktorý svojím tvarom akoby nepatril do Slanských vrchov, sa viažu viaceré udalosti. V blízkosti Oblíka, kde bola povstalecká základňa, sa našli aj artefakty od pravekých čias. V okolí sú rôzne kultové miesta, ktorých význam nie je dodnes jasne vysvetlený, súčasne aj zvláštne opracované kamenné balvany, pričom ani o týchto ojedinelých atribútoch historici veľa nevedia.

Po predstavení vyše osemdesiatich zástupcov z rôznych OMM sa k mladým matičiarom prihovoril starosta obce Hermanovce nad Topľou Ján Krivák, predseda Mladej matice Marián Gešper a tajomníčka organizácie Silvia Hrnčiarová. Po kultúrnom programe nasledovala mimoriadne zaujímavá prednáška M. Böhmera, ktorý sa problematikou SNP na východnom Slovensku zaoberá dlhé roky a patrí medzi ľudí, ktorí sa osobne stretli dnes už s nežijúcim veliteľom brigády Ivanom Baľutom aj s manželkou Ľ. Kukorelliho. Informácie o akciách organizovaných Ľ. Kukorellim, ako napríklad zničenie celého štábu nemeckej 97. horskej streleckej divízie v Sukove, a záhadný výstrel zo zbrane, akú v tomto priestore nepoužívala nijaká armádna zložka, ktorý vyhasil jeho život počas prechodu frontu pri Habure 24. novembra 1944, podal v nových a nečakaných súvislostiach. Pripomíname, že zabitiu Ľ. Kukorelliho bol venovaný článok aj v SNN, pričom prednáška priniesla k tejto téme podnetné informácie.

POVSTALECKÝM CHODNÍKOM

Na druhý deň sa mladí matičiari poklonili obetiam vypálenia obce Hermanovce nemeckými jednotkami, neskôr sa presunuli symbolickým povstaleckým chodníkom k obecnému úradu. Pred obyvateľmi a pamätníkmi inscenovali históriu prvého dňa vypuknutia povstania, osudy členov štábu a záver patril symbolickému nastúpeniu brigády pred pomyselné slovenské dejiny. Účastníkom zrazu sa tu prihovoril člen predsedníctva MS Drahoslav Machala, ktorý vyzval, aby sa konečne prestalo so spochybňovaním povstania a s absurdným stavaním proti sebe Slovenskú republiku a SNP.

V ďalšej časti podujatia mladí matičiari inscenovali povstalecké dejiny v meste Hanušovce nad Topľou, neskôr sa presunuli do Svidníka. Program sa stretol s  pozitívnou odozvou a mnohí obyvatelia Hermanoviec sa spontánne zúčastnili na ďalšom programe zrazu. Mohli sa vcítiť do vojnových udalostí pri symbolickom nočnom presune cez lesný terén do „povstaleckej základne“ pripravenej mladými matičiarmi. Podujatie bolo tretí deň napoludnie ukončení s tým, že Mladá Matica sa stretne na ďalšom zraze v roku 2015.

HLASY ÚČASTNÍKOV

O tohtoročnom stretnutí mladých matičiarov Slávka Jurková z OMM Prešov povedala: „Národný zraz MM mi priniesol nových priateľov a tiež nový pohľad na povstanie, národné myslenie a život. Predstavenia a sprievodný program mi pomohli pochopiť, aký strach o život, napätie aj odvahu museli ľudia prežiť v bojoch proti nemeckým jednotkám. Páčila sa mi ústredná myšlienka podujatia a uistila ma, že mám dôvod byť hrdá na naše dejiny.“

Peter Schvantner z OMM Lučenec pridal: „Organizátori odviedli výbornú robotu, keď vytvorili program, v ktorom si každý mohol nájsť to svoje. Piatkový seminár o SNP, sobotňajší pochod do Hermanoviec a aj následne do Hanušoviec i Svidníka, kde sa predviedli naši členovia aj ako herci v krátkej ukážke o udalostiach pred povstaním práve v brigáde vedenej slovenským nadporučíkom letectva Ľ. Kukorellim. Moje osobné dojmy z celého víkendu boli skvelé a myslím si, že podobné pocity zdieľajú všetci, ktorí sa na zraze zúčastnili. Netreba zabudnúť, že celé sa to odohrávalo v krásnom prostredí pod Oblíkom.“

Radoslav Žgrada z OMM Vranov nad Topľou: „Pre mňa mal zraz širší rozmer, aktuálnejší v obraze dnešných udalostí. Naši dedovia spolu so slovanskými bratmi obetovali to najcennejšie v boji proti zvrátenej rasistickej ideológii nemeckého nacizmu. V dnešnej dobe s veľkým znepokojením môžeme sledovať vzostup neonacizmu u našich východných susedov a ignoranciu sveta k tomuto problému. Preto pre mňa bolo veľkým prísľubom, že mladí Slováci nezabudli, že táto ideológia je hrozbou aj dnes a takto som mohol demonštrovať svoj protinacistický postoj nielen ako spomienku na našich predkov v minulosti, ale aj ako nikdy nekončiaci morálny postoj slušných ľudí k zlu.“

„Skvelý víkend s dobrou myšlienkou a s národne orientovanou mládežou bol prínosom do hodnotových, ale i vedomostných znalostí. Roky sa hovorí o formách oslovenia slovenskej mládeže národnými ideami. V tejto súvislosti som presvedčená, že mládež môže efektívne osloviť iba mládež práve takýmto spôsobom spoločných zrazov, kde mladí matičiari sami zorganizujú originálny program pre verejnosť a súčasne sa utvrdia vo vlastenectve spolu s členmi zo všetkých častí Slovenska,“ rámcovala podujatie Silvia Hrnčiarová z OMM Lučenec.

Marián GEŠPER ‒ Foto: Mladá MaticaPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.