YUGOSLAVIA ELECTIONS RIOTS

thumbnail
Opposition supporters drive bulldozer toward the Yugoslav federal parliament, Thursday Oct. 5, 2000, in Belgrade. Angry crowds gathered in front of the parliament while columns of protesters streamed into the capital for a mass rally intended as the final push against embattled President Slobodan Milosevic. Police used teargas to prevent opposition supporters to enter the parliament, destroying and burning it. (AP PHOTO / Srdjan Ilic) ma12 Prívrženci opozície smerujú 5. októbra na buldozéri k budove juhoslovanského federálneho parlamentu v Belehrade. Rozhnevaný dav sa zhromaždil pred parlamentom v èase, keï zástupy protestujúcich pochodovali do hlavného mesta na zhromaždenie, ktoré malo by posledným krokom smerujúcim k zbaveniu moci Slobodana Miloševièa. Polícia použila slzný plyn, aby zabránila demonštrujúcim vstúpi do areálu parlamentu. TASR/AP.