Nová publikácia o živote a diele Mons. Františka Jozefa FUGU

thumbnail

Osudy predstaviteľa zahraničnej Matice slovenskej

V roku 2023 sa v jubileách krajanského kalendára skvelo najmä meno Františka Jozefa FUGU ‒ kňaza, neúnavného redaktora, vydavateľa a agitátora slovenského života na severoamerickom kontinente, autora návrhu jednej z podôb slovenskej zástavy a tretieho predsedu Zahraničnej Matice slovenskej. Napriek obrovským pronárodným zásluhám je tento predstaviteľ krajanského exilu medzi Slovákmi takmer neznámy.

Matica slovenská si ho cielene pripomína už takmer tri desaťročia ‒ od čias, keď nadviazala prvé kontakty so Zahraničnou Maticou slovenskou. Pri príležitosti stého výročia narodenia F. J. Fugu  Matica slovenská 7. júna 2023  sprítomnila jeho život a dielo vedeckým podujatím vo svojom ústredí v Martine. Následne zo seminára vydala zborníkové dielo.

Úvodným príspevkom je príhovor zostavovateľky Zuzany Pavelcovej, ktorá približuje dôvody konania spomienky na život a dielo F. J. Fugu a vznik zborníka. Prvý príhovor patrí predsedovi Matice slovenskej Mariánovi Gešperovi, ktorý čitateľa upriamuje na cyrilo-metodské súvislosti v paralelách života a diela Františka J. Fugu, historicky tretieho a v jeho hodnotení najúspešnejšieho predsedu Zahraničnej Matice slovenskej. Osobná spomienka Jozefa Rydla je memoárom zachytávajúcim súkromné prepojenia autora príspevku a osobnosťou Fugu. Príspevok synovca Františka Jozefa Fugu Františka Cupáka prináša Fugov podrobný životopis, vystavaný nielen na archívnych a knižných dokumentoch, ale i na osobných spomienkach. Osobitne sa venuje jeho návrhu slovenskej zástavy. Zuzana Pavelcová vo svojom príspevku prináša ďalšie doplnenie životných osudov F. J. Fugu. Zameriava sa na jeho vydavateľskú činnosť, históriu a aktivity Zahraničnej Matice slovenskej pod jeho vedením. Približuje aktivity Matice slovenskej a občanov obce Vinné v oblasti zachovania Fugovej trvalej pamiatky. Štúdia Beáty Katrebovej Blehovej sa orientuje na dva rozmery vzťahov Františka Jozefa Fugu s vtedajšou najvýznamnejšou exilovou organizáciou – Svetovým kongresom Slovákov. Pôsobenie F. J. Fugu medzi gréckokatolíkmi v Kanade mapuje príspevok Daniela Černého. 

KM MS - (zp)Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.