O formovaní mládežníckeho odboru MS a Mladej Matice

thumbnail

Mladí ľudia chcú modernú ustanovizeň. Viac rokov po prevrate v roku 1989 som pôsobil v národných mládežníckych organizáciách. Do Matice slovenskej som vstúpil hneď po obnovení jej členskej základne a so záujmom som navštevoval podujatia, čítal jej literatúru, s mladými kolegami sme diskutovali a zamýšľali sme sa nad budúcnosť národa a vlasti.

So vznikom Mládežníckeho odboru MS, čo bol prvý názov mladých matičiarov, som nebol stotožnený. Nezdalo sa mi, že je potrebné na začiatku deväťdesiatych  rokov vytvárať mládežnícku zložku v MS. No už o pomerne krátky čas som na základe vlastných skúseností z matičnej činnosti zmenil názor. Ako vedúceho predstaviteľa nematičnej národnej mládežníckej organizácie ma oslovila predsedníčka klubu Odboru mladých matičiarov (OMM) v Bratislave, začali sme pripravovať spoločné podujatia, pomohli mi kontakty v ústredných štátnych orgánoch, získaval som podporu v organizovaní úspešných vlasteneckých podujatí.

AKTIVITY V PODJAVORNÍKU

O nejaký čas som bol zvolený do celoslovenského výboru OMM. Každoročne sme najmä v Podjavorníku uskutočnili veľa rôznorodých akcií, čo vždy bolo spojené s historickými, politologickými, teologickými a inými prednáškami zameranými aj na štátne súvislosti. Pracovali a debatovali sme ako mladá národná inteligencia.

Mladá Matica je od roku 2011 moderné pomenovanie záujmového odboru mladých matičiarov. Rozumiem, prečo je potrebné, aby takýto odbor existoval. Mladí majú iné názory, postoje aj ideové predstavy o národnej činnosti a o vlastných podujatiach. Oproti mojej minulosti vnímam súčasné podujatia MM ako početnejšie a väčšmi viditeľné vo verejnosti, a to nielen matičnej. Odlišujú sa od nás najmä tým, že je aktívne zapojených niekoľkonásobne viac mladých, činorodo pôsobia aj po krajoch a okresoch.

ČINORODOSŤ MLADÝCH

Spomeňme aspoň to, čo vykonali v priebehu ostatných rokov. Významný podiel na záchrane sochy kráľa Svätopluka a Ľ. Štúra v Bratislave majú práve mladí matičiari. Vytvorili novú formu mládežníckeho podujatia, keď od roku 2009 organizujú niekoľkodňové národné zrazy venované F. Fugovi, M. R. Štefánikovi, štúrovcom, 20. výročiu založenia MM, Ľ. Kukorellimu a SNP. Usilujú sa verejnosti priblížiť a oživiť udalosti Malej vojny v Spišskej Novej Vsi. Historickým seminárom v roku 2012 si pripomenuli v Košiciach 200. výročie smrti M. I. Kutuzova v slovanských súvislostiach. Vzbudili záujem o takmer zabudnuté Východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831 a na základe ich iniciatív bolo odhalených niekoľko nových pamätných tabúľ. Upozornili na národnú kultúrnu pamiatku – zanedbané súsošie roľníckeho povstania v Haniske pri Prešove, venovali sa ochrane prírody, rekonštrukcii budovy na počesť Dr. I. Stodolu v L. Mikuláši, ale aj spomienke na Antona Prídavka, výstavbe cyrilo-metodského dvojkríža a iným podujatiam.

ENTUZIAZMUS NESTAČÍ

Samotný entuziazmus mladých, vďaka ktorému toto všetko robia, však nestačí. Treba povedať, že ich podpora nie je dodnes dostatočná z objektívnych aj zo subjektívnych dôvodov. Neraz sa stretávajú s úplne neodôvodnenými výčitkami i s kritikou ľudí, ktorí nepoznajú celú problematiku, s čím všetkým zápasia mladí matičiari v dnešnom svete i v MS. To iba demoralizuje mladých dobrovoľníkov, ktorí venovali čas a vlastné prostriedky na vlasteneckú činnosť. Zo strany MS by nezaškodila premyslenejšia propagácia ich podujatí, ideových názorov, vízií, historických, politologických a iných prác v jednotlivých periodikách, ako aj možná podpora vydávania ich vlastnej tlačoviny. V mnohých veciach by si zaslúžili úprimnú pomoc a radu, nie nechať ich plávať a dívať sa, ako to dopadne!

Mali by sme byť radi, že sa našli mladí, ktorí namiesto nudy, robenia hlúpostí, a to až po trestuhodné činy, nastúpili na loď matičnej práce a zmysluplne podnecujú národné, kresťanské a sociálne ideály. Môžeme byť spokojní, že MM má takých ťahúňov, ktorí dokážu osloviť v neľahkej dobe mladých a ponúknuť im perspektívnu národnú činnosť a to len za pekné slovo!

Medzititulky redakcia SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.