Penzijný vek vypočíta dôchodková kalkulačka 

thumbnail

FINANČNÝ SERVIS

Sociálne opatrenia vlády sa vlani zamerali aj na zlepšenie života dôchodcov. V minulom roku bola sociálna politika vlády viac štedrá k dôchodcom. Tí si na Vianoce prilepšili. Ak totiž dostávali penziu len na úrovni životného minima, mohli sa tešiť z  maximálneho vianočného príspevku dvesto eur a súčasne sa zvýšila aj  hranica nároku na príspevok na sumu 658,50 eur. Najnižšia suma vyplateného príspevku bola trinásť eur. Počet penzistov, ktorým vlani vyplatili vianočný príspevok, sa zvýšil v porovnaní s rokom 2018 na stodvadsaťtritisíc.  Aký bude tohtoročný vianočný príspevok, to teraz  nevie povedať nikto, keďže v hospodárení v Sociálnej poisťovni sa v tomto roku už počíta s deficitným rozpočtom. Pokiaľ ide o tohtoročnú vekovú hranicu nároku na penziu, tak podľa zákona platného od prvého januára 2020 je dôchodkový vek  stanovený v tabuľke. Už teda  neplatí  „dôchodkový automat“ predlžovania veku nároku na odchod do dôchodku v závislosti od priemerného veku dožitia.

POMÔŽE KALKULAČKA

Sociálna poisťovňa pripravila tiež kalkulačku na určenie dôchodkového veku, ktorá je prístupná na jej webovej stránke socpoist.sk. Po vyplnení  budúcemu dôchodcovi a dôchodkyni povie, kedy podľa počtu vychovaných detí, čo sa týka nielen žien, ale aj mužov, môžu poberať penziu. Nárok na penziu pozná výnimky pri celom rade profesií, ako sú baník, hutník, kováč, chemik a pod. V tomto roku Sociálna poisťovňa prepočíta dôchodky žien, ktoré išli do predčasného dôchodku, pri výpočte ktorého im nebol zohľadnený počet vychovaných detí. Ten sa im tak po prepočte zvýši. Pre poriadok veci si pripomeňme, že od 1. 7.  2019 je ústavným  zákonom dôchodkový vek zastropovaný na šesťdesiatštyri rokov.

ZMENA VZORCA   

Od januára tohto roka sa mení vzorec na výpočet minimálneho dôchodku, čo pocíti vyše dvestosedemdesiattisíc penzistov. Už nebude ako doteraz viazaný na životné minimum vo výške stotridsaťšesť percent, ale na priemernú mzdu. Parlament v závere minulého roka schválil minimálnu hranicu dôchodku vo výške tridsaťtri percent z priemernej mzdy spred dvoch rokov, ktorý predstavuje pre tento rok sumu 334,30 eura. Na získanie minimálneho dôchodku  bude mať nárok dôchodca, ktorý bol minimálne tridsať rokov dôchodkovo poistený a  doterajší dôchodok vrátane ostatných dôchodkových dávok, kam patrí aj vdovecký a vdovský dôchodok, bol nižší ako teraz stanovený minimálny dôchodok. Strop minimálneho dôchodku nie je stanovený, závisí totiž od  počtu rokov dôchodkového poistenia. Čím je obdobie dlhšie, tým je vyšší aj minimálny dôchodok. Mechanizmus výpočtu minimálneho dôchodku je viac solidárny ako zásluhový, keďže sa pri výpočte minimálneho dôchodku nerešpektuje objem peňazí  odvedených dôchodcom do penzijných fondov, čo vyvoláva oprávnenú diskusiu. Problémom ako vždy môžu byť peniaze, keďže sa od tohto roka počítalo so sumou deväťdesiatsedem milión eur na vyplatenie minimálnych dôchodkov, napokon to bude stáť takmer stopäťdesiat miliónov eur.

VIAC SOLIDÁRNOSTI

Ako sa teda budú správať budúci dôchodcovia s nízkymi príjmami, či  nezačnú už dnes  optimalizovať svoje odvody do sociálnych fondov, si počkajme. Môžu totiž stratiť motiváciu  prispievať čo najviac, keďže tento spôsob výpočtu minimálneho dôchodku nezohľadňuje sumu odvodov, ale len  minimálny počet rokov platenia dôchodkového poistenia. Zákonodarca však nedá na špekulácie, ale vychádza z toho, že  kedysi boli zárobky nízke, a ak dnešný dôchodca bol minimálne tridsať rokov dôchodkovo poistený, vo väčšine si zaslúži  participovať viac na terajších hospodárskych výsledkoch slovenskej ekonomiky, s čím nemožno nesúhlasiť.

Róbert HÖLCZ - Foto: internet

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.