Pocta svätého Gorazda má prvého nositeľa

thumbnail

Národné osvetové centrum vyznamenalo exprezidenta Ivana Gašparoviča. V roku výročných XXV. svätogorazdovských dní na Slovensku začína Národné osvetové centrum v Bratislave udeľovať nové ocenenie Pocta svätého Gorazda. Ide o morálne ocenenie nefinančného charakteru. Tvorí ho medaila, certifikát a záložka. Poctu svätého Gorazda udeľuje štatutár tejto vrcholnej osvetovej a kultúrnej štátnej inštitúcie za významný podiel na rozvoji výchovy, osvety, miestnej a regionálnej kultúry, záujmového vzdelávania, umeleckej tvorby a interpretácie, ochrane, šírení a prezentácii národného a kresťanského kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike i v zahraničí. Udelenie medaily s poradovým číslom 1 prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi schválila generálna riaditeľka Národného osvetového centra PhDr. Jana Kresáková ešte 12. mája. Samotný historický akt odovzdania pocty sa uskutočnil 29. októbra 2014 v terajšej rezidencii exprezidenta v Bratislave a zúčastnila sa na ňom generálna riaditeľka NOC a PaedDr. Miroslav Holečko, manažér kultúry pre národné a kresťanské tradície v NOC.

PODPOROVATEĽ  TRADÍCIE

V certifikáte prvého odovzdaného ocenenia sa okrem iného uvádza, že je udelené pri príležitosti jubilejných XXV. svätogorazdovských dní na Slovensku za mimoriadnu podporu hlavy štátu a osobný prínos pri šírení kultúrnych hodnôt novodobej národno-kresťanskej svätogorazdovskej tradície. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič začiatkom tohto kalendárneho roka prijal šiesty raz po sebe záštitu nad Svätogorazdovskými dňami na Slovensku a Dekádou svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015. Aj za tento neopakovateľný počin v iných oblastiach národnej kultúry, nehovoriac o jej kresťanskej proveniencii, je toto svojím spôsobom kresťanské morálne ocenenie NOC v rukách vtedajšej hlavy štátu jednoznačne opodstatnené.

Medaila Pocta svätého Gorazda je pomenovaná po významnej osobnosti našej národnej, kultúrnej a kresťanskej histórie, prvom po mene známom slovenskom polyhistorovi a vzdelávateľovi Gorazdovi. Pravdepodobne bol nástupcom sv. Metoda na arcibiskupskom stolci i na poste rektora našej prvej vysokoškolskej vzdelávacej ustanovizne. Je prvým Slovákom, o ktorom kresťanská tradícia zachovala povesť svätosti. Dielo tohto intelektuála zohralo významnú úlohu v šírení kultúry – základu profilovania a udržania národnej identity Slovákov.

 ■ OCENENÁ MEDAILA

Autorom výtvarného riešenia medaily je akademický sochár, v súčasnosti popredný slovenský medailér uznávaný aj v zahraničí Marián Polonský. Medaila Pocta svätého Gorazda bola v septembri tohto roku ocenená na Celosvetovom medailérskom bienále v Sofii cenou za najvýraznejšie stvárnenie klasickej medaily. Medzinárodná federácia umeleckej medaily posudzovala kolekciu troch Polonského medailérskych opusov a dominantnou medzi nimi bola uvedená gorazdovská medaila.Na averze medaily kompozične dominuje postava svätého Gorazda v pohybe na pozadí veľkej otvorenej knihy. Vľavo vystupujú svätí Cyril a Metod z knihy so svojimi atribútmi (hlaholika, dvojramenný kríž, evanjelium). Biskupská berla v ruke svätého Gorazda, spojená s trojvrším, symbolizuje súvislosť – následníctvo s biskupskou berlou u svätého Metoda. Vo svätožiarach svätcov sú vpísané ich mená hlaholikou a svätý Gorazd ukazuje ľavou rukou na trojicu slov, vyjadrujúcu zmysel jeho poslania: VIERA, VZDELÁVANIE, TVORBA. Na averze medaily je mladá žena ako alegória osvety a štátny znak s nápisom Slovenská republika.

 Maroš M. BANČEJ ‒ Foto: autor

Text pod foto: Ivan Gašparovič  a generálna riaditeľka NOC Jana Kresáková.

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.