Podnetné fiľakovské kolokviá

thumbnail

Ako na Slovensku zvýšiť úroveň základného školstva. Maticu slovenskú zaujíma stav slovenskej vzdelanosti na celom území štátu. Po sérii plodných matičných stretnutí v Šuranoch v roku 2013 sa začala tradícia podujatí vo Fiľakove, venovaných postaveniu Slovákov na južnom Slovensku. Prvé kolokvium sa konalo v júni 2013, následná konferencia v máji 2014. Na jeseň sa uskutoční tretie podujatie. Za účasti predstaviteľov kultúry, škôl a samosprávy diskutovalo sa vo Fiľakove o témach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života Slovákov na našom juhu. Aj na základe zistení matičného pracoviska, ktoré sa venuje národnostným vzťahom, je vážnym problémom zabezpečenie výučby v materinskom jazyku. Súčasná situácia v slovenskom vzdelávaní na tomto území je likvidačná. Zatvárajú sa tzv. málotriedky s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré sú tam často jediným kultúrnym centrom, kde sa používa štátny jazyk. Pritom ich likvidácia nedobre pôsobí na kultúrny život dedín na ostatnom území. Z histórie poznáme rozhodujúcu úlohu učiteľa pri pestovaní kultúry, ochotníckeho divadla a pod.

CHÝBA VYVÁŽENOSŤ

Situácii na južnom Slovensku neprospieva ani nedostatočný systém informácií v oblasti školstva. Aj médiá, vrátane verejnoprávnych, sú veľmi zdržanlivé pri informovaní o všetkých aspektoch života na juhu. Takmer nič sa nevie o podujatiach organizovaných Slovákmi v Komárne či v Galante. Pričom koniec koncov ide o „menšinové“ aktivity. Je akýmsi verejným tajomstvom aj masívne ovplyvňovanie záujmu o školy s menšinovým vyučovacím jazykom zo strany zahraničných subjektov (Fond Pázmaňa). Médiá to prehliadajú, štát to toleruje a nevytvára rovnováhu pri finančnom zabezpečení vzdelávania v slovenčine.

NÁVRHY MATICE

SNN 28_Myslavský juniáles_Detský FS Hrabinka z materskej školy v Myslave
SNN 28_Myslavský juniáles_Detský FS Hrabinka z materskej školy v Myslave

Maticu znepokojuje najmä nezabezpečovanie výučby detí slovenských rodičov v slovenčine. Až dvadsaťšesťtisíc rodičov žijúcich na tomto území nemôže dať svoje deti do slovenskej školy v mieste bydliska. No trápi ju aj rozdielna a vo všeobecnosti nevysoká úroveň základného školstva vôbec. Keďže to závisí v značnej miere od zriaďovateľa, teda miest a najmä obcí, prichádza Matica s návrhom na navrátenie základného školstva do zriaďovateľskej pôsobnosti štátu s ponechaním hmotného zabezpečenia škôl na samosprávach. Toto by pravdepodobne bol krok k všeobecnému zvýšeniu kvality škôl. Vidiac, že náš parlament naopak ešte väčšmi posilňuje právomoci obcí (právo veta pri menovaní riaditeľa školy), obrátila sa Matica s uvedeným návrhom na príslušné štátne i samosprávne orgány.

REAKCIA ZMOS-u

Odpovede z ústredných orgánov štátnej správy, najmä z ministerstva školstva, sa opierajú o obmedzenú možnosť štátu vplývať na riešenie tohto problému, lebo: kompetencie majú obce. A odpoveď Združenia miest a obcí Slovenska, ktorú poslal výkonný podpredseda Jozef Turčány, je takáto: „Veľmi citlivo vnímam Vaše obavy z možného obmedzenia vzdelávania detí a žiakov slovenskej národnosti v materinskom jazyku. Absolútne s Vami súhlasím v tom, že na národnostne zmiešanom území sú školy s vyučovacím jazykom slovenským veľakrát jediné kultúrne centrum používajúce štátny jazyk. Ak by sa za riešenie tohto stavu mal považovať návrat základného vzdelávania do rúk štátu, domnievam sa, že Vami prezentované obavy by tieto ambície nenaplnili.“

Jozef Turčány uvádza, že pred dvanástimi  rokmi bolo základné školstvo na pokraji kolapsu a angažovanosť samospráv ho pomohla  zachrániť. Pripomína, že štát stanovuje štátne vzdelávacie programy a školy ich napĺňajú. A uvádza, že „naše školstvo si už nezaslúži experimenty, a práve zoštátnenie škôl by bolo presne takým rizikom“.

Podľa predsedu Matice, „prijíma toto vysvetlenie ako relevantný pohľad zo strany jedného z najvyšších predstaviteľom ZMOS-u. Tým však nepovažujeme túto kauzu za uzavretú. Radi privítame na matičnej akcii organizovanej na jeseň toho roku vo Fiľakove pána výkonného predsedu osobne, aby si vypočul mienku tých, o ktorých ide.“

Demokracia je diskusia. Nebráňme sa jej.

Irena BERKOVIČOVÁ - Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.