Politické hádky a prieky spoločnosť nenakŕmia

thumbnail

Poľnohospodárska platobná agentúra zvýšila efektivitu a tempo priamych platieb. V novinárskom prostredí zo seba moderátorskú hviezdu nespravíte, ak informujete „iba“ o priamych platbách, do politiky ťažko vstúpite, ak vás trápi stav, naozaj neutešený stav vo vzdelávaní dorastu slovenského poľnohospodárstva, a tiež nečudo, že iba málokto u nás vie, na čo slúži napríklad Slovenský pozemkový fond. Skúsme tento deficit zmeniť... Začnime Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Tá v tomto čase napríklad denne vypláca priame platby za kampaň 2023. Finančná podpora sa tak konečne systematickejšie dostáva k slovenským poľnohospodárom. „PPA zvýšila efektivitu a rýchlosť vyplácania priamych platieb,“ vyhlásil generálny riaditeľa PPA Marek Čepko. V rámci základnej podpory príjmu na plochu je vydaných už 73,72 percenta rozhodnutí, pri prepočte na absolútne čísla ide o 10 755 vydaných rozhodnutí z celkového počtu 14 588. Celkový objem vydaných rozhodnutí za kampaň 2023 vrátane záloh tak aktuálne prekročil 266 miliónov eur,“ dodal generálny riaditeľ Čepko. Z toho 224 miliónov je už priamo na účtoch poľnohospodárov. Rozdiel je v procese vyplatenia finančných prostriedkov, ktorý môže trvať až niekoľko dní od vydania rozhodnutia po vyplatenie. Vedenie PPA by rado aj touto cestou apelovalo na poľnohospodárov, aby si kontrolovali elektronické a poštové schránky a dostali tak finančné prostriedky na účty čo najskôr.

■ NEŠÍRTE NEPRAVDY

Oneskorené vyplácanie priamych platieb v porovnaní s minulými rokmi vzniklo v dôsledku nepripravenosti PPA na novú spoločnú poľnohospodársku politiku. „Všetky platby oprávneným žiadateľom však budú vyplatené v čo najskoršom možnom termíne,“ ubezpečil Marek Čepko a ohradil sa voči medializovaných nepravdám, podľa ktorých hrozí prepadnutie stoviek miliónov eur. PPA sa tiež vyjadrila, že „si cení trpezlivosť a porozumenie poľnohospodárov v tejto náročnej dobe“.

■ MEMORANDUM Z PRUSKÉHO

V redakcii SNN sme zaznamenali aj podpis memoranda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, troma univerzitami so zameraním na agrárne štúdium a klubom SK8, ktoré inicioval minister Richard Takáč na pôde Strednej odbornej školy v Pruskom. Je začiatkom novej formy spolupráce v oblasti odborného vzdelávania, rozvoja vedy, výskumu a inovácií v agrorezorte. Ministerstvo ako iniciátor memoranda vstupuje do spolupráce nielen finančne, ale aj odborne. „Mojou úlohou ako ministra pôdohospodárstva je vytvárať vhodné podmienky a zabezpečiť všetky podporné mechanizmy, aj finančné, ako je napríklad Program rozvoja vidieka, pre rozvoj odborného školstva, ktoré vychováva mladú krv pre sektor poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Verím, že podpis memoranda je začiatkom nastavenia úspešnej spolupráce s akademickou obcou a krajmi a prispejeme spoločným úsilím k zachovávaniu a  zatraktívneniu agrárnych foriem štúdia a následne práce v agrosektore,“ poukázal minister Richard Takáč na potrebu podpory a zachovania poľnohospodárskych odborov v rámci celého Slovenska.

■ AKTÍVNA SPOLUPRÁCA

Cieľom memoranda je vytvorenie základného rámca pre partnerstvo zúčastnených strán, ktoré sa zaviazali aktívne spolupracovať v oblasti odborného vzdelávania, prípravy žiakov a študentov na výkon povolania a odborných činností, vedy, výskumu, inovácií a poradenstva pri napĺňaní spoločných cieľov pre rozvoj agrorezortu. Spolupráca bude zameraná najmä na posilnenie POSTAVENIA AGROREZORTU, PRENOS POZNATKOV A INOVÁCIÍ DO PRAXE A ODOVZDÁVANIE SKÚSENOSTÍ Z PRAXE pre rozvoj stredného odborného vzdelávania ako jedného zo základných prvkov udržateľnosti ľudského potenciálu v agrorezorte.

OSTALA OSAMOTENÁ

Stredná odborná škola Pruské je jediná škola v Trenčianskom kraji, ktorá vychováva absolventov v poľnohospodárskych odboroch. Práve preto na pôde tejto inštitúcie bolo podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania, vedy, výskumu, inovácií a poradenstva medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Združením samosprávnych krajov Slovenska a troma vysokými školami ‒ Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Technickou univerzitou vo Zvolene a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

■ SPF PO NOVOM

Od vymenovania nového vedenia 1. decembra 2023 pracuje Slovenský pozemkový fond (SPF) efektívnejšie a najmä transparentnejšie. „Rada SPF má za sebou prvé zasadnutie a za dva týždne sa jej podarilo schváliť 360 právnych aktov, čo je najvyššie číslo za posledné roky. Toto číslo chceme každý mesiac zvyšovať minimálne o päťdesiat percent,“ vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Zdôraznil, že znovu sfunkčnenie trinásťčlennej Rady SPF malo zásadný vplyv na urýchlenie procesov v organizácii. Na SPF tak konečne dochádza k odbúravaniu spisovej zápchy, pričom aktuálne je tu nevybavených 17-tisíc právnych aktov...

„Prioritne sa budú riešiť veci, na ktoré sú naviazané eurofondy, Plán obnovy a významné investície pre Slovensko, avšak zdôrazňujem, že SPF postupuje v zmysle zákona a nikoho neprotežuje,“ uviedol minister Takáč. SPF sa posilňuje aj personálne. Má nové vedenie IT oddelenia a zvyšuje počet zamestnancov nielen v centrále, ale aj v regiónoch. Zlou organizačnou zmenou predchádzajúceho vedenia SPF došlo k strate kvalifikovaných zamestnancov fondu. Nie je jednoduché to napraviť a nájsť šikovných profesionálov na ulici. Hneď po zmene vedenia sa vykonal personálny i procesný audit. SPF zároveň intenzívne komunikuje aj s ďalšími subjektmi, ako je Najvyšší kontrolný úrad, Lesy SR, š. p., Hydromeliorácie, š. p., a ďalšie inštitúcie, ktorých súčinnosť potrebuje pri riešení jednotlivých prípadov.

Ivan BROŽÍK ‒ Karikatúra: Ľubomír KOTRHAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.