Politický komentátor Giulietto Chiesa: „Kľúč k mieru je v rukách Ruska.“

thumbnail

O Ukrajine klamú na všetkých kanáloch

Známy taliansky politický novinár a analytik Giulietto Chiesa, ktorého názory na súčasný svet sa u nás málo objavujú (ktovie prečo?), poskytol nedávno obsiahle interview ruským médiám, kde objasňuje svoj pohľad na dianie v Ukrajine v širších geopolitických súvislostiach. Z rozhovoru vyberáme.

Pán Chiesa, chápu ľudia na západe Európy procesy odohrávajúce sa na východe kontinentu, napríklad na Ukrajine? Majú dostatok informácií na zorientovanie sa?

Európanom celkom chýbajú spoľahlivé informácie o ukrajinskej kríze. Prakticky všetky kanály – súdim to podľa talianskych staníc, ale aj v ostatnej Európe je to v podstate to isté – ponúkajú jednoducho lož. V ich interpretácii sa všetko odohráva preto, že Rusko akoby okupuje Ukrajinu. No Ukrajina akože chce byť nezávislou, slobodne sa stať členom Európskej únie. Rusko jej v tom vraj bráni, preto je vinné, Putin je vinný, je to diktátor... Všetko sa podáva v tomto duchu.

A ako je možné čokoľvek pochopiť, ak nikto nepozná dokonca ani národnostné zloženie v rámci Ukrajiny? Dokonca ani žurnalisti, zaoberajúci sa touto témou, nevedia, že okolo desať miliónov občanov Ukrajiny sú ruskej národnosti. Oni tam žijú rovnako ako celé generácie ich predkov. Prebieha kompletné systematické skresľovanie reality. A ak je ťažko celkom zamlčať napríklad operáciu v Odese, podajú informáciu tak, že je ťažko zrozumiteľná. „Došlo tam k zrážke. Bol požiar. Zomreli ľudia. Treba vykonať vyšetrovanie.“ Nie je jasné, kto boli súperiace strany. Koľko je obetí? A takto podaná informácia nemá alternatívu, takže ľudia nepoznajú pravdivý obraz. Mám dojem, že ho nepoznajú dokonca ani vedúci predstavitelia. Vlastne, nie je to iba dojem.

● A čo vedúci predstavitelia štátov?

Čítajú tie isté noviny, pozerajú sa na rovnaké televízne stanice a nemajú ani najmenšiu predstavu o tom, čo sa deje. Preto sa prijímajú nekompetentné rozhodnutia. Dokonca aj pokrokoví, čestní ľudia otvorení iným názorom sú nevedomí. Besedoval som so skupinou politikov – tromi poslancami talianskeho parlamentu a dvoma senátormi. Vypočuli si moju interpretáciu situácie, čudovali sa: „To nie je možné! To nie je možné!“

No všetko som vyargumentoval faktami. Títo ľudia neboli zaujatí voči Rusku, nemajú predsudky. Jednoducho – nevedomosť! A to sú poslanci! Oni hlasujú, prijímajú rozhodnutia!

● Ukazuje sa teda, že „siedma veľmoc“ diktuje, ako má postupovať „prvá veľmoc“?

Áno, diktuje prvej moci i ďalším.

● Aby sme pochopili nebezpečenstvo situácie na Ukrajine, je vhodnejšie viac analyzovať históriu alebo súčasnosť?

História a súčasnosť sú tesne previazané. Je mi veľmi dobre známe, že počas mnohých rokov prebieha proces rusofóbie. A nielen na Ukrajine. To sa nedá urobiť za jeden deň. Na toto je nevyhnutná nielen dominancia v médiách, no aj opatrenia v systéme vzdelávania, odbornej prípravy, v programe prezentácie a tak ďalej. Napríklad naša vláda urobila všetko preto, aby presvedčila verejnosť o tom, že víťazom v druhej svetovej vojne boli Spojené štáty americké. Ďalej sa verejnosti vnucuje nasledovné: Stalin a Hitler sú rovnakí, obidvaja sú diktátori, zriadili totalitné spoločnosti. Táto kampaň lži a dezinformácií pokračuje a prináša svoje plody. Udalosti na Ukrajine – to je výsledok nepretržitej prípravy mládeže. Účastníkmi udalostí boli desiatky tisíc mladých ľudí. Takže sa to pripravovalo intenzívne a trvale. Je to formovanie novej generácie. To isté sa dialo v Estónsku, Litve, Lotyšsku...

Po páde Sovietskeho zväzu boli vedúci činitelia troch pobaltských republík, Poľska, ale aj Bulharska a Rumunska pripravovaní v USA. A nielen pripravovaní, ale aj vybratí Amerikou. Boli to deti nacistov vychované v americkom duchu, no vnútorne ostali nacistami. Zoberme si pána Juščenka, ktorého manželka Katerina Čumačenková bola zakladateľkou ukrajinského informačného centra v Chicagu. V súčasnosti sa nachádzame vo fáze, keď americká „demokracia“ v doslovnom zmysle slova pomáha znovuzrodeniu nacizmu v Európe.

● Aký je to má cieľ?

Cieľom je zlomiť odpor Európanov. Čo chcú Američania dnes? Predĺžiť svoju dominanciu na neobmedzený čas. Keďže je to v podmienkach relatívnej demokracie zložitá úloha, oni proste použili najhorší prostriedok, aby oslabili možnosť demokratickej Európy brániť sa. Nacizmus – to je veľmi vhodný nástroj. Bude to mína, znamenajúca výbušninu pod európskymi štruktúrami. To je nacizmus (vidíme to v pobaltských štátoch) vytvorený rukami Američanov. A teraz sa to uskutočňuje v Ukrajine, v Poľsku. „Pravý sektor“ – to je poľské dieťa. Narodilo sa v Poľsku, ale potom ho exportovali na Ukrajinu. Ukrajina to je sloboda: UNA ( Украинская национальная армия ), UNSO (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона ), Bandera! No „Pravý sektor“ – to je nacizmus v pravom zmysle slova.

● Hľadajú sa paralely medzi udalosťami v Španielsku v tridsiatych rokoch a terajšou vojnou na juhovýchode Ukrajiny. Začnú tu prichádzať progresívne mysliaci dobrovoľníci, občania rôznych štátov?

Situácia je tam nebezpečná, ak bude pokračovať, ťažko je predpovedať, čo bude ďalej. Pretože NATO štrngá šabľami a je pripravené uskutočniť intervenciu. Sú schopní do toho ísť. Sú to ľudia bez svedomia, čistí fanatici. Pán Obama – to je plytký človek, fanatik. A, mimochodom, nemá veľký vplyv na chod udalostí. Všetko to vedú tajné služby. Nedá sa od nich očakávať rozumné riešenie... V nijakom prípade sa nedá počítať s rozumným krokom z ich strany. Ak mali zdravé myslenie, neboli by vyvolali túto krízu. Oni sami ju vyvolali a uskutočnili všetko vlastnými rukami. Nie je to náhoda, nie je to chyba, je to cieľavedomý premyslený útok na Rusko.

Vari oni nepoznali situáciu, ktorá sa vyvinula medzi východnou a západnou Ukrajinou? Poznali. Nepoznal ju veľvyslanec na Ukrajine? Dobre ju poznal. A predseda vlády Poľska ju nepoznal? Poznal. Všetko robili systematicky, postupne a vedome, všetko bolo organizované.

Neustále sa pýtam sám seba i ostatných: prečo to urobili vo februári 2014? Ukrajina už bola v ich rukách. Mohli počkať rok do nových volieb, Janukovič by bol odstránený, dosadili by Porošenka, Porubija – koho by sa im len zachcelo. Mali vo svojich rukách silové štruktúry, všetky páky: ministerstvo obrany, tajné služby. Tak prečo teraz? Prečo ten zhon?

Je očividné, že sa veľmi ponáhľali. Vidíme, že situácia v Amerike je absolútne turbulentná, kríza, osobitne finančná. Finančná kríza – to je výbušná nálož, ktorá môže vybuchnúť v ľubovoľnom momente. Som presvedčený, že situácia je omnoho vážnejšia, než ako vyzerá. Spojené štáty sú vo veľmi zlom stave. Oni tvrdia, že zažívajú rast, ale nie je to pravda. Rastú vzhľadom na emisiu umelých peňazí, ktoré nie sú kryté ničím. Dlh Američanov je príliš veľký. Kríza Ameriky a Západu všeobecne narastá. A Washington by chcel uskutočniť operáciu, ktorou by súčasne zaútočil na Rusko i na Európu. Ak postavia Rusko proti Európe, tá sa ocitne úplne a neodvratne v americkom tábore. Podarí sa? Nepodarí? Môj názor je, že sa to nepodarí. Američania stále hrajú vabank. Myslím, že budú tak hrať aj ďalej. Preto je situácia veľmi, veľmi vážna. To nie je regionálna kríza. Je to kríza, ktorá bola umelo vyvolaná proti Rusku, aby bolo možné udrieť na Rusko a osobitne podčiarkujem – aby bolo možné zaútočiť osobitne proti Putinovi. Oni si myslia, že keď odstránia Putina, budú mať rozviazané ruky na to, aby mohli pôsobiť vo vnútri Ruska, použijúc Piatu kolónu a ostatných.

Treba sledovať, či sa podarí operácia, ktorú vedie Putin, aby ukázal Európanom, že nie je v ich záujme postupovať takýmto spôsobom... Ustupovanie Ruska sa skončilo. Prvýkrát za posledných tridsať rokov si Rusko začína uvedomovať, že nemôže ďalej ustupovať, že je Ruskom. A Putin toto pochopil.

● Ako si to vy vysvetľujete? Veď v posledných rokoch boli médiá v rukách liberálov, oni udupávali ruského ducha, zombirovali ľudí, vraj byť Rusom je hanba, my sme vinní pred celým svetom za všetky hriechy ľudstva. A teraz prebieha oživenie. Ako sa to stalo?

Pocit ohrozenia. Tento útok bol od samotného začiatku proti Rusom. Veď prvé rozhodnutie nových vládcov v Ukrajine bolo zakázať ruský jazyk. Tak jasne a otvorene to vyhlásili! A ľudia sa v takejto chvíli cítia v nebezpečenstve. A samoorganizujú sa, aby sa mohli brániť. Je to jeden nový faktor, ktorý v podstate môže silno vplývať na medzinárodné vzťahy. Žiaľ, hlas Ruska nie je na Západe počuť. Je to najslabšie miesto: uhol pohľadu Ruska na Západe neexistuje, nemá tam zastúpenie.

● Existujú v súčasnosti nejaké medzinárodné normy, ktoré by neboli porušované? Pozorujeme nielen dvojité štandardy, ale dokonca medzinárodnú svojvôľu a absolútne právo silnejšieho.

Áno, odohral sa krach všetkých politických noriem. Nachádzame sa vo fáze zlomu. Doteraz to nie je prijaté všetkými, no situácia je taká, že sú narušené všetky pravidlá, nalomené normy.

A ja chápem správanie Putina a Lavrova, že oni sa správajú tak, ako keby pravidlá ešte platili. Je to správny postoj. Je to jediný spôsob na urovnanie situácie, inak skoro vypukne vojna. Neustále ich provokujú. Rusko odpovedá: zvolať radu bezpečnosti OSN, hoci je celkom očividné, že oni tam zopakujú tie isté postupy. No kroky tohto druhu sú v každom prípade nutné.

A útoky proti Putinovi? Sankcie proti jeho celému okoliu? To je bezprecedentné! Dokonca neslušné, ako sa títo útočníci správajú.

Základy bezpečnosti – tiež sú všetky rozrušené. Po tom, čo sa deje, európska bezpečnosť neexistuje. A ak neexistuje európska bezpečnosť, potom ani svetovej bezpečnosti viac niet.

V Európe si to ešte neuvedomili. Pretože si myslia: my sme dobrí, my nič zlé nerobíme. No čo sa deje? Ukrajinu ovládlo NATO a  Ukrajina bude skoro v NATO. S Donbasom či bez Donbasu, no bude. Po tomto – je koniec bezpečnosti v Európe. Preto je nutné nové myslenie. Ale ani v Taliansku nikto nechápe novú situáciu. Pokračuje sa po starom. Je potrebné vytvoriť nový systém medzinárodných vzťahov.

Američania žijú v ilúzii, že môžu dominovať dokonca v týchto podmienkach. No to je – vojna. Samozrejme, že oni to vedia a sú ozbrojení. Mám taký dojem, že elita Ameriky verí, že oni môžu zničiť všetkých ostatných. Je to šialená myšlienka. Toto znamená tretiu svetovú vojnu.

● A nepripúšťajú, že táto vojna sa môže preniesť aj na ich kontinent?

Na to oni nemyslia. V tom spočíva najväčšie nebezpečenstvo. To sa prelína s ich názormi a presvedčením, že oni sú nositeľmi osloboditeľskej misie. Veria tomu milióny. Dokonca pán Bush, prezident Ameriky, tomu veril! Hovoril: „Ráno som sa rozprával s Bohom.“

● Koľko ešte potrebuje svet vojen, rozpútaných Amerikou, aby pochopil, aké sú jej skutočné ciele, že Američania nechcú prestať so svojimi šialenými akciami?

Časť svetového poriadku chápe, že Amerika je veľmi nebezpečná. No to je len časť. No v Európe doteraz držia v rukách politickú kontrolu Američania. Politickú, nie sociálnu. Sociálnu kontrolu oni strácajú. Ale politickú, samozrejme aj vojenskú, držia. Pozície NATO sú tam veľmi silné.

● Rozhodli ste sa stať členom Izborského klubu. Prečo?

Pretože verím: Rusko dnes – to je základná opora, schopná zachrániť mier v celom svete. Ak Rusko odolá tomuto útoku, pre nás všetkých to bude záchranou, o tom niet pochýb. Hovorím to nie preto, že som proruský, nie, som proeurópsky. Všetko je veľmi jednoduché: ja chcem žiť. Povedal som to v televízii: „Chcem žiť“. Môj syn a vaše deti musia žiť. Dnes veľmi mnohé závisí od Ruska. V skutočnosti, od neho závisí to najhlavnejšie – mier.

Preklad Tibor KOREČKO – Foto:

 

 

 3 Komentárov

 • x

  .... a votrelecký kľúč je v rukách "Uncle Sama" ?! Yankee, go home ?!

 • Dr. Cyril A. Hromník

  “Ktovie prečo?” sa “názory” Giulietta Chiesa/Kostolníka “na súčasný svet u nás málo objavujú.” Po prečítaní jeho názorov na titulnej strane posledného julového? čísla Slovenských národných novín odpoveď je jasná: Pretože aj dnes, v 21. storočí, vidí Európu očami jeho ideologického vodcu Togliatiho, bývalého duce komunistickej strany Talianska. Nechcem tu pokračovať s analýzou tak nepodareného – akoby z iného sveta – rozhovoru od autora, ktorý zrejme ani rusky ani ukrajinsky nerozumie. Tento demagogický výlev zastaralých pohľadov na bývalý komunistický svet však vyzdvihuje potrebu priviesť veci do rovnováhy vydanín môjho článku Panslovanská únia quo vadis? Na zamyslenie – 21. augusta 2014, aspoň na poslednej ak nie na prvej strane SNN. Ten článok je v rukách Šéfredaktora SNN už od začiatku septembra.
  S pozdravom,
  Dr. Cyril A. Hromník
  Historian/Researcher

 • Remarque

  Veľmi dobrý článok/rozhovor. Škoda, že sa k nemu dostane len minimum ľudí, nakoľko články a názory v podobnom duchu hlavné média nezverejňujú.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.