Potraviny k nám dovážajú tisícky kamiónov a naše polia zarastajú bez úžitku

thumbnail

Biele plochy nesvedčia krajine gazdov 

Využiteľnosť poľnohospodársky výnosnej pôdy v posledných rokoch na Slovensku klesá. Rozloha trvalo zatrávnených porastov rastie pre rôzne príčiny. Vinou neprimeranej ochrany a zdĺhavých povoľovacích procesov na čistenie dlhodobo rástli aj výmery inak úžitkových porastov, ale nepoužiteľných pre zarastanie náletovými drevinami.

„Pokles intenzity poľnohospodárskej výroby sa prejavuje neustálym poklesom stavov hospodárskych zvierat všetkých druhov (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina) a poklesom intenzity rastlinnej výroby, teda ústupom hospodárenia na pôde. V rámci hospodárenia na pôde sa pokles hospodárenia prejavuje neustálym poklesom celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy, z toho na ornej pôde nárastom ladom ležiacej ornej pôdy a zarastaním plôch trvalými trávnymi porastmi. Tieto zarastené plochy sú označované viacerými názvami, najmä ako „biele plochy“. Jednoznačným dôkazom o znižovaní využiteľnej poľnohospodárskej pôdy je neustály pokles výmery poľnohospodárskej pôdy, vedenej v registri pôdnych blokov,“ píše na webe Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Martin Rovaš z Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK.

■ RIEŠENIE SA PONÚKA

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslavom Štefčekom a miestnymi poľnohospodármi vyjadrili podporu vládnej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá výrazne pomôže poľnohospodárom.

„Zmysluplné využívanie a obhospodarovanie pôdy má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Pre každého rozumného gazdu, chovateľa hospodárskych zvierat či pestovateľa plodín, je prirodzené zachovávať aj krajinné prvky a starať sa o krajinu. Keď poľnohospodári, ovocinári a vinohradníci budú môcť jednoduchšie a efektívnejšie vyčistiť svoje pozemky od náletových drevín a krovín, budú obhospodarovať väčšiu časť svojej pôdy a mať z nej aj väčšie výnosy,“ argumentoval za zmenu súčasného stavu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.

■ MENEJ BYROKRACIE

Vládna novela zákona umožní efektívne a rýchle odstraňovanie prevažne náletových drevín a krovitých porastov tým, že odbúra byrokratickú záťaž farmárov, zjednoduší starostlivosť o pôdu a bude viesť aj k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska.  „Trvá roky získať povolenia na to, aby ste mohli vyčistiť poľnohospodársku pôdu, a denne musíme doviesť vyše tisíc kamiónov potravín. Tento prístup meníme a novela zákona o ochrane prírody a krajiny prináša jednoduchšiu starostlivosť o pôdu bez zbytočného byrokratického zaťaženia ľudí starajúcich sa o krajinu,“ doplnil kolegu Takáča minister životného prostredia Tomáš Taraba.

■ UBÚDA ÚŽITKU

Aj poľnohospodári sú za zachovanie aspoň súčasnej výmery poľnohospodárskej pôdy. Jednoduchšie odstraňovanie nežiaducej vegetácie, ktoré navrhuje novela zákona o ochrane prírody a krajiny, im v tom môže pomôcť. „Sme za čistenie plôch, v blízkosti ktorých poľnohospodár hospodári. Väčšina poľnohospodárov k tomu pristupuje citlivo ‒ vzhľadom aj na životné prostredie. Práve pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz plnilo a plní popri kosení aj funkciu zabraňovania vzniku týchto zarastených plôch. Keďže nám však ubúda hospodárskych zvierat, správnym a citlivým nastavením legislatívy môžeme zabrániť úbytku pôdy na úkor rozrastania nežiaducich drevín,“ povedal podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček.

■ LEGISLATÍVNA POMOC

Nová legislatíva umožní efektívne a rýchlo odstraňovať krovité porasty na výsadbu nového viniča. Ďalej sa umožní odstraňovanie krovitých porastov bez ohľadu na ich výmeru na terasových stupňoch ovocných sadov a viníc. Jednoduchšie čistenie náletových zón nielen sprehľadní krajinu, ale bude mať aj efektívne preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým a tiež škôd spôsobených zverou na poľnohospodárskych plodinách, v ovocných sadoch či pri chove dobytka na lúkach a pasienkoch.

Vládny návrh zákona prerokujú poslanci parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia.

Slovenské národné noviny sa však prihovárajú aj za novú legislatívnu ochranu pôdy, ktorá by sťažila na miestach s najvyššou pôdnou bonitou stavať rôzne logistické centrá  či iné komplexy, ktoré nemajú s poľnohospodárskou výrobou nič spoločné.

Ján ČERNÝ ‒ Ilustračné foto: Emil SEMANCO

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.