Pre učiteľov i  žiakov bude iba prínosom dostatok učebníc

thumbnail

Minister Peter Plavčan nevylučuje spoluprácu s Maticou pri tvorbe kníh. Pedagogická verejnosť ho pozná ako dlhoročného pracovníka rezortu školstva. V rokoch 1984 –1990 pracoval vo vtedajšom Ústave informácií a prognóz školstva a od roku 1991 priamo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde prešiel postupne funkciami riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania a generálneho riaditeľa sekcie vysokého školstva, vedy a výskumu. Dlhodobo sa aktívne podieľal na práci viacerých medzinárodných výborov v rámci Rady Európy, OECD a Európskej komisie. Do funkcie ministra navrhla prof. Ing. Petra PLAČANA, PhD., Slovenská národná strana.

  • S akými ambíciami a cieľmi ste prijali túto funkciu?

Ponuka prijať kreslo ministra školstva prišla v turbulentnom čase, keď dialóg medzi odbormi a ministerstvom prerušili parlamentné voľby a situáciu ovplyvňovali sľuby politických strán, ale i nenaplnené očakávania časti voličov. Presne ako ste povedali, v školstve pracujem už tridsaťjeden rokov a okrem svojho pôsobenia na ministerstve školstva dlhé roky prednášam študentom. Často som s nimi na prednáškach diskutoval o samotnom školstve a záujem zo strany študentov som cítil i počas posledného obdobia, keď vo verejnosti rezonoval najmä štrajk a téma postavenia samotného učiteľa. Vedel som, že ak ponuku prijmem, budem sa musieť vyrovnať  s náročnou situáciou, ale to by bola úloha každého nového ministra. Táto ponuka pre mňa predstavuje výzvu aktívne sa podieľať na jednej z najväčších reforiem školstva. Som presvedčený, že mám v tejto oblasti dostatok skúseností, ktoré viem ponúknuť.

  • Vaším primárnym cieľom je reforma školstva. Ale s tým prichádzal každý váš predchodca. Aké budú postupné kroky pri jej uskutočňovaní?

Viackrát som sa verejne vyjadril a opäť to zopakujem, že mojím cieľom je taká reforma, ktorej výsledkom budú šťastnejšie deti aj učitelia. Niekedy na to stačí urobiť iba malé kroky. Školstvo je obrovská loď, na jej palube je stosedemdesiattisíc pracovníkov a milión žiakov. Táto loď dlhé roky kotvila v prístave, no ak ju správne nasmerujeme, môžeme z prístavu vyplávať správnym smerom. Nebude to hneď, no mojou ambíciou je uskutočniť už prvé významné reformné kroky do konca tohto roka. V rezorte pripravujeme krátky dokument, ktorým budú stanovené úlohy na tento rok. Nasledovať budú okrúhle stoly s odborníkmi z praxe, pedagógmi, predstaviteľmi iniciatív a odborármi, s ktorými budeme rokovať o správnej ceste pre slovenské školstvo. O výsledkoch spripomienkovaného a upraveného dokumentu budeme informovať školskú verejnosť do konca mája 2016.

  • Všeobecne prevláda názor, že na päť a pol miliónovom Slovensku máme priveľa univerzít a vysokých škôl, často ich je veľa aj na úkor kvality. Ako vnímate túto problematiku?

Kvalita vysokých škôl a kvalitne pripravený absolvent pre potreby trhu práce sú prioritou ministerstva aj pod mojím vedením. V rámci vysokých škôl mám ambíciu do konca mája pripraviť návrh konkrétnych opatrení. Rád by som však zdôraznil, že v našich návrhoch budeme zohľadňovať i myšlienku, aby bolo vysokoškolské štúdium dostupné pre tých, ktorí oň prejavia záujem, a zároveň je potrebné, aby uchádzači, ak chcú študovať, splnili potrebné predpoklady na toto štúdium.

V oblasti financovania vysokých škôl plánujem zmenu modelu tak, aby boli vysoké školy motivované uskutočňovať vzdelávanie čo najlepšie. Podľa môjho názoru treba rozlišovať vyššiu a nižšiu kvalitu škôl, a to sa, samozrejme, odrazí i na financovaní. Školy, ktoré budú ponúkať skutočne kvalitné vedecké projekty, budú dostávať viac peňazí. Odborné činnosti a práce budú financované v nižšom rozsahu.

  • V posledných rokoch sa zdá, že poklesla aj úroveň stredoškolského vzdelania, mnohí hovoria o jeho odtrhnutí od potrieb praxe pri súbežnom tlaku učiteľov na zvyšovanie ich platov. Čo s tým?

Minister_PlavcanVýchovu a vzdelávanie žiakov pre potreby trhu práce podporuje i zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým sme na Slovensku opätovne zaviedli duálny systém vzdelávania. Pre školský rok 2016/2017 získalo osvedčenie 289 zamestnávateľov v 89 odboroch vzdelávania. Absolventi takto získajú potrebnú prax a zamestnávatelia perspektívnych mladých zamestnancov. Ďalšou možnosťou je špecializácia stredných odborných škôl. Je nástrojom na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň podporí užšie prepojenie zamestnávateľov a stredných odborných škôl.

Dlhodobým problémom školstva je nedostatok učebníc. V zákone o Matici slovenskej sa pritom uvádza možnosť Matice spolupracovať s ministerstvom školstva pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné školy a stredné školy. Nebolo by vhodné túto zákonnú možnosť uplatniť?

V dnešnej praxi je na každý predmet stanovená jedna učebnica, ktorú majú žiaci bezplatne. Ak chce škola vyučovať z inej, musia si ju rodičia zakúpiť. Aj v prípade učebníc vyhovuje každému pedagógovi iný model. Mojím cieľom je v oblasti učebnicovej politiky dať učiteľom na výber, teda budú si môcť vybrať z dvoch-troch učebníc tú, z ktorej chcú  vyučovať. Tie budú do škôl dodávané bezplatne. Spoluprácu s Maticou slovenskou pri tvorbe kníh nevylučujem. Pre výchovu a vzdelávanie detí bude len prínosom, ak budú mať učitelia dostatok kvalitných učebníc či knižných zdrojov.

  • Do vášho rezortu patrí aj veda. Je v nej málo peňazí? Sú na druhej strane výstupy spoločensko-vedných ústavov SAV z hľadiska slovenských národno-štátnych záujmov zodpovedajúce vynakladaným prostriedkom? Dočká sa Slovensko kompletného vydania prameňov k vlastným dejinám?

Slovenské národno-štátne záujmy sú veľmi široký, a nie celkom zvládnutý fenomén. Predpokladám, že práve spoločensko-vedné ústavy SAV, ale aj veda na univerzitách, a vlastne aj v Matici slovenskej, by mohli prospieť a pomôcť politikom pri definovaní ich obsahu a následne v rámci svojej pôsobnosti aj k ich napĺňaniu.

  • A čo šport? Majú naše talentované deti z chudobných rodín šancu rozvíjať svoj talent? Vidíte možnosti zlepšenia?

Sám športujem, usilujem sa o zdravý životný štýl a za športovanie detí sa zasadzujem. Šport podľa môjho názoru podporuje zmysel pre fair play. Určite by som bol rád, keby si v športe našli záľubu aj naši žiaci, ktorí sú čoraz viac zahltení počítačmi.  Štát by mal napomáhať rozvoj športového ducha a stimulovať zmysluplné voľnočasové aktivity u detí a mladých ľudí.

  • Reprezentovať národné postoje nie je na súčasnom Slovensku nijako populárne, skôr naopak. Vie o tom svoje aj Matica slovenská. Len niekoľko dní po vymenovaní do funkcie stali sme sa svedkami útokov na vás zo strany opozície. Čo si máme o tom  myslieť?

Všetky obvinenia, ktoré boli na moju adresu vyslovené, príslušné orgány a súdy rôznych stupňov svojím rozhodnutím vyvrátili. Bol som nominovaný na to, aby som uskutočnil zásadnú reformu školstva. Dostal som na to mandát a to je moja základná úloha, na ktorej teraz pracujem.

  • Na Slovensku je viacero národno-kresťanských spoločností, ako napríklad Matica slovenská, Spolok sv. Vojtecha či Spoločnosť sv. Gorazda. Aké miesto majú v dnešnom svete a v slovenskej spoločnosti vôbec národné a kresťanské ideály? A ako sa dotýkajú dnešného školstva?

Národné a kresťanské tradície a ideály sú priamo v koreňoch slovenskej, ale aj európskej kultúry. Preambula slovenskej ústavy ich dokonca pomenúva. Ich prehliadanie či dokonca popieranie by preto mohlo otriasť Slovenskom, ale i Európou v jej základoch. To je dôvod, prečo si neviem predstaviť, žeby národné a kresťanské témy mali stáť mimo nášho systému vzdelávania. Ako zakladajúci člen Spoločnosti svätého Gorazda sa na ich rozvíjaní podieľam aj osobne.

Zhovárala sa Dagmar VANEČKOVÁ – Foto: MŠVVaŠ SR  

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.