Pred dvadsiatimi rokmi vznikla obnovená Slovenská národná rada

thumbnail

Devínska prísaha, jej poslanie a aktéri

Zakladateľ Spoločnosti slovenskej inteligencie Korene akademický maliar Viliam Hornáček v deň vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 ustanovil na Devínskom hrade Slobodnú radu Slovenského národa – obnovenú Slovenskú národnú radu. Na tomto mieste stotridsaťosem osobností zo Slovenska a zahraničia nadviazaním na túto štúrovskú tradíciu potvrdilo Devínskou prísahou členstvo v obnovenej Slovenskej národnej rade.

Tento slávnostný akt sa uskutočnil priložením ruky na relikviár obnovenej Slovenskej národnej rady, obsahujúci jedinú zachovanú pôvodnú pečať s nápisom „Slovenská národná rada 1848“ spoločne s brúsenou fľašou hranačkou dobrovoľníckeho kapitána Jána Francisciho s textom Devínskej prísahy, slovami: „Prisahám,“ Týmto spôsobom všetci členovia prejavili svoje odhodlanie chrániť slovenský národ v podmienkach, keď už veľkú časť zvrchovaných národných kompetencií prevezme Európska únia.

Text slávnostnej prísahy znel: „Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva, konať v zmysle múdrosti vyplývajúcej z nášho poučenia historickou skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dejín, ako nám prikazuje česť a svedomie dobrých, vďačných a verných synov a dcér slovenského národa. Tak prisahám!“

Viliam Hornáček tento akt spred dvadsiatich rokov vysvetľoval v tom čase slovami, že ľudia, ktorí sa aktívne zúčastnili na obnovení slovenskej štátnej samostatnosti a národnej slobody konali tak preto, aby vytvorili suverénny a nezávislý štát. Prvého mája 2004 poznamenal tiež, že politika v slobodnej demokratickej spoločnosti nie je iba výsadou politikov a verejných činiteľov. „Politika tvorí prirodzenú súčasť života slobodných občanov ako jedno z ich základných práv, ale aj povinností, ktoré nám priniesol November 1989.“ Pri obnovenej Slovenskej národnej rade deklaroval, že nebude závislá od žiadnej politickej strany ani hnutia. Podľa jeho názoru mala však podporovať najmä ich úsilie zjednotiť slovenskú spoločnosť na princípe spoločného záujmu a prospechu všetkých občanov nášho štátu. „Jej úlohou je a bude – vyjadrovať sa k všetkým verejným veciam, zákonom, zmluvám a iným právnym a politickým aktom z hľadiska ich súladu či nesúladu s právami, potrebami a záujmami nášho národa a štátu.“

Ako zaznamenáva Viliam Hornáček, v tento pamätný prvomájový deň sa prísažní členovia obnovnej SNR 1848 ‒ 2004 a ich rodinní príslušníci a pozvaní hostia rozišli do rôznych častí slovenskej vlasti s optimistkou novinkou, že aspoň časť slovenskej inteligencie si čestne plní svoje povinnosti voči vlastnému národu.

Matej MINDÁR, asistent poslanca NR SR ‒ Foto: Štefan KAČENAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.