Predseda Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave Ľubomír Dubeň

thumbnail

Rozvíjajú národné tradície výsadkových jednotiek

Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Bratislave sa sformoval koncom roka 1994 s cieľom podchytiť bývalých vojenských špecialistov s touto odbornosťou, vytvárať podmienky na zachovanie a upevňovanie ich spolupatričnosti a priateľstva, charakterizovaného osobitosťou výsadkovej služby a výraznou hrdosťou na príslušnosť k výsadkovým jednotkám. Už druhé volebné obdobie stojí na čele tohto záujmového združenia Ing. Ľubomír DUBEŇ, niekdajší príslušník výsadkového útvaru v Prostějove, kde absolvoval takmer sedemdesiat vojenských zoskokov padákom, potom riadiaci pracovník v ekonomike armády, neskôr

NBS a člen Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  • Našich čitateľov bude určite zaujímať charakteristika vášho klubu, aká je to organizácia, koho združuje, aké má ciele a aktivity?

Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava si v tomto roku pripomenie dvadsiate výročie vzniku. Združuje bývalých výsadkárov (dôstojníkov aj vojakov), športových parašutistov a sympatizantov. Má okolo stotridsať členov. Príslušnosť ku klubu charakterizuje klubová uniforma a červená baretka. V našich radoch sú aj bývalí reprezentanti a reprezentantky Č-SR a SR, majstri športu a zaslúžilí majstri športu. Podobné kluby sú aj v Žiline, Trenčíne, Banskej Bystrici, Prešove, Martine, Trnave a Šumiaci. Celoslovenské predsedníctvo sídli v Žiline v mieste 5. pluku špeciálneho určenia. Naším cieľom je rozvíjať národné tradície výsadkových jednotiek, hrdosť na výsadkovú službu a popularizovať parašutizmus na verejnosti.

Zúčastňujeme sa na športových aktivitách branného charakteru (streľby, zoskoky padákom). Na zoskokoch sa zúčastňujú aj naši veteráni vo veku sedemdesiat až osemdesiat rokov. Podieľame sa aj na spoločensko-politických akciách a pietnych aktoch ako Deň víťazstva, SNP, gen. M. R. Štefánik, Štefan Banič, Anthropoid a ďalšie. Pravidelne každý mesiac sa schádzame na členských schôdzach v Posádkovom dome Armády SR v Bratislave na Dulovom námestí. Štvrťročne vydávame klubový časopis Červené barety, venovaný našim aktivitám, histórii výsadkových vojsk, histórii parašutizmu a význačným osobnostiam z tejto oblasti.

  • Zaiste spolupracujete s podobnými organizáciami v SR i v zahraničí.

Úzko spolupracujeme s ostatnými oblastnými Klubmi vojenských výsadkárov na akciách, ako sú Memoriál Jozefa Gabčíka, výstup na Slemä, Michalský deň a ďalšie. Uzavreli sme Dohodu o spolupráci so Zväzom vojakov SR Bratislava. Zúčastňujeme sa na pietnych aktoch na Slavíne, v Deň červených makov. Na našich akciách sa zúčastňujú aj kolegovia z partnerských Klubov výsadkových veteránov z ČR (napr. Prostějov, Brno, Olomouc, Zlín, Holešov, Praha, Liberec, Chrudim a J. Hradec). Významnú pomoc a podporu dostávame z Vyššieho územného celku Trnava. Už dlhší čas   koordinujeme našu spoluúčasť na pietnych aktoch so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, napríklad pri výročiach SNP, bojov o Duklu a na iných pietnych miestach. Na podujatiach spoluorganizovaných Maticou slovenskou, ako je výročie úmrtia (narodenia) gen. M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, na Bradle a v Košariskách máme už pravidelne svoje zastúpenie. Novinkou je aj spolupráca s Úniou vojnových veteránov, povedzme pri konferenciách a streľbách. V minulosti sme privítali delegáciu partnerskej organizácie vojenských výsadkárov z Veľkej Británie.

  • Aké aktivity ste pripravili k dvadsiatemu výročiu založenia klubu?

Oslavy dvadsiateho výročia založenia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Bratislava sú spojené aj s oslavami dvadsiateho výročia založenia o. z. Klubu vojenských výsadkárov SR, ktoré sa uskutočnia 22. augusta 2014 v Žiline. K výročiu sme vydali limitovaný odznak triednosti vojenského výsadkára a pamätnú medailu stého výročia udelenia patentu Štefanovi Baničovi. Náš klub sa rozhodol osláviť výročie svojho založenia zorganizovaním osláv stého výročia udelenia US patentu vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi v Smoleniciach 16. augusta 2014 spolu s obcou Smolenice a s podporou VÚC Trnava.

  • Priblížte aspoň niektoré úspešné podujatia s vašimi partnermi trebárs z ČR.

Veľký ohlas majú pravidelné stretnutia slovenských a českých výsadkových veteránov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Prostějove na vojenskej výcvikovej základni Hamry v roku 1995, na ktorom sa zúčastnilo päť generálov – bývalých príslušníkov 22. výsadkovej brigády. Ďalšie významné stretnutie sa konalo k päťdesiatemu výročiu SNP a udeleniu čestného názvu žilinskému výsadkovému pluku Žilinský pluk Jozefa Gabčíka v roku 1994. Pri príležitosti päťdesiateho výročia príchodu výsadkárov do Prešova sa stretli v Prešove členovia slovenských a českých klubov v roku 1997. V roku 2002 pri príležitosti deväťdesiateho výročia narodenia Jozefa Gabčíka a šesťdesiateho výročia atentátu na Heydricha bolo ďalšie stretnutie v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, kde bol aj odhalený pomník Jozefovi Gabčíkovi. V roku 2004 sa uskutočnilo stretnutie v Žiline pri príležitosti šesťdesiateho výročia SNP a desiateho výročia vzniku Klubu vojenských výsadkárov SR spojené s vojensko-historickým seminárom Vojenskí výsadkári na Slovensku 1942 – 2004.

Stretnutie 2010 v Prostějove-Hamroch absolvovalo viac ako tristopäťdesiat členov klubov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Stretnutie 2012 v Žiline sa uskutočnilo k stému výročiu narodenia veliteľa výsadku Anthropoid Jozefa Gabčíka a k sedemdesiatemu výročiu smrti Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša po atentáte na Heydricha. Stretnutie malo rekordnú účasť takmer štyristo výsadkárov veteránov.

  • Čo by ste povedali na margo spolupráce s obcou Smolenice?

Začiatky spolupráce medzi oblastným Klubom vojenských výsadkárov SR Bratislava a obcou Smolenice sa viažu k 9. júnu 2006,  keď tu bol slávnostne odhalený pomník vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi. Rokovania a prípravy sa viedli vyše tri roky. Pomník je postavený v Smoleniciach pred kultúrnym domom – bývalou školou, ktorú navštevoval aj Štefan Banič. Pravidlom sa stala aj účasť členov KVV SR Bratislava na oslavách narodenia a úmrtia Š. Baniča v tejto obci. Pri týchto príležitostiach pred a v čase konania vedieme aj rokovania s predstaviteľmi obce. V súčinnosti s obcou Smolenice sme v roku 2009 zorganizovali piaty ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a vynálezcu padáka Štefana Baniča. Ďalší ročník tohto memoriálu nás čaká v roku 2015 a  predpokladáme ho uskutočniť zase v Smoleniciach.

Zhováral sa (mrs) – Foto: archív (lb)

 

 

 1 Komentár

  • René Pavlík

    Vážený pán Dubeň. Zaujímam sa o históriu. Po prečítaní množstva knih a dokumentov o atentáte na Heydricha by ma zaujímal aj Váš názor na činnosť J. Gabčíka pri príprave, priebehu a po atentáte. Rád by som počul, aký jeho čin považujete za hrdinský. Podľa známayh faktov sa na atentát prihlásil dobrovoľne, prijal úlohu veliteľa, atentát pripravoval 150 dní. Nevystrelil, na cieľ nepoužil ani náhradnú zbraň,z miesta kde zanechal zbraň aj dvoch spolubojovníkov, ušiel. Pri úteku zablúdil. Dva týždne sa skrýval v plnej opatere civilného obyvateľstva. Odporúčam Vám knihy od autorov Čvančaru, Sýsa, Andrejsa, Ivanova,resp. MacDonalda. Možno svoj postoj upravíte. Ďakuje za odpoveď. Pavlík

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.