Predseda Správnej rady ÚPN O. Krajňák reaguje na príspevok v SNN

thumbnail

Ad: Svojvôľa a rozvrat č. 15 – 16/2014

Slovenské národné noviny v rubrike Poznámka pod názvom Svojvôľa a rozvrat uverejnili názor spolupracovníčky novín Evy Zelenayovej na dianie v Ústave pamäti národa, odkedy je na jeho čele Ondrej Krajňák. Keďže sa mu redaktorkine informácie vidia nepravdivé, vraj poškodzujú jeho dobré meno a zasahujú do jeho občianskej cti a dôstojnosti, 9. júna tohto roku nám poslal na spomínaný článok toto svoje stanovisko. Publikujeme ho v plnom znení bez komentára.

„Ako predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa so znepokojením sledujem vývoj situácie spojenej s ústavom, ktorú svojím konaním spôsobili niektorí členovia Správnej a Dozornej rady ústavu. Je poľutovaniahodné, že oba orgány, ktoré by mali spolupracovať a byť nápomocné pri napĺňaní vízie predsedu Správnej rady ústavu, aj po roku od môjho nástupu ignorujú akékoľvek moje návrhy na odstránenie nedostatkov, ktoré som v ústave zdedil po predchádzajúcom vedení. Paradoxne na strane druhej ma obviňujú z porušovania zákonov. Ich medializované vyhlásenia sledujú vyvolanie tlaku na moju osobu, aby som ako predseda Správnej rady ústavu akceptoval personálne obsadenie funkcií a metódy práce bývalého vedenia a vzdal sa realizácie akýchkoľvek, aj keď nevyhnutných a potrebných zmien v týchto oblastiach.

OHROZENIE ÚSTAVU

Kroky, ktorými sa členovia Správnej rady ÚPN pokúšajú ovládnuť riadenie ústavu a ponechať si kompetencie, ktoré im zo zákona neprináležia, sú nielen bezprecedentné a nelegitímne, ale ohrozujú aj samotné fungovanie a existenciu ústavu a vnášajú napätie a neistotu aj medzi jeho zamestnancov. Neštandardný spôsob komunikácie členov Správnej rady ÚPN vyvoláva aj pochybnosti o jeho inštitucionálnej zmysluplnosti. Napriek tomu sa nevzdávam svojej vízie a naďalej mám záujem ju realizovať tak, ako som to prezentoval počas voľby v Národnej rade Slovenskej republiky. Správnej rade ústavu som navrhol takú zmenu stanov, ktorých ustanovenia nebudú v rozpore so zákonom o Pamäti národa, Zákonníkom práce ani s Občianskym zákonníkom a ktoré štatutárovi kompetencie prinavrátia tak, aby mohol riadiť ústav a niesť zodpovednosť.

EFEKTÍVNE A NESTRANNE

Ako predseda Správnej rady ústavu som vždy postupoval v súlade s ústavou a so zákonmi. Vyvíjam maximálne úsilie na to, aby ústav efektívne a nestranne plnil svoje poslanie v záujme zachovania ‚pamäti národa‘ v prospech celej spoločnosti, a nie podľa predstáv a záujmov konkrétnych osôb či politických a záujmových skupín. Mojím nástupom do funkcie nedošlo k personálnemu zemetraseniu. Dvaja historici ukončili pracovný pomer na vlastnú žiadosť a zamestnanie sa môjho predchodcu v ÚPN v čase a spôsobom, keď bol zároveň vo funkcii štatutára, na základe právnej analýzy nemohlo byť považované za legitímne a prestala sa mu tak prideľovať práca a vyplácať mzda. Spomínaní riaditelia sekcií boli odvolaní v súlade so Zákonníkom práce, pričom jeden z nich ho akceptoval a prijal ponúknuté iné pracovné zaradenie na tej istej sekcii, druhému vzhľadom na to, že ponuku neprijal v súlade so Zákonníkom práce, bola daná výpoveď z pracovného pomeru.

Napriek negatívnym postojom a osobným invektívam členov Správnej rady voči mojej osobe som pripravený naďalej odolávať akýmkoľvek tlakom záujmových skupín, pre ktorých je ÚPN zjavne len prostriedkom na uspokojovanie osobných záujmov. Preto sa na záver pýtam: ‚Komu má osožiť predseda SpR ÚPN bez riadnych zákonných kompetencií? Koho záujmy zastupujú niektorí členovia Správnej rady ústavu, keď sa v roku 2012 do ÚPN nehanbili prijať bývalého zamestnanca Ústavu marxizmu-leninizmu? O aký rozvrat teda ide v ÚPN a pod koho vedením? Komu to celé má poslúžiť?‘“

Medzititulky redakcia

 

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.