Predstierať prácu je ťažšie, ako pracovať

thumbnail

FEJTÓN

V súvislosti s administratívou často počúvame o jej výraz­nej redukcii s cieľom úspor v štátnej kase. Sme svedkami viacerých reorganizácií alebo aspoň o nich počúvame bez možnosti presvedčiť sa, či sa tieto skutky naozaj stali. Ale po ohlásených úsporných redukciách úradníckych stavov nás zverejnené štatistiky presvedčia o opaku: počet úradníkov opätovne narástol! Za tým sa skrýva zvláštny fenomén fenomenálneho formátu. Týmto úkazomje nepretržite narastajúca nenahraditeľná živá hmota s mŕtvymi prínosmi.

Ide o davy referentov s ur­čitými parkinsonovskými črtami. Sú nevykoreniteľní a neposti­hnuteľní už aj preto, že v návale svojej práce bývajú nezastihnuteľní. Pohybujú sa stále na tvári miesta – tam, kde je podľa ich prísažných vyhlásení ich prítomnosť nevyhnutná. Ich počínanie vyzerá byť z formálneho hľadiska správne: všet­ko, čo je v ich moci, sa usilovne rieši a treba len čakať na to, až sa vyrieši. Pokým sa to nevyrieši, máme byť trpezliví a uznanliví.

Referenti fenomenálneho formátu (RFF) sú vytrvalí čakatelia. Kedysi čakali iba na to, čo dostali na papieri. Ak na papieri chýbala pečiatka, chýbala im chuť čokoľvek podniknúť. Potrpe­li si na výrazné pečiatky a vlastný nečitateľný podpis. Dnes čakajú na operatívne príkazy zhora. Čo nepríde zhora, to je pre nich bezvýznamný suterén. Ak príde zhora hlúposť, inter­pretujú ju ako geniálnu múdrosť. Ak príde zdola múdrosť, má pre nich cenu predvlaňajšieho snehu.

Tí najtypickejší RFF sa jednostaj vozia v paternostri s takou samozrejmosťou, ako keby tento dopravný prostrie­dok vynašli iba pre nich. Paternoster im nahrádza výjazdy do terénu, lebo demonštruje ich tvorivú neposednosť a dynamickú pružnosť. Najradšej sa v ňom vozia smerom nahor, čo je v súlade s ich životným snom, lebo každý našinec chce byť aspoň raz v živote ministrom. Na palubách nepre­tržite cirkulujúceho paternostra RFF unikajú stránkam, hovorkyniam, mimovládkam, novinárom, feministkám, neuznaným vynález­com, predajcom vlasových vodičiek, konzultantom, kverulantom a iným inzulantom. Skúseným referentom paternoster zabezpečuje dokonalú imunitu. Ale ochromený paternoster ako keby zvýrazňoval ich pasivitu, nedvižnosť, preto ich napĺňa hlbokým zúfalstvom, z ktorého ich vyslobodí až opra­várenská partia elektrikárov.

Praví RFF z predinternetových čias vždy a všade zvierali pod pazuchou fascikel so spismi. Dnes tieto fascikle na­hrádzajú tablety. Dnešní referenti, ak niekde sedia riskujúc fámu o nepružnosti a nedvižnosti, úpenlivo hľa­dia na nejaký displej a z ich tváre vyžaruje nezlomné pres­vedčenie, že tam vidia naše svetlé zajtrajšky, o ktoré sa oni každodenne pričiňujú mierou nespochybniteľnou. Nenahra­diteľní RFF ustavične rozprávajú iba o tom, ako sú zavalení prácou. Keď referent prestane hovoriť o sebe v tomto zmysle, začne sa hovoriť o ňom. Stáva sa krajne podozrivý a zvyčajne ho preradia o poschodie nižšie, čo trpko nesie. Ostrieľaný referent sa desí prízemnosti, veď je trubačom vzletnosti. Preto najväčší virtuózi medzi RFF nezačínajú nič, čo by sa raz mohlo obrátiť proti nim alebo im aspoň sťažiť život. Preto v skutočnosti nezačínajú nikdy nič. Robia to však tak obratne, že to vlastne nikto nespozoruje. Kalkulujú s tým, že skôr, ako by ich niekto bral na zodpovednosť za nedokončenú úlohu, prídu no­vé smernice. Sú ako poľovníci na postriežke, dokážu trpez­livo a nenápadne čakať na novú smernicu, ktorá zruší predchádzajúcu akciu a stáva sa ich trofejou. Vypreparujú ju tak, aby bola užitočná – pre nich samotných.

Ak sa niekde vyskytne viacero RFF, a takých miest sú stov­ky, ak nie tisíce, môžeme si byť istí, že sa tam takmer nič neurobí, ale nevyskytne sa tam nijaký vážnejší malér. Čím viac je takýchto RFF, tým menej sa urobí chýb. Ale aj dob­rého! Týmto referentským virtuózom nemáme čo závidieť, lebo majstrovsky predstierať prácu je ťažšie, ako pracovať. Je to poriadna nadpráca! Pravda, hlbšie a systematické poznávanie RFF je dôležitým preventívnym faktorom v našom živote. Chrá­ni nás pred hystériou, depresiou, infarktom i naivitou.

Milan KENDAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.