Prehnali sme vraj použitie sily i represiu

thumbnail

Výbor OSN proti mučeniu hľadí na slovenskú skutočnosť dosť kriticky. Na prelome júla a augusta zasadal v Ženeve Výbor Organizácie Spojených národov proti mučeniu. Hodnotil dodržiavanie garantovaných práv v rámci Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu, alebo trestaniu. V súvislosti so Slovenskom sa v záveroch rokovania výboru píše aj nie príliš lichotivo. Členov tejto inštitúcie, podriadenej OSN, znepokojilo najmä „nadmerné použitie sily úradníkov orgánov presadzujúcich právo, vrátane násilia páchaného na Rómoch“, citujeme zo správy.

Výbor si podľa vlastných vyhlásení pre tlač všímal pozorne správy mapujúce prípady neprimeraného použitia sily úradníkmi orgánov, presadzujúcich právo, aj proti minoritným skupinám, väčšinou najmä hneď po zatknutí, ktoré môže viesť k zlému zaobchádzaniu či mučeniu. Konštatoval, že zaznamenal neprimerane nízky počet sťažností na takéto konanie a taktiež malý počet vyšetrovaní týchto prípadov.

■ OBSAH SPRÁVY

Odstavec „c“ správy výboru konštatoval, že „... vyšetrovania údajných obvinení zo zlého zaobchádzania policajnými úradníkmi sú vykonávané Odborom kontroly a inšpekcie na ministerstve vnútra, ktorý je súčasťou tej istej štruktúry, ktorá zamestnáva potenciálnych páchateľov ‒ policajných úradníkov“.  Ďalej  sa v správe tvrdí, že „neboli vznesené žiadne obvinenia proti policajným úradníkom, ktorí participovali na prepade osady (19. júna 2013) v Moldave nad Bodvou, ktoré vyústilo v zadržanie 15 osôb, kde mnohé zo skutočností vykazovali znaky neprípustného zaobchádzania“. A do tretice, v Ženeve si predstavitelia OSN všimli aj to, že „všetkých 10 policajtov, ktorí fyzicky zneužili a zohrali určitú úlohu pri ponižujúcom zaobchádzaní so šiestimi rómskymi mladistvými v meste Košice 21. marca 2009, zbavili viny v prvej inštancii rozsudku Okresného súdu Košice II. 27. februára 2015 a od toho času súd odmietol priznať videozáznam z inkriminovaného aktu ako právne získaného relevantného dôkazu“.

■ VÁGNE ODPORÚČANIA

Slovensko by sa malo usilovať, aby bolo schopné „vykonávať rýchle, nestranné, dôkladné a efektívne vyšetrovanie všetkých obvinení z neprimeraného použitia sily, vrátane mučenia a zlého zaobchádzania zo strany orgánov presadzujúcich právo, a zabezpečiť, aby osoby podozrivé zo spáchania týchto činov boli okamžite zbavené svojich funkcií počas vyšetrovania a aby sa dodržiavala zásada prezumpcie neviny“. Naša krajina by mala výboru poskytnúť informácie o počte prípadov neprimeraného použitia sily zo strany policajných zložiek, ktoré boli zaznamenané v členení podľa veku, pohlavia a etnického pôvodu alebo štátnej príslušnosti obetí. Oznámiť počet páchateľov, ktorí boli stíhaní za mučenie a zlé zaobchádzanie a informovať o sankciách uvalených na tých, ktorí boli uznaní ako vinní

■ NÁMETY NA ZLEPŠENIE

Na Slovensku by sme mali nekompromisne „trestne stíhať osoby podozrivé zo spáchania mučenia alebo zlého zaobchádzania a ak sú uznané vinnými, aby sa im dostalo trestov, ktoré sú primerané vzhľadom na závažnosť ich činov. Takisto sa musíme zodpovednejšie zasadiť o to, aby obetiam bola poskytnutá zodpovedajúca satisfakcia. Pre zdravý vývoj demokratickej spoločnosti je nevyhnutné ubezpečiť sa, že trestné činy motivované diskrimináciou  predstavujú priťažujúcu okolnosť v trestnom stíhaní. OSN takisto navrhuje, aby sa zriadil „ nezávislý monitorovací a kontrolný mechanizmus, ktorý je v súlade s požiadavkou inštitucionálnej nezávislosti, aby sa predišlo konfliktu záujmov pri vyšetrovaní sťažností zo strany funkčne rovnako zaradených osôb“.

■ ODPORÚČANIA SÚDOM

Na Slovensku nám treba zabezpečiť, aby prokurátori a sudcovia boli automaticky upozornení na všetky prípady zlého zaobchádzania a mučenia v policajných a väzenských zariadeniach bez ohľadu na prípadnú absenciu viditeľných zranení, aby bol k dispozícii video záznam všetkých akcií zo strany polície, vrátane výsluchov, a musíme poskytnúť dostatočnú ochranu osobám, ktoré sa sťažovali na mučenie a zlé zaobchádzanie, ako aj svedkom takéhoto zaobchádzania. Chýba politická deklarácia na „najvyššej politickej úrovni, že nebude existovať žiadna tolerancia k nadmernému použitiu sily proti osobám zbaveným slobody výkonnými orgánmi, vrátane príslušníkov etnických menšín“.

Podľa Výboru Organizácie Spojených národov proti mučeniu v Ženeve a aktuálnych výstupov z jeho letného rokovania by Slovensku pri odstraňovaní nedostatkov pomohlo „prijať opatrenia na odstránenie všetkých foriem obťažovania a zlého zaobchádzania zo strany polície počas vyšetrovania a zabezpečiť, aby úradníci orgánov presadzujúcich právo boli školení v profesionálnej technike a medzinárodných normách pre použitie sily a strelných zbraní“. No a samozrejme tiež pokračovať v nábore policajtov rómskeho pôvodu a rozšírení pôsobnosti rómskych policajných špecialistov.

Ivan BROŽÍK - Foto: archívPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.