Pútavý obraz dejín Gemera a Malohontu

thumbnail

Jedno z najstarších slovenských múzeí má vyše stotisíc historických predmetov. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku, vzniklo v roku 1882. Od roka 2002 je zariadením Banskobystrického samosprávneho kraja a plní funkciu regionálneho múzea dokumentujúceho prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Už vyše dvadsať rokov sa orientuje aj na dokumentáciu hmotného a nehmotného dedičstva Rómov na Slovensku. Jeho poslaním je chrániť, obohacovať a prezentovať rozsiahle zbierkové fondy, ktoré momentálne predstavujú 103 988 predmetov. Múzeum plní viacero úloh a jednou z nich je kultúrno-vzdelávacia činnosť, v rámci ktorej dvoma stálymi expozíciami a niekoľkými výstavami prezentuje zbierkové fondy. Ročne ich pripraví jedenásť až pätnásť z vlastných zbierok a v spolupráci s inými múzeami a osobnosťami vedy a umenia. Tohto leta ponúka múzeum štyri výstavy. Kúpeľníctvo v Gemeri v 19. storočí je výsledkom vedecko-výskumnej činnosti múzea. Približuje zrod jednotlivých kúpeľov, najznámejších kúpeľných lekárov a balneológov Gemera, liečivé účinky žriediel a ich návštevnosť ‒ treba povedať, že kúpeľov aj na tomto našom území bolo viac ako dnes!

RÓMSKY ŽIVOT

V rámci špecializácie na rómsku kultúru múzeum pravidelne organizuje výstavu Romano dživipen ‒ Rómsky život, ktorá je súťažnou prehliadkou detských výtvarných prác. Námetom detských kresieb je život Rómov v minulosti a dnes, bývanie, kočovanie, odievanie, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám a rozprávkovým bytostiam.Tento rok sa do súťaže zapojilo dvadsať škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, ktoré poslali  stošesťdesiatjeden prác.

Príbeh reštaurovania je výstava, ktorá prezentuje reštaurátorskú tvorbu Miroslava Janšta z Vidinej pri Lučenci. Vyše dvadsať rokov sa podieľal na záchrane a obnove významných pamiatok v Novohrade, Gemeri a  Malohonte. Tematicky netradičnou a zároveň nostalgickou je výstava 25 rokov Maduaru. Maduar je rimavskosobotská hudobná skupina, ktorá sa zapísala do povedomia dancefloorovou tvorbou a ich skladby (I feel Good, Do It, Mystic Party, Hello, Hafanana, Ramaya, La Chita, One Way Ticket ...) valcovali rebríčky hitparád nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to vôbec prvá výstava skupiny, na ktorej sa môže návštevník stretnúť s dosiaľ nepublikovanými fotografiami a predmetmi bratov Matyinkóvcov, ako sú napríklad kostýmy z vystúpení, videoklipy, plagáty, fotografie, vstupenky z prvých koncertov, ocenenia, diskografia a pod.

■ HAVRANY A INÉ VRANY

Počas jesene múzeum predstaví výstavy z oblasti zoológie, histórie  a výtvarného umenia. Výstavou Havrany a ich príbuzní sa bude múzeum usilovať zmeniť vnímanie týchto vtákov, spôsob ich života, hniezdenie, upriami pozornosť na ich inteligenciu, miesto v prírode, symbolike, ľudovej slovesnosti. Z bohatej regionálnej histórie predstaví osobnosť Istvána Hatvaniho (1718 ‒ 1786), rimavskosobotského polyhistora a európsky známeho uhorského vedca 18. storočia. Banícke múzeum v Rožňave predstaví na pôde Gemersko-malohontského múzea  rožňavského maliara a grafika  Kálmána Tichyho (1888 ‒ 1968).

Bohatosť zbierkových fondov múzea dotvára aktivita, ktorú múzeum nazýva „predmet mesiaca“. Prezentuje sa jeden predmet spätý s regiónom, mestom, ktorý dodnes verejnosť nevidela. V júli tak vystavili zreštaurovaný portrét evanjelického farára od Petra Michala Bohúňa (1822 ‒ 1879), kedysi gymnazistu v Gemerskej Hôrke. V auguste ďalší zreštaurovaný obraz, a to portrét Istvána Baksayho (1820 ‒ 1910), riaditeľa Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote. V septembri bude vystavený preparát behúnika plastického a v októbri  sapropelitové náramky z mladšej železnej doby.

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI

Expozícia Príbeh reštaurovania približuje prácu majstrov reštaurátorov.

Múzeum kladie dôraz na intenzívnu spoluprácu so školami v okresoch Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Organizuje prednášky, ktoré pravidelne propaguje v školách, animačné programy, ktoré spestrujú a hravou formou približujú ich obsah. Na október napríklad pripravuje aktivitu Spoznaj svoje múzeum, orientovanú na obsah vlastivednej expozície. Ako kultúrne zariadenie  kraja, podporujúceho rozvoj turizmu, v rámci Svetového dňa cestovného ruchu už po štvrtýkrát pripraví program pre školy a verejnosť.

Múzeum veľmi dbá o reštaurovanie predmetov z historického, etnologického, výtvarného a knižného fondu. Obnovené sa usiluje prezentovať aj formou krátkodobých výstav. V stálej vlastivednej expozícii môžu návštevníci najnovšie vidieť zreštaurované neobarokové sedacie súpravy z druhej polovice 19. storočia alebo cimbal vyrobený v 19. storočí v Maďarsku, ktorý sa s našimi repatriantmi v roku 1947 dostal do Nižnej Pokoradze pri Rimavskej Sobote.

Múzeum vykonáva aj vedecko-výskumné úlohy a ich výsledky sprístupňuje prostredníctvo výstav, vydavateľskej a publikačnej činnosti. Už od roka 2005 vydáva Zborník Gemer-Malohont, ktorý každoročne prináša výsledky práce odborných pracovníkov múzea a externých prispievateľov so zameraním na bohaté dedičstvo regiónu. V roku 2019 múzeum vydalo napríklad katalóg etnologičiek Oľgy Bodorovej a Ľudmily Pulišovej o živote a diele rómskeho rezbára Dezidera Fertöa,  pripravuje publikácie o živote a vedeckej činnosti polyhistora Istvána Hatvaniho a o hrnčiarstve Suchánskej doliny.

Ročne toto múzeum navštívi až osemnásťtisíc ľudí.

Martina OŠTROM MAREKOVÁ ‒ Foto: GMM

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.