Rodová ideológia je aj experiment s duševným vývojom dieťaťa

thumbnail

Začiatkom septembra minulého roku poslali bratislavskí matičiari otvorený list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi, v ktorom sa rozhodne postavili proti návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Pridalo sa viacero občianskych združení a vyvrcholením bol Národný pochod za rodinu v Košiciach s niekoľkotisícovou účasťou občanov. Minister M. Lajčák pod tlakom verejnosti stiahol dokument s tým, že po širokej diskusii sa v júni 2014 prijme nová stratégia.

Stratégiu tvorí štyridsaťjeden dokumentov na približne štyristo štyridsiatich stranách. Pripomienkové konanie k nej trvalo do 19. júna tohto roku. Priestor využili aj mimovládne združenia a organizácie ako Fórum života, Fórum pre verejné otázky, Fórum kresťanských inštitúcií, Centrum pre bioetickú reformu a Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Na tlačovej konferencii 19. júna predniesli svoju požiadavku: zastaviť a neschváliť Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských správ v SR. Prečo?

CHÝBA DOHOVOR

Podľa zástupcu Fóra pre verejné otázky dokument podporuje nástroje na šírenie rodovej ideológie a na rozširovanie nadštandardných práv pre osoby s homosexuálnymi sklonmi. Nespája slovenskú verejnosť, ale ju rozdeľuje. Stratégii chýba spoločenský konsenzus na to, aby mohla byť skutočným prínosom pre úroveň ľudských práv na Slovensku. Aliancii za rodinu v stratégii chýba, že nie je prierezovo zameraná na rodinu.

Fórum života nesúhlasí najmä s triedením ľudských práv. Za základ všetkých práv považuje právo na život. Upozorňuje, že pojem rod a rodový, ktorý stratégia obsahuje, nie je konsenzuálnym pojmom ani v SR, ani v Európe. Zamieňaním rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť sa popiera vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví. Centrum pre bioetickú reformu poukázalo na to, že požiadavka na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s Ústavou SR, a upozorňuje, že stratégia žiada nové práva pre LGBTI príslušníkov, ktoré povedú k porušovaniu základných práv na slobodu zmýšľania, svedomia, prejavu, náboženského vyznania. Fórum kresťanských inštitúcií napríklad poukazuje na to, že namiesto koncepčného riešenia problémov spoločnosti sa otázka ľudských práv na Slovensku redukuje na písanie akčných plánov, stratégií a budovanie nových úradov.

MNOŽSTVO NEDOSTATKOVhomosexuality v školách

Spoločenstvo Ladislava Hanusa konštatuje, že napriek ročnému procesu tvorby materiál obsahuje toľko formálnych a vecných chýb, že je nepredstaviteľné, aby bol dokument v tomto stave posunutý na ďalšie schvaľovanie vládou a parlamentom.

V súvislosti so zavádzaním rodovej ideológie do ľudsko-právnej agendy a s tým súvisiacou sexuálnou výchovou detí sformulovala časť lekárov, psychológov a ďalších odborníkov vyjadrenie a výzvu, v ktorej odmietajú experimentovanie s duševným vývinom dieťaťa, lebo je to neetické a nemorálne. Signatári výzvy tvrdia, že rodová ideológia sa opäť raz usiluje politicky nastoliť novú spoločnosť pre nového človeka. Svoje radikálne antropologické a politické závery nezakladá na skutočnom vedeckom výskume, ale na politickej pavede slúžiacej vopred vytýčeným politickým cieľom rodovej ideológie. Zástupca Spoločenstva Ladislava Hanusa po rozporovom konaní na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uviedol, že rezort odignoroval všetky pripomienky mimovládneho sektora.

 

Eva ZELENAYOVÁ- Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

 

 

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.