S rozpočtom osem miliónov eur

thumbnail

Kultúrne aktivity národnostných menšín zastreší špecializovaný fond. Finančnú podporu pre menšinovú kultúru by mala už onedlho koordinovať nová verejnoprávna inštitúcia – Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Návrh zákona o fonde schválila vláda, ktorá odporučila jeho prerokovanie v Národnej rade SR. Vytvorenie fondu vychádza z programového vyhlásenia vlády a má čiastočne nahradiť súčasný dotačný systém, ktorým štát menšinovú kultúru podporuje prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR. Namiesto súčasnej sumy 4,5 milióna eura v dotačnom programe bude mať fond podľa legislatívneho návrhu k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín má z Úradu vlády SR prejsť na Ministerstvo kultúry SR, z ktorého rozpočtovej kapitoly budú fondu poskytnuté prostriedky.

■ NÁPLŇ FONDU

Ako vyplýva z materiálu prerokovaného vo vláde, fond má poskytovať finančné prostriedky na osvetovú, vzdelávaciu i edičnú činnosť, podporovať bude umeleckú tvorbu, organizáciu kultúrnych podujatí, vedu i výskum v oblasti kultúry, rovnako tak edukačné aktivity vedúce k bližšiemu spoznaniu a porozumeniu medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Podpora bude zameraná aj na ochranu, odborné spracovanie, digitalizáciu kultúrneho dedičstva národnostných menšín i na aktivity zástupcov národnostných menšín v oblasti kreatívneho priemyslu.

Finančné prostriedky bude fond poskytovať formou dotácie alebo štipendia za splnenia podmienok ustanovených zákonom. O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje riaditeľ na základe návrhu odbornej rady. Okrem riaditeľa ako štatutárneho a výkonného orgánu fondu a odborných rád budú orgánmi fondu i dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu a správna rada. Riaditeľa na základe výberového konania vymenuje minister kultúry. Funkčné obdobie je štvorročné. Tá istá osoba môže byť na pozícii riaditeľa fondu maximálne dve funkčné obdobia za sebou.

■ ŠTATÚT INŠTITÚCIE

Minister kultúry Marek Maďarič považuje zákon za jeden z najdôležitejších v oblasti kultúry v tomto volebnom období. „Je tiež pokračovaním v našej priebežnej práci, keď odštátňujeme dotačný systém a transformujeme ho do podoby verejnoprávnych fondov,“ povedal v tejto súvislosti minister Maďarič. Popritom poukázal na zvýšenie financií do kultúry. „Znamená to aj to, že budúci rok prichádza do kultúry približne o desať miliónov eur viac,“ informoval minister na margo programu rokovania vlády. Na podporu kultúry menšín tak pôjde podľa jeho slov osem miliónov eur. „Zvyšujeme aj financovanie fondu na podporu umenia z pätnásť na dvadsať miliónov a zvyšujeme aj podporu do audiovizuálneho fondu na úroveň šiestich miliónov eur,“ dodal minister. Na príprave zákona pracovali aj predstavitelia menšín.

Vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín si bude môcť každá menšina rozhodnúť o svojich kultúrnych prioritách autonómne. Po rokovaní vlády to povedal vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz. „Dávame isté prvky kultúrnej samostatnosti, samosprávy pre menšiny. Vnímam to ako veľmi pozitívny krok. Menšiny budú môcť rozhodovať o svojich strategických prioritách,“ vysvetlil Á. Ravasz. V prípade maďarskej menšiny dúfa, že fond prispeje ku kvalitnejším produktom v oblasti kultúry.

Finančnú podporu pre menšinovú kultúru by teda mala už onedlho koordinovať nová verejnoprávna inštitúcia – Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Rezort kultúry odhaduje, že v prípade schválenia zákona by sa mali kreovať orgány fondu tak, aby v druhej polovici roka inštitúcia naformulovala prvé dotačné výzvy na rok 2018.

 

Štefan ZLATOŠPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.