Signatári výzvy Šesťdesiatjeden krokov o poslaní Slovenska v treťom tisícročí

thumbnail

Dvadsiateho štvrtého februára sa konalo stretnutie signatárov výzvy Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite, ktorej 25. výročie si pripomenula Matica slovenská vydaním zborníka dokumentov. Jeho súčasťou bola diskusia o poslaní Slovenska v treťom tisícročí za účasti podpredsedu NR SR Miroslava Číža. Pozvanie prijal aj pravoslávny metropolita Slovenska a Čiech Rastislav, emeritný biskup a. v. Július Filo, veľvyslanec Srbskej republiky Šani Dermaku, prvý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie a ďalší hostia. Súčasťou slávnosti bolo aj odovzdanie matičných ocenení na záver Roka Ľudovíta Štúra –  okrem iných aj primátorovi Vysokých Tatier a starostovi Šintavy.

Šesťdesiatjeden krokov bolo prvým a dovtedy najucelenejším programom v podstate samostatnosti Slovenska. Na jeseň 1990 ho pripravili Marián Tkáč, Milan Ferko, Jaroslav Chovanec a Michal Gašpar. Podpísali ho vo vtedajšej kaviarni Krym v Bratislave spolu tridsiati slovenskí intelektuáli a uverejnil ho denník Smena 27. októbra 1990. Autorov nazval Eduard Chmelár „otcami nezávislosti“. Dokument obsahoval dovedna šesťdesiatjeden návrhov – „krokov“, ktoré mali zmeniť štátoprávne postavenie Slovenska a zbaviť ho „až zarážajúcej anonymity v Európe“. Vyvolal diskusiu a postavili sa zaň stovky občanov, ktorých mená zverejňoval Literárny týždenník. Napriek odporcom sa základný zámer iniciatívy podaril, Slovensko sa stalo 1. januára 1993 samostatným štátom.

Účastníci prijali toto vyhlásenie:

My účastníci kolokvia o poslaní Slovenska v treťom tisícročí, konanom pri príležitosti 25. výročia prijatia výzvy Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite, ktorá stála na jeseň 1990 na začiatku úsilia o slovenskú samostatnosť, uvedomujeme si potrebu formulovania poslania Slovenska v tomto čase. Oceňujeme pozitíva, dosiahnuté v poslednom štvrťstoročí, ale vyjadrujeme aj znepokojenie nad stavom sveta, Európy i Slovenska a vyzývame všetky vplyvné sily spoločnosti, zvolených predstaviteľov štátnej moci a samosprávy, humánnu i technickú inteligenciu a predstaviteľov cirkví, aby hľadali odpovede na výzvy súčasnosti v osvedčených hodnotách, vďaka ktorým tento národ prekonal všetky nástrahy dejín. Sme povinní hľadať správny postoj Slovenska, ktoré od 1. júla tohto roka bude predsedať Európskej únii, k aktuálnej situácii v Európe i vo svete, charakteristickej pojmovým i morálnym chaosom. Sme povinní tak ako v časoch tureckých výbojov na prelome stredoveku a novoveku účinne pomôcť brániť Európu.Pamätajme pritom i na slová Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý pred sto sedemdesiatimi rokmi vydal prvé číslo Slovenských pohľadov a žiadal v ňom rozvinúť slovenskú a slovanskú vedu, ktorá nebude v rozpore s vierou, ktorá nebude merať svet rozumom odtrhnutým od človeka, ale ľudským srdcom.

Sme presvedčení, že Slovensko a Slováci majú predpoklady na vlastnú prosperitu, ale aj na zjednocovanie zdravých síl Európy, osobitne Slovanov, v záujme udržania jej tradičných hodnôt. Je tu opätovne čas, aby slovenská inteligencia pomenúvala veci priamo a otvorene hovorila pravdu zodpovedným za Slovensko. V záujme toho potrebujeme vrátiť na národnú pôdu naše verejnoprávne médiá, aby sme presadzovali nám vlastné princípy dobra, podpory života, a nie smrti. Slovenky a Slováci! Konajme v záujme nášho národa, v záujme mieru, európskej civilizácie, založenej na slobode jednotlivca, rodiny, národa a štátu.

Irena BERKOVIČOVÁ – Foto: Ivan PAŠKA

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.