Škola života, ktorá vám ušetrí peniaze

thumbnail

SPOTREBITEĽSKÝ SERVIS

Spotrebiteľ má jasné práva, musí ich však poznať. Informačná kampaň o právach spotrebiteľov má za cieľ zvýšiť všeobecnú informovanosť obchodníkov a spotrebiteľov o právach spotrebiteľov v celej Európskej únii. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európske spotrebiteľské centrum v SR ju predstavili pred niekoľkými dňami.

„Vďaka novej legislatíve EÚ majú spotrebitelia v Európe silnejšie práva a vyššiu úroveň ochrany pri online nákupoch tovarov a služieb. Nedávny prieskum však ukázal, že iba dvanásť percent spotrebiteľov pozná svoje základné práva. Iba tí, ktorí poznajú a vyžadujú svoje práva, môžu naplno využívať výhody plynúce z legislatívy. Dôvod, prečo realizujeme osvetovú kampaň, je zvýšiť povedomie o tom, že spotrebitelia majú veľké práva pri tradičných aj online nákupoch,“ povedala Věra Jourová, komisárka Európskej komisie pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov. Iniciatívu spustili v štrnástich členských štátoch: Grécku, Španielsku, na Cypre, v Portugalsku, Bulharsku, Lotyšsku, Taliansku, Poľsku, Českej republike, Litve, Estónsku, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku. Súčasťou kampane sú reklamné plochy v nákupných centrách a online videá.

■ ZÁKLADNÉ PRÁVA

Kampaň sa zameriava na päť kľúčových práv spotrebiteľa ‒ právo na výmenu alebo opravu chybného tovaru, právo vrátiť tovar zakúpený cez internet do štrnástich dní, právo na zmluvy, ktoré neobsahujú neprijateľné ustanovenia, právo na pravdivú reklamu, právo na bezplatnú pomoc európskych spotrebiteľských centier v prípade problémov so zahraničným obchodníkom. Osvetová kampaň má rovnako osloviť spotrebiteľov aj obchodníkov. Cieľom je informovať firmy o právach spotrebiteľov, obmedziť sťažnosti, a tým predchádzať strate dôvery. Iniciatíva sa začala v lete minulého roka, keď nadobudla účinnosť nová smernica o právach spotrebiteľov (pozri IP/14/655). Jej obsahom sú nielen práva vyplývajúce zo smernice o právach spotrebiteľov, ale aj z ďalších kľúčových právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa, ako sú smernice o Neprijateľných zmluvných podmienkach, o Nekalých obchodných praktikách, o Určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a o zárukách na spotrebný tovar. Nová smernica o právach spotrebiteľov posilňuje práva spotrebiteľov v celej EÚ, a to najmä pri online nakupovaní.

■ PAMÄTAJTE!

Právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa v EÚ zaručujú, že pri nákupe tovaru v supermarkete, platení účtu dodávateľovi energie alebo pri sťahovaní hudby má každý právo na spravodlivé zaobchádzanie. Charta základných práv, európske zmluvy a odvetvovo špecifické právne predpisy EÚ spoločne zaručujú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. Pritom skúsenosti spotrebiteľov sú rôzne. Až 59 percent z nich dôverovalo online nákupom od podnikov vo vlastnej krajine, zatiaľ čo 36 percent dôverovalo takýmto nákupom z iných krajín EÚ. Varujúce je, že až 23 percent spotrebiteľov uskutočnilo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch nákup na základe zavádzajúcej alebo klamlivej reklamy a až 44 percent sa stretlo s takouto reklamou. Zo skúseností ďalej vyplýva, že tridsať spotrebiteľov zaznamenalo oneskorené doručenie tovaru zakúpeného online vo svojej krajine, zatiaľ čo ôsmim percentám kupujúcich tovar vôbec nedoručili.

■ VODU KÁŽU...

Smutné je zistenie, že 41 percent obchodníkov v EÚ považuje náklady na dodržiavanie rôznych vnútroštátnych pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa za veľkú prekážku obchodu. Dozorujúce štátne, ale aj spotrebiteľské inštitúcie by nemali zabúdať na skutočnosť, že spotrebiteľské výdavky predstavujú 56 percent HDP EÚ, zvýšenie dôvery spotrebiteľov sa teda môže priamo premietnuť do posilnenia hospodárskeho rastu. Novou smernicou, ktorá sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch, sa posilnia práva spotrebiteľov tým, že sa im poskytnú rovnaké práva v rámci celej EÚ, pričom sa zabezpečí primeraná rovnováha medzi ochranou spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou podnikov.

Ivan BROŽÍKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.