Slovákov je doma čoraz menej, trend sa nemení

thumbnail

Publikácia Štatistického úradu o demografickom vývoji na Slovensku. Podstatná časť publikácie je venovaná obyvateľstvu. Poskytuje prehľad a porovnania vývoja počtu obyvateľov, ich vekovej, pohlavnej, náboženskej, národnostnej a vzdelanostnej štruktúry. Súčasťou publikácie sú údaje o materinskom jazyku a jazykoch, ktoré obyvatelia najčastejšie používali na verejnosti i v súkromí, ďalej o ich ekonomickej aktivite a počítačových znalostiach.

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR ‒ tak sa volá publikácia, ktorú si možno stiahnuť priamo zo stránok Štatistického úradu SR (ŠÚSR). Dozvedáme sa z nej, že na Slovensku v období nateraz posledného sčítania v roku 2011 žilo 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. V predchádzajúcich rokoch štatistici zaznamenali najnižší prírastok obyvateľov od druhej svetovej vojny. Trend znižovania prírastku obyvateľov pokračuje od roku 1991 a ovplyvňuje ho najmä zmena životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky, ktorá je charakteristická zmenou reprodukčného správania, konzumnejším spôsobom života, globalizáciou či v lepšom prípade pokrokom v oblasti medicíny.

■ VIDIEK VYMIERA

V slovenských mestách žije už viac ako päťdesiatštyri percent obyvateľov. Trend sa dynamizuje a najviac sa prejavuje v hlavnom meste Bratislave. Súčasne sa však zrýchľuje starnutie celej našej populácie. Za posledných tridsať rokov sa starnutie obyvateľstva zrýchlilo až trojnásobne. Súbežným trendom je zistenie, že nám klesá počet zosobášených párov, zvyšuje sa podiel rozvedených manželstiev – tu je nárast v porovnaní napríklad s rokom 1991 až desaťnásobný.

Často sa stretávame s nezodpovednými politickými vyhláseniami o úbytku počtu obyvateľov tej alebo onej menšiny, ktoré okrem politického zámeru nemajú nijaký racionálny podklad. V publikácii, ktorá nás zaujala, sa však dozvedáme prekvapujúcu skutočnosť – najviac na Slovensku ubudlo obyvateľov slovenskej národnosti. Toto zistenie sa týka obdobia 2001 až 2011. Počet Slovákov žijúcich na Slovensku sa za desať rokov znížil o vyše štvrť milióna osôb. V prehľade podľa veľkosti národností je na Slovensku po slovenskej maďarská, žije tu takmer pol milióna (8,5 percenta) obyvateľov, ktorí sa hlásia k tejto národnosti. Na tretej priečke sú Rómovia – príslušníkov tejto národnostnej menšiny je stotisíc. Pri tejto skupine obyvateľstva zaujme aj to, že  v období 2001 – 2011 sa zvýšil počet obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti v štyroch krajoch SR – v Prešovskom (o 36,2 percenta), Košickom (o 22,4 percenta), Bratislavskom (o 1,6 percenta) a Banskobystrickom kraji (o 0,4 percenta). Najvyšší pokles trvalo bývajúcich obyvateľov s rómskou národnosťou bol zistený v Trenčianskom kraji (o 62,9 percenta).

■ JEDNODUCHÝ ZÁVER

Z vyššie uvedených faktov vyplývajú aj aktuálne úlohy pre štátne inštitúcie. Akútnu podporu najmä v zamestnaneckých príležitostiach potrebuje slovenský vidiek. Naďalej už zrejme nie je možné zahusťovanie obyvateľstva vo veľkých mestských aglomeráciách, pretože ich infraštruktúra nie je pripravená a ani v budúcnosti nebude schopná prijať ďalších „utečencov“ z vidieckych regiónov. Rodinná politika musí prejsť zásadnými zmenami a tu sa javí ako opodstatnené volanie k návratu k tradičným rodinným hodnotám. Štát sa musí dôsledne pripraviť na populačnú explóziu penzistov a taktiež by sa mal zamyslieť nad príčinami dynamického rasu príslušníkov rómskej národnostnej menšiny.

IVAN BROŽÍK ‒ Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.