Slovenčina, ktorá škrípe v ušiach a bolí dušu

thumbnail

Odborná správa pre vládu: jazyková úroveň médií je dlhodobo neuspokojivá

Slovenčina, ktorá škrípe v ušiach a bolí dušu

Dušan D. KERNÝ - Foto: SNN

Jazyková úroveň médií je dlhodobo neuspokojivá. Upozorňuje na to ministerstvo kultúry v správe o stave používania štátneho jazyka na území SR, ktorú tento týždeň schválila vláda SR. Tak sa vlastne aj oficiálne potvrdilo verejné tajomstvo, že pred mikrofóny a kamery sa dostávajú reportéri aj verejnoprávnych médií, ktorí vlastne nevedia po slovensky. Pre Maticu slovenskú, jej médiá, jej odborné zázemie, pre matičiarov je to práve tak výzva, ako aj potvrdenie stavu, na ktorý dlho poukazovali. Klesajúca úroveň vyučovania slovenského jazyka patrí medzi prehry dvoch desaťročí samostatného štátu.
V médiách na Slovensku sa neraz objavili nielen kritiky, ale priamo výsmech zo spisovného jazyka ako akejsi zvláštnej „matičnej slovenčiny“, a to dokonca od komentátorov, ktorí majú v mene krúžok na u. Nejde len o slovenčinu, ale aj o výslovnosť, kde ako keby nejestvovala norma a každé slovo vo vete sa končí prízvukom hore a vety bez bodky. Na tomto poli pritom máme jasné normy, slovník, výsledok celoživotného diela prof. A. Kráľa, samozrejme matičiara. Podobne matičiar prof. J. Kačala má za sebou vedecké dielo dokazujúce, že „súčasná slovenčina ako jednotný národný jazyk je výsledkom špecifického a kontinuitného vývinu prameniaceho z praslovanského základu, jazyk sa vyvinul samostatne a nevznikol na konto iného slovanského jazyka“. Zápas o slovenčinu je prítomný v každej generácii, tentoraz však ide o to, že neporiadok, chaos v jazyku je výrazom chaosu v ponímaní a pomenúvaní reality vôbec.

■ JAZYKOVÉ ZVERSTVÁ

Fakt, že sa tým zaoberala vláda, znamená len toľko, že stav je neudržateľný, jazykové zverstvá páchané na slovenčine presiahli vrchovato únosnú, znesiteľnú mieru. V podkladoch pre vládu Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa agentúrnych správ TASR a informácií zo zasadania vlády poukazuje nielen na nízku kultúru slova vo vysielaní, ale i na gramatické chyby, chyby vo výslovnosti, ako aj na štylistické a ďalšie nedostatky. Ich odstránenie vidí najmä v skvalitnení vzdelávania od základného školstva až po špeciálne semináre určené pre pracovníkov médií.

■ NEHOVORIA SPISOVNE

„Neistota v ovládaní prostriedkov slovenského spisovného jazyka vedie mnohých profesionálnych novinárov k nadmernému preberaniu módnych anglicizmov a amerikanizmov, ako aj bohemizmov, čím nepriaznivo ovplyvňujú najmä mladšiu generáciu, ktorá takéto vyjadrovanie automaticky vníma ako štandardný prejav, a nie ako prehrešok voči spisovnej slovenčine,“ konštatuje sa v správe.
Nedostatky v jazykovej úrovni úradnej komunikácie sú však aj na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy. Podľa rezortu kultúry treba hľadať príčinu v širších spoločenských súvislostiach.

■ POKRIVKÁVA VYUČOVANIE

Jednou z príčin je to, že na úrady prichádzajú absolventi stredných a vysokých škôl nedostatočne pripravení v ovládaní spisovnej slovenčiny. Ministerstvá upozorňujú na klesajúcu úroveň vyučovania slovenského jazyka a na potrebu prijatia adekvátnych opatrení. Treba podľa nich obnoviť prácu s knihou – teda aby žiaci viac čítali, ale tiež pokračovať vo vzdelávaní v oblasti jazykovej kultúry i na vysokých školách.Za príčinu nepriaznivého stavu pokladajú aj vplyv globalizácie spoločnosti a tlak na ovládanie cudzích jazykov, čo spôsobuje, že väčšia pozornosť sa sústreďuje práve na ne, pričom nároky na úroveň ovládania slovenčiny sa neustále znižujú. Svoj diel zodpovednosti má tiež nevhodne zjednodušená elektronická komunikácia. Zvýšenie úrovne jazykovej kultúry vidia úrady napríklad v zabezpečení praktických jazykových príručiek, ktorých je momentálne nedostatok. Ich vydávaniu by mohla pomôcť štátna podpora. Okrem knižných verzií by sa však mali objaviť aj v digitálnej podobe na internete.

 3 Komentárov

  • n. kohut

    "...kikirikí - na pántiki, "... prídite sa učiť slovenčinu, - do Srbska ... ?

  • Štefan Kolbaský

    Súhlasím,médiá veľmi nesledujem-mám na mysli hlavne televízne a rozhlasové- zato viac čítam a priznám sa, veľa času-aj z dôvodu študijného- trávim " na internete". Som sklamaný a rozčarovaný z pokračujúcej a rýchlej degradácie slovenského jazyka a takisto z neuveriteľne rýchlym procesom miznutia ovládania rodného jazyka hlavne deťmi a mladou generáciou. Pohybujem sa v akademickom prostredí vysokoškolskom, navštevujem aj základnú školu rodinných príslušníkov a potvrdzujem, že nie je to len mýtus-ako píšu médiá- ale realita ,a síce, že aj kvalita pedagógov, ktorí majú učiť naše deti slovenčinu, je častokrát nízka.

  • terézia sukopová

    Súhlasím so všetkým, čo ste napísali.Keď počujem nesprávnu výslovnosť alebo gramatiku, upozorním. Márne. Nič sa nemení.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.