Správca M. Smolec: S rezortom kultúry komunikujeme

thumbnail

Správca Matice slovenskej Maroš SMOLEC: S výsledkami štátneho auditu nesúhlasíme. Matica slovenská ako najstaršia celonárodná ustanovizeň Slovákov sa okrem iného zaslúžila o vznik samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Dnes jej zákonom stanovená činnosť nie je po vôli niektorým slovenským politikom. Ministerstvo kultúry však stanovilo pre ustanovizeň výšku dotácie na rok 2022 vo výške 1 344 600 eur, čo nie je dostatočné. Na túto tému sme sa rozprávali so správcom MS Marošom SMOLCOM.

Minulý týždeň ministerka kultúry Natália Milanová podpísala zmluvu s Maticou, ktorá jej garantuje výšku dotácie na rok 2022 na úrovni 1,344 milióna eur. Je to dostatočné?
- Uvedená výška je totožná, akú sme dostali v roku 2021. Z toho pohľadu sme spokojní, že nenastalo jej ďalšie zníženie, o ktoré sa tak vehementne snažili niektorí novinári ‒ predovšetkým z denníka N. Som rád, že tomuto tlaku napokon ministerka nepodľahla. V konečnom dôsledku je to však oproti roku 2020 zníženie až takmer o 400-tisíc eur, čo nám spôsobilo vážne ekonomické problémy v roku 2021. Vždy môžeme diskutovať o výške dotácie pre ustanovizeň, avšak dokážem definovať, že na našu plnohodnotnú činnosť by sme potrebovali od štátu pomoc na úrovni dvoch miliónov eur ročne.

V minuloročnom štátnom rozpočte súčasné vedenie rezortu kultúry znížilo výšku účelovej štátnej dotácie pre Maticu slovenskú takmer o dvadsaťpäť percent. Akým spôsobom ste sa s týmto problémom popasovali?
- Bol to enormný výpadok príjmov. Treba si tiež uvedomiť, že vážne ekonomické reštrikcie sme museli prijať za jeden mesiac – konkrétne za december 2020 ‒, aby sme rok 2021 začali s novým rozpočtom, ktorý bol celkovo znížený spolu s poklesom neštátnych príjmov pre ochorenie COVID-19 o dvadsaťpäť percent. Pozitívom je, že s predstaviteľmi MK SR intenzívne komunikujeme a analyzujeme financovanie Matice. Riešime aj systém parametrov vyúčtovania štátnych zdrojov – s čím vôbec nemáme problém. Sprísnenie sledovania štátnych zdrojov vítame. Preukážeme, že štátne zdroje používame v súlade so zákonom na plnenie štátnych úloh, čím vyvrátime podozrenia najmä mediálnych neprajníkov, že ich používame netransparentne. A možno i presvedčíme zodpovedných, že na svoju činnosť potrebujeme vyššiu sumu ako 1,34 milióna eura.

Do akej miery zníženie rozpočtu Matice slovenskej ochromilo jej činnosť?
- Boli sme nútení prepustiť šestnástich zamestnancov, znížiť niektoré mzdy, kumulovať úlohy pre zamestnancov, obmedziť vydávanie kníh, znížiť periodicitu periodík, obmedziť vedeckú činnosť. So súčasnou výškou dotácie fungujeme v obmedzenom prevádzkovom režime, keď nemôžeme vôbec uvažovať o akýchkoľvek rozvojových projektoch na poli celoslovenskej či regionálnej kultúry a vedy.

Neuvažujete o navýšení stanovenej sumy prostredníctvom poslancov parlamentu?
- Financovanie Matice slovenskej je úloha štátu. Peniaze poskytuje prostredníctvom kapitoly ministerstva kultúry ministerstvo financií. Navýšenie zdrojov je v kompetencii ministra financií, dokonca aj štátneho tajomníka, keďže ide pre štát o nízke sumy. Samozrejme, Matica vníma podporu viacerých poslancov parlamentu z opozície i koalície, čo si nesmierne vážime. Nemáme však záujem, aby bola Matica témou nejakých politických konfliktov. Opakujem, navýšenie dotácie je v kompetencii úradníkov ministerstva financií.

Akým spôsobom znížená štátna dotácia ovplyvnila financovanie regionálnej kultúry?
- V roku 2021 nedostala ani jeden cent. Tento rok po dohode s ministerstvom podporíme regionálnu kultúru vo výške päťdesiattisíc eur s výhľadom stotisíc eur v roku 2023. Nateraz však musíme tieto zdroje nájsť v nezvýšenej dotácii. Budeme sa snažiť presvedčiť kompetentných, aby bola dotácia navýšená minimálne o sumu pre regionálnu kultúru.

Jedným z výsledkov štátneho auditu prebiehajúceho počas jesene minulého roka bolo ďalšie zníženie účelovej štátnej dotácie pre Maticu slovenskú takmer o 93-tisíc eur. Akým spôsobom si toto rozhodnutie obhájilo vedenie ministerstva kultúry?
- Ministerstvo kultúry nezodpovedá za výsledky auditu. Kontrolóri prišli z Úradu vládneho auditu a Ministerstva financií SR. Matica očakávala skôr audit typu „hodnoty za peniaze“. Úrad vládneho auditu kontroloval zákonný rozmer používania štátnych zdrojov a ich správne vyúčtovanie. Bol to formálny účtovný audit, nie posudzovanie našej činnosti vo vzťahu k výške dotačných štátnych zdrojov, ako aj vlastných neštátnych výdavkov. Audítori nám vyčítali šestnásť nedostatkov, jeden aj finančný. Nekonštatovali nezákonné používanie štátnych peňazí, ani ich neekonomické či netransparentné nakladanie. Vyčítali nám formálne zlé vyúčtovanie štátnych zdrojov, ktoré sme použili na nákup energií pre Domy MS (D MS). Ústredie ustanovizne poskytuje D MS zálohu na nákup energií. MS následne zasiela štátu ich odberateľské faktúry za energie, aby zdokladovala ich zákonné použitie. Takto sme to robili posledných dvadsať rokov a nijaká štátna kontrola nám to nevyčítala. Kontrolóri videli problém v tom, že D MS majú vlastnú právnu subjektivitu a MS nemá povolené poskytovať štátne peniaze tretím osobám. A tu narážame na konflikt so zákonom o MS, ktorý nám dáva možnosť zakladať D MS s vlastnou právnou subjektivitou. My ich vnímame ako integrálnu súčasť MS. Energie dokonca používali na chod našich nehnuteľností, ktorých vlastníkom je Matica slovenská Na ministerstvo kultúry sme zaslali právne stanovisko, kde vysvetľujeme tento systém nákupu energií. Vrátiť 93-tisíc bude v ťažkom roku 2022 pre MS priam fatálne.

Ako Matica slovenská prijala jeho výsledky?
- S výsledkami nesúhlasíme. Využijeme všetky právne kroky, aby kompetentní uznali, že táto vratka – nie pokuta ani sankcia – je neodôvodnená. Právne argumenty na to máme – myslím si – silné.

Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: archív SNN

 

Ponúkame aj úvodník Maroša Smolca na túto tému v SNN 4:

Denník N si začiatkom februára v krátkej správe posťažoval svojim čitateľom, že ministerstvo kultúry nateraz neplánuje obmedziť financovanie matičných novín. Ronili krokodílie slzy nad rozhodnutím ministerky kultúry. Doslova uviedli: „Ministerka Milanová dlhodobo kritizuje obsah Slovenských národných novín, ktorý je z jej pohľadu plný dezinformácií. Momentálne na technickej úrovni neprebieha diskusia o zrušení financovania novín, informovalo ministerstvo.“

Neslovenský plátok nepotešíme. Ministerka Natália Milanová naozaj podpísala minulý týždeň zmluvu s Maticou slovenskou, na základe ktorej získa národná ustanovizeň v roku 2022 štátnu dotáciu vo výške 1 344 600 eur vrátane zdrojov na jej vydavateľské aktivity – teda aj na chod redakcie Slovenských národných novín. Oceňujem tento postoj ministerstva kultúry. Dokázali tu prekročiť svoj tieň. Aj keď nás najskôr niekto na ministerstve poriadne ohovára, na Slovensku ostáva zachovaná pluralita tlače a sloboda slova ako taká. Apropo, ak by SNN boli dezinformačné médium, asi by naše webové sídlo zaradili medzi stránky so sporným obsahom na www.konspiratori.sk –, čo sa nestalo. A borili by sme sa so žalobami za zverejňovanie neprávd a dezinformácií –, čo sa tiež nedeje. Za posledných desať rokov voči našej redakcii neexistuje súdne rozhodnutie o publikovaní nepravdy. Ak sme aj uverejnili nesprávnu informáciu, pousilovali sme sa uviesť ju na pravú mieru...

Kto sú však tí, čo ukazujú na druhých prstom? Kto sú tí, čo ostrakizujú za iný postoj? Kto sú tí, čo sa vydávajú za jediných „správnych“, stojacich na strane pravdy?  Prečo Denníku N prekáža, že štát prispieva na činnosť Slovenských národných novín, čím ostáva zachovaná pluralita názorov? Vraj dezinformujeme? A kto vydal nedávno noviny s poplašným titulkom o vojne na Ukrajine? Prečo tvrdili, že Rusko zaútočí, a šírili medzi ľuďmi strach? Kto a kde sú tí novinári, ktorí kedysi v denníku SME písali, že Irak vlastní a použije zbrane hromadného ničenia a zaštiťovali tým agresiu USA?  Neboli sme to my, ale tieto ich klamstvá spôsobili vo svete nesmierne ľudské utrpenie.

Áno, Maticu slovenskú a Slovenské národné noviny finančne podporuje štát, aj keď sa mu nepodkladáme. Kto podporuje ich? Žeby americké spoločnosti ako Google či vplyvný tretí sektor alebo nadnárodné korporácie, ktoré rady ovplyvňujú svetovú politiku?  My obhajujeme záujmy slovenského národa a sme na to patrične hrdí. Koho záujmy presadzujú oni...?

Maroš SMOLEC, šéfredaktor SNN   Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.