Sto rokov od vysviacky troch biskupov

thumbnail

Konferencia biskupov žiada vládu o možnosť konania bohoslužieb. Pri príležitosti stého výročia vysviacky prvých slovenských biskupov Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka  v piaristickom Kostole sv. Ladislava v Nitre sa na tomto mieste uskutočnila v nedeľu 14. februára 2021 slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu ju bolo možné sledovať len prostredníctvom priamych prenosov TV LUX a Rádia Lumen.

Na úvod biskup Viliam Judák pozdravil aj všetkých biskupov, ktorí pre neutíchajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 sa nemohli osobne zúčastniť na tejto slávnostnej liturgii. Na druhej strane v nádeji v duchovné spojenie so všetkými však vyzval k oslave v opravdivej vďačnosti aj s prosbou, „aby veriaci na Slovensku aj v súčasnosti svojím životom pokračovali v hodnotách, pre ktoré biskupi Blaha, Kmeťko i Vojtaššák žili a prinášali obete“.

  • SLOVENSKÍ BISKUPI

Biskup Viliam Judák v pastierskom liste, napísanom pri príležitosti stého výročia vysviacky slovenských biskupov, upozornil aj na aktuálne sčítanie obyvateľstva. „V tejto súvislosti biskupi v liste poukázali na povinnosť zveľaďovania daru viery aj prihlásením sa k náboženským hodnotám pri sčítaní obyvateľstva, ale i živou kresťanskou vierou viditeľnou v živote a v skutkoch veriacich.“

Po ukončení slávnostnej svätej omše veľprepošt katedrálnej kapituly Štefan Vallo s rektorom piaristického Kostola sv. Ladislava P. Marekom Kotrasom SchP. na priečelí chrámu odhalili novú pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto významnú udalosť. „Tabuľa bola oproti tej pôvodnej z roka 1996 doplnená o bronzové reliéfy s podobizňami biskupov Blahu, Kmeťka a Vojtaššáka s ich biskupskými erbami. Autorom reliéfov je sochár Juraj Brišák zo Zákamenného. Tabuľu s reliéfmi požehnal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, aby pripomínala vysviacku prvých slovenských biskupov súčasnej i budúcim generáciám. Pri tejto príležitosti vydala Slovenská pošta, a. s., aj príležitostnú poštovú známku a pečiatku.“

  • MOŽNÉ OMŠE

Podľa predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku bola vysviacka troch biskupov udalosťou nádeje. „Po prvý raz sa na pôde vtedajšej Československej republiky po skončení prvej svetovej vojny stali biskupmi Slováci,  pochádzajúci z nižších vrstiev. Karol Kmeťko sa stal biskupom v Nitre, Marián Blaha biskupom v Banskej Bystrici a Ján Vojtaššák biskupom v Spišskej diecéze. Túto prvú trojicu biskupov možno označiť za budovateľskú. Dokázali v zložitých podmienkach útokov proti Cirkvi obhájiť právo katolíkov na slobodný život a postaviť kresťanské hodnoty  na pevný základ. Všetci traja biskupi podporovali kvalitnú  výchovu kňazstva, rehole, katolícke spolky, ľudové misie, exercície pre laikov a tlač.“

Následkom dlhodobého zákazu vykonávania verejných bohoslužieb prevláda medzi slovenskými veriacimi duchovné trápenie súvisiace najmä s neustále sa predlžujúcimi protiepidemiologickými opatreniami. Konferencia biskupov Slovenska preto prijala na svojom deväťdesiatom ôsmom plenárnom zasadnutí 16. februára 2021 obsah otvoreného listu adresovaného predsedovi vlády Igorovi Matovičovi a jeho ministrom. „Citlivo vnímame problémy spôsobené ochorením COVID-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia a apelujeme na ich dodržiavanie. Naši duchovní s ochotou slúžia na covidových oddeleniach ‒ nielen ako kňazi, ale aj ako dobrovoľníci, sanitári či pomocníci. Vieme preto ‚z prvej ruky‘ o vážnosti situácie. Napokon aj žiaľ, ktorý zdieľame s ľuďmi pri pohreboch, sa stal našou každodennou skúsenosťou.“ Katolícki biskupi v liste ďalej poukazujú na skutočnosť, že slovenskí veriaci majú pocit, že  ich Cirkev v týchto náročných časoch opustila. „Opatrenia nám však prakticky zväzujú ruky a znemožňujú pôsobenie. Nejde len o hromadné podujatia, ale aj o individuálnu pastoračnú službu. Pritom okolité krajiny také tvrdé reštrikcie cirkvám nezaviedli.“

  • DUCHOVNÉ POTREBY
Tabuľu vysvätil nitriansky biskup V. Judák.

Konferencia biskupov Slovenska deklaruje, že je naďalej ochotná zniesť protipandemické obmedzenia, no  úplný, dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslužieb, ako aj praktické znemožnenie vysluhovania sviatostí považuje za  neúnosné. „Vedení čoraz naliehavejšími prosbami našich veriacich Vás aj my žiadame, aby ste našli iný, primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu k duchovným potrebám, aspoň podľa toho, ako je to v blízkom zahraničí v podobnej pandemickej situácii. Stále napríklad rastie počet vyliečených a zaočkovaných, ktorí by sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách bez rizika ohrozenia. Bohoslužby zároveň nemožno vnímať len v optike ‚verejných zhromaždení‘; uplatňuje sa na nich základné ľudské právo vyplývajúce z náboženskej slobody.“

Na záver listu citovali vyjadrenie Svätého Otca Františka 8. februára 2021. „Sloboda náboženského slávenia nie je len dôsledkom slobody zhromažďovania, ale esenciálne pramení z práva na náboženskú slobodu, ktorá je primárnym a základným ľudským právom. Je preto nevyhnutné, aby táto sloboda bola rešpektovaná, chránená a zastávaná občianskymi autoritami rovnako ako zdravie a fyzická integrita. Okrem toho dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu.“

  • INDIVIDUÁLNE

Vláda Slovenskej republiky podľa slov premiéra Igora Matoviča nijakým spôsobom neplánuje čiastočne obmedziť zákaz vykonávania verejných bohoslužieb. Podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru: „V danej pandemickej situácii je zrejmé, že zatiaľ nie je možné vrátiť sa k verejným sláveniam s väčším počtom ľudí. Pomohlo by nám však, aby aj v čiernej fáze Covid automatu boli definované aspoň základné možnosti pre individuálnu pastoračnú službu; aby nám polícia nezatvárala kostoly, v ktorých sa nekonajú bohoslužby, ale aby ľudia aspoň jednotlivo mohli na pár okamihov vstúpiť na súkromnú modlitbu, prípadne si individuálne dohodnúť svätú spoveď a sväté prijímanie.“

Matej MINDÁR – Foto: internetPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.