Stretnutie Slovákov z národnostne a jazykovo zmiešaných území v Rimavskej Sobote

thumbnail

Reprezentatívne matičné fórum o stále naliehavej problematike

Pod záštitou poslanca Národnej rady SR Ivana Hazuchu sa v rimavskosobotskom Dome Matice slovenskej 20. mája 2024 uskutočnilo stretnutie Slovákov z národnostne a jazykovo zmiešaných území Slovenska. Účastníkov na ňom privítala spoluorganizátorka a riaditeľka Domu MS Ingrid Šulková. Po svojom vstupe odovzdala slovo hlavnému organizátorovi tajomníkovi MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie Viliamovi Komorovi.

Účastníkov a hostí za Maticu slovenskú a jej predsedu Mariána Gešpera pozdravil podpredseda MS Marek Nemec. Priblížil pripravované veľké matičné projekty a podujatia a zdôraznil, že téma stretnutia sa týka celého Slovenska. Na jeho vystúpenie nadviazal správca MS Maroš Smolec hodnotením vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi na slovenskom juhu a analytický pohľad rámcoval konštatovaním o čiastočnom politickom zbližovaní oboch susedných štátov. „Spolunažívanie majoritného slovenského národa a menšinového maďarského na juhu nie je optimálne. Presakujú informácie o Koncepcii rozvoja karpatskej vlasti do roku 2023, o návratoch k plánom Gábora Barossa a ako mimovládne menšinové organizácie skupujú na Slovensku historické budovy, pozemky a investujú do mládežníckych školských klubov. Hrozí opäť stupňovanie iredenty u nás?“ položil rečnícku otázku správca M. Smolec.  Prítomných v Rimavskej Sobote privítal a pozdravil primátor mesta Jozef Šimko. Hlavný príspevok predniesol poslanec NR SR Ivan Hazucha a tlmočil v ňom aj vlastné empirické skúsenosti v oblasti postavenia Slovákov v južných regiónoch štátu, upozornil na zhoršovanie práv slovenského obyvateľstva, zánik škôl, vysťahovalectvo či asimiláciu Slovákov. Známy matičiar a spisovateľ národnej literatúry Peter Dragijský poukázal na neznalosť, nedbalosť, ľahostajnosť v problematike ochrany Slovákov. Viliam Komora uviedol Program MS v oblasti podpory Slovákov na jazykovo a národnostne zmiešaných územiach SR, ktorý MS v plnej miere plní. Predseda Rady Slovákov žijúcich v zahraničí Michal Spevák priblížil situáciu v Srbsku, kde Slováci žijú vyše dvestopäťdesiat rokov. Žiaľ, z pôvodného počtu 120-tisíc Slovákov v roku 1923 v bývalej Juhoslávii dnes ich ostalo len asi 40-tisíc v súčasnom Srbsku. Pracovník Členského ústredia MS Jaroslav Kerekanič priblížil štatistiky a grafy zo sčítania obyvateľov, ktoré dokumentujú pokles počtu Rusínov, a tiež sa vyjadril k tzv. druhej národnosti. Viliam Komora prezentoval príspevok od zahraničného Slováka z Austrálie a dlhoročného spolupracovníka MS Jána Vrtielku k negatívnej situácii v slovenskom školstve na slovenskom juhu. Martin Zembjak, predseda MO MS v Dolnom Kubíne, referoval o postavení Slovákov v Poľsku. Viliam Komora informoval aj o použití štátneho znaku SR na občianskych preukazoch, ktorý absentuje v zákonne stanovenej farebnej podobe. Predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote Jaroslava Lajgútová sa vyjadrila o matičnej práci s deťmi a mládežou či k osobnostiam z Rimavskej Soboty a celého regiónu a vyslovila poďakovanie primátorovi mesta za podporu.

Viliam KOMORA ‒ Foto: Tatiana TOMKOVÁPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.