Novotný v MS 27.8.1967

thumbnail
Návšteva v MS. Prezident pri odchode z Matice. Za Novotným R. Adamko, vedúci tajomník OV KSS v Martine, Juraj Paška, A. Paulovič predseda ONV v Martine. Vo vchode v strede manželka prezidenta Novotného