Svet a Slovensko mlčia, Matica slovenská NIE

thumbnail

Medzinárodné spoločenstvo hrá opäť s Balkánom tragickú hru. Po Európskej únii, ktorá aj s podpisom Slovenska spustila nebezpečnú asociačnú hru s Kosovom, aj OSN najnovšie koketuje s rozdúchaním obrovského konfliktu na Balkáne, a zrejme nielen tam. Jej organizácia UNESCO totiž chce prijať za plnoprávneho člena práve Kosovo. V tejto diplomatickej hre je pozoruhodné až smutné, že samotné OSN Kosovo nikdy ako štát neuznalo, a aj Slovensko hlasno vyhlasovalo, že tak nikdy neurobí. Zrazu sa zo všetkých strán dozvedáme, že Kosovo sa začleňuje do štandardných štruktúr. Svet teda koketuje s Kosovom o novom postavení v rámci geopolitického systému. Je to prakticky v rozpore s rezolúciou OSN, ktorá definuje postavenie ako časť Srbska pod správou OSN.  A všetci sú ticho, vrátane Slovenska.

■ HROZBA SILOU

Slová srbského patriarchu Irineja o použití sily v prípade prijatia Kosova do Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) sú ostrým varovaním, domnievajú sa odborníci zo Srbska i z Kosova. (Malo by sa tak stať 9. 11. 2015, teda po uzávierke tohto čísla SNN.) Napísal to spravodajský server Balkan Insight. Hlava srbskej pravoslávnej cirkvi vyhlásila, že Srbi by mali použiť silu, ak sa stane Kosovo členom UNESCO a zlyhajú všetky mierové snahy zamerané na to, aby Priština nezískala kontrolu nad srbskými cirkevnými pamiatkami.

Slováci na Balkáne už niekoľko týždňov mobilizujú svetovú verejnosť opisom situácie, do ktorej ich dostáva kosovský nacionalizmus. Na Maticu slovenskú sa obrátil s naliehavým posolstvom predseda partnerskej Matice srbskej Dragan Stanić. Okrem iného píše: „Relevantné medzinárodné právo a nad všetkým postavená rezolúcia z bezpečnostného Koncilu z roku 1999 definuje Kosovo ako časť Srbskej republiky pod dočasnou administráciou OSN. Ak budeme rešpektovať autoritu OSN a UNESCO, ktoré sú tiež súčasťou medzinárodného systému, paragrafy medzinárodného dohovoru by nemali byť porušené. Rešpektovanie garancií OSN zachováva dôstojnosť medzinárodného poriadku a tento rešpekt by mal byť ochraňovaný aj vo vnútri UNESCO... Albánska komunita v Kosove nikdy nemanažovala rozvoj tolerantných postojov medzi svojimi ľuďmi v Kosove. Zvlášť postoje k srbským kultúrnym monumentom boli pre  členov albánskej komunity nevhodné, srbské  pamiatky systematicky ničili. Skutočnosť, že páchatelia týchto priestupkov a ich organizácie nikdy neboli postavené pred súd, upozorňuje na nedostatok politickej sily potrestať tieto akty albánskej komunity. Dokonca aj po roku 1999, v čase mieru, pokračovali deštrukcie srbských ortodoxných kostolov, náhrobkov a cintorínov. Agresívny postoj ku kultúrnemu dedičstvu poukazuje na to, že nie sú vhodným kandidátom byť členom UNESCO. Od júna 1999 dodnes bolo cieľom útoku 236 kostolov a náhrobkov a iných aktív srbských ortodoxných kostolov; za všetky uvádzam Kostol sv. Panny v Ljeviši, Devič náhrobok a iné. Najstaršie kultúrne monumenty v Kosove a tiež srbské náhrobky z 13. a 14. storočia (Dečani, Gračanica, Patriarchate v Péči a iné) neboli primárne zničené, lebo sú chránené silami KFOR. Ak by v blízkom období KFOR sily odišli, tieto kultúrne monumenty by čelili reálnej hrozbe zničenia a poškodenia. Je to neprípustné, aby sa takéto deštruktívne správanie albánskej komunity tolerovalo a Kosovo bolo odmenené prijatím do UNESCA.“

■ ODPOVEĎ MATICE

„Vážený pán predseda Matice srbskej, vážený pán profesor Dr. Dragan Stanić! Ako predseda Matice slovenskej, najstaršej kultúrnej ustanovizne na Slovensku, založenej v roku 1863, som si so znepokojením prečítal Váš list, v ktorom vyslovujete vážne i oprávnené pochybnosti o Kosove v súvislosti s jeho prijatím do UNESCO. Podobne ako Slovenská republika, Ruská federácia, Bielorusko, Ukrajina, ale aj Brazília, Čínska ľudová republika,  Grécko či  Španielsko a ďalšie štáty celého sveta, významné medzinárodné i národné politické, hospodárske a kultúrne organizácie, vrátane samotnej Organizácie Spojených národov, aj Matica slovenská so sídlom v Martine považuje územie Kosova za autonómnu súčasť  Srbskej republiky. Z týchto dôvodov nerozumieme individuálnej žiadosti Kosova o získanie členstva v Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá je aj v rozpore s medzinárodným právom, rezolúciami a dohovormi. Vážený pán predseda, ďalej nás znepokojili Vaše konštatovania o tom, že albánska komunita v Kosove vo vzťahu k Srbom a srbskej kultúre popiera rešpektovať princípy tolerancie a multikulturalizmu v oblasti rečovej, etnickej a náboženskej. Tieto postoje, okrem politických, dokazujú totálnu nepripravenosť Kosova a kosovských Albáncov  na vstup  do UNESCO... Vážený pán predseda, úplne s Vami súhlasíme v tom, že do UNESCO by mali vstupovať len také národy, ktoré odmietajú agresívne a deštruktívne správanie ku kultúrnemu dedičstvu...“ Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč ďalej ubezpečil srbskú stranu, že verejnosť Slovenska bude v tejto súvislosti vždy zastávať postoje oficiálnej politiky Srbska voči Kosovu.

Ivan BROŽÍK – Ilustračné foto: internet

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.