Tichý komplot s názvom TTIP

thumbnail

Nadnárodné korporácie hrabú bohatstvo sveta a jeho národov. Jedným z argumentov na vstup Slovenska do Európskej únie bola aj predstava, že v spoločenstve a spojenectve štátov budú mať tie menšie krajiny viac  ochrany aj pred ekonomickým nátlakom a hrabivosťou veľkých a dominantných ekonomických hráčov. Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) je však zmluva, ktorú mienia medzi sebou uzatvoriť politici EÚ a USA – lenže tá stavia spomenutú premisu na hlavu.

V názve sa spomína slovo partnerstvo, čo navodzuje dojem, že zmluva je výhodná pre obe strany a že je – férová. Opak je však pravdepodobnejší. Nedávno štvrť milióna Nemcov protestovalo proti tejto tajnej dohode, ktorú EÚ, pre prípad, že by nepokoje verejnosti vzrástli až natoľko, že by ju EÚ nemohla pod tlakom verejnosti schváliť, začala už aj potajomky implementovať. Nejde o fámu – informáciu priniesol 26. januára britský The Guardian, ktorý podrobne v článku rozobral priame dôsledky implementácie dohody TTIP pre Európsku úniu.

■ PODOZRIVÉ TICHO

TTIP, zmluva, o ktorej sa zámerne mlčí. Táto dohoda, akokoľvek výhodne sa „tvári“, je výhodná najmä pre veľký biznis a korporácie. Mimoriadne je nevýhodná pre obyčajných ľudí. Priamo totiž ohrozuje ich zdravie, výkonnosť ich národného priemyslu, a teda aj zamestnanecké príležitosti, a tým celú sociálnu sféru, nehovoriac o narušení bežných environmentálnych štandardov v civilizovaných krajinách EÚ. Prečo? Príčina je jednoduchá a zrejmá. Európa má v súčasnosti oveľa vyššie sociálne a environmentálne štandardy, ako sú tie v USA. A aj preto sa americké produkty na európsky trh nedokážu dostať v takej miere, aká by vyhovovala ich výrobcom. Až sedemdesiat percent amerických potravín je geneticky modifikovaných, vyše štyridsať percent obsahuje chemikálie, ktoré narúšajú ľudský hormonálny systém. Viac ako deväťdesiat percent hovädzieho mäsa v USA je vyprodukovaných pomocou rastových hormónov, ktoré môžu spôsobovať rakovinu. Nehovoriac o tom, že samotná Európa má nadbytočné produkčné kapacity.

■ RUŠIA OBMEDZENIA

TTIP má túto prirodzenú „bariéru rozumu“ na strane EÚ zrušiť. Spomínané produkty z USA by sa dostali už aj na európsky trh. To isté platí aj pre kozmetiku a ďalšie priemyselné odvetvia chemickej výroby. Lenže ak v súčasnosti Európa zakáže pre zdravotné riziká pri používaní kozmetiky v priemere tisícdvesto položiek ročne, USA ich zakáže približne dvanásť, čo je neuveriteľný nepomer. V Európe ešte stále platí zákaz šírenia a predaja produktov, ktoré už z preventívnych dôvodov považujú na to určené inštitúcie za rizikové, v USA sa pustí na trh všetko s rizikom, že po prípadných vzniknutých akýchkoľvek problémoch, najmä zdravotných, sú na to súdy, aby zaujali stanovisko. Teda deregulácia, ktorú prinesie TTIP, je hrozba nielen pre potravinárstvo či kozmetiku, resp. pre zdravie našich občanov, ale aj pre najdôležitejšie ekonomické a sociálne ukazovatele ako zamestnanosť, mzdy, sociálne istoty, hospodársky rast atď.

■ SÚKROMNÉ TRIBUNÁLY

ISDS je jedna z kapitol zmluvy TTIP. Dáva právo nadnárodným korporáciám a veľkému biznisu žalovať vlády jednotlivých krajín. Podľa ISDS by však o sporoch nemali rozhodovať verejné súdy, ale súkromné arbitrážne tribunály, ktoré majú plne pod kontrolou finančné korporácie a spravuje ich systém korporátnych právnikov. Teda všetkým musí byť jasné, komu budú títo akože nestranní právnici nadržiavať a za koho budú „bojovať“. Za štáty a záujmy obyčajných ľudí to určite nebude! Lenže – o TTIP sa rokuje tajne, bez informovania verejnosti a bez nejakých politických diskusií. O obsahu týchto rokovaní nemajú všetky informácie ani poslanci národných parlamentov členských krajín, nieto ešte verejnosť! Čo je ešte zaujímavejšie, úplné znenie zmluvy ešte nevideli ani poslanci Európskeho parlamentu! Na druhej strane však prístup k nej majú nadnárodné korporácie, veľký biznis a banky. Všetky rokovania teda nateraz  nerušene prebiehajú medzi orgánmi Európskej komisie, USA a veľkým biznisom.

Je tu aj ďalšie obmedzenie zo strany USA. Podľa tam platných zvyklostí všetky veľké dohody, ktoré USA takto globalisticky implementujú (TPP, TISA), musia povinne zostať utajené pred verejnosťou minimálne päť rokov. Ani dohoda TTIP nie je výnimkou.

■ NESMELÝ PROTEST    

Podľa britského denníka The Guardian ešte vlani v októbri hlavný zástupca EÚ pre obchod Damien Levie priznal, že tento voľný obchod (TTIP) znamená podkopanie minimálnych noriem, ktoré v minulosti EÚ už odsúhlasila! Podľa zdrojov z Guardianu, priznal, že EÚ dokonca povolila dovoz geneticky modifikovaných potravín a chemicky očistených hovädzích zdochlín! Britská organizácia Global Justice Now vydala vlani v októbri štúdiu, v ktorej sa uvádza, že: „Politickí predstavitelia USA úspešne využili rokovania o TTIP na to, aby dokopali EÚ k upusteniu od zákazu tridsaťjeden nebezpečných pesticídov s prídavnými zmesami, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu a neplodnosť.“

■ ZAUJÍMAVÝ PORTÁL

Slováci majú na internete k dispozícii „informačný portál o transatlantickom partnerstve“, ale nič zo spomínaných konštatovaní britskej tlače alebo o protestoch nemeckej verejnosti sa z neho nedozvedia. Podľa prevádzkovateľov portálu je „cieľom portálu priniesť slovenskej verejnosti viac poznatkov o pripravovanej dohode o zóne voľného obchodu medzi Európskou úniou a USA. Zámerom TTIP je otvoriť obchod a investície medzi EÚ a USA, ktoré spolu tvoria štyridsať percent svetovej hospodárskej produkcie. To má priniesť viac práce, rastu a pomôcť Európe dostať sa z ekonomickej krízy“. Potom ešte niekoľko podobných ód na to, ako porastie náš export do USA. Do roku 1989 sme mali naozaj „dobrú“ skúsenosť s takouto propagandou, obrátenou však smerom k Moskve a k ZSSR. Bez zaujímavosti nie je ani to, že portál svojimi vyhláseniami podporujú niektorí politici práve z pravicového neoliberálneho spektra na Slovensku, ktoré sa bezhlavo hrnie do rizikovej a podmaňujúcej globalizácie sveta.

Ivan BROŽÍK - Foto: archívPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.