thumbnail
Komárňanských matičiarov trápi budúcnosť ich divadla a folklórneho súboru Štátna dotácia pre ustanovizeň je ...