Potešujúci rating

Výška deficitu verejných financií za rok 2023 bola o štvrtinu nižšia, ako udávala terajšia vláda. Pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2024 a osemnástich konsolidačných opatrení vychádzal súčasný vládny ...