Potešujúci rating

Výška deficitu verejných financií za rok 2023 bola o štvrtinu nižšia, ako udávala terajšia vláda. Pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2024 a osemnástich konsolidačných opatrení vychádzal súčasný vládny ...

Medzi nami

Prezidentská story V slovenských podmienkach je naivná predstava, že hlava štátu je prezidentom, ktorý zastupuje  všetkých občanov. Presvedčili sme sa o tom dvakrát za posledných desať rokov. Najprv počas ...

SPOZA OPONY

Prečo nie je Magyar ako iný Maďar             Tento rok nás postihla záplava tvrdení o slovenskej hrozbe pre národ, štát, ako aj pre pomery v Európskej únii. Vyvrcholila nevídaná vlna osočovaní, ako sa na ...