Zlatá maďarská mládež

Nedávno som sa v jednej z európskych metropol zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii, venovanej rusínskemu národu a regiónu Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období rokov 1918 – 1939.  Toto ...

Matičný futbalový turnaj mladých

Nová športová tradícia O pohár kráľa Rastislava. Pri  príležitosti osláv 1 150. výročia príchodu Konštantína (Cyrila) a Metoda na naše územie, ktoré boli v roku 2013, Miestny odbor Matice slovenskej založil ...