Zlatá maďarská mládež

Nedávno som sa v jednej z európskych metropol zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii, venovanej rusínskemu národu a regiónu Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období rokov 1918 – 1939.  Toto ...