Univerzálna kverulantská masa sa opäť mobilizuje, no ani nevie, proti čomu

thumbnail

Štátne zdroje je povinné chrániť nielen ministerstvo kultúry

A opäť sú apriori proti! Liberálno-progresívny protestný tábor, skrývajúci  sa za spriatelených „umelcov“, hovorí o politizácii a posilnenom vplyve štátu po zmenách, ktoré majú nastať v činnosti Fondu na podporu umenia. Navrhovatelia zmien s podporou SNS zas argumentujú zlepšením hospodárenia, adresnejším fungovaním a obnovením pôvodného účelu existencie fondu.

Predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko okrem iného v tejto súvislosti tvrdí, že kvalitné a tradičné slovenské umenie bolo často finančne podceňované, hoci aj na úkor otáznych LGBTI projektov. A tak sa najnovším sporom medzi koalíciou a opozíciou stal Fond na podporu umenia, ktorého fungovanie chce SNS zmeniť. Pri schvaľovacích procesoch vo fonde by malo mať ministerstvo kultúry väčší rozhodovací priestor. Spolitizovaná téma vyústila až do vydierania – doterajší pracovníci fondu hovoria o hromadnom odchode v prípade prijatia nového znenia zákona. Je to tak trochu komické až infantilné, keďže každý je nahraditeľný. Iba adoranti progresivizmu to nevedia.

 

■ PROTI ABSURDITÁM

„Predpokladám, že deväťdesiatdva až deväťdesiattri percent odporúčaní komisií ostane bez zásahov,“ upozornil poslanec Roman Michelko. Vysvetlil, že rada zložená z nespochybniteľných autorít má mať právomoc odvolacieho orgánu, ktorý dokáže zvrátiť „do očí bijúce“ absurdity. K takým podľa Romana Michelka v minulosti dochádzalo. A nešlo o fazuľky, ale o stovky miliónov eur. Po novom ‒ odborné hodnotiace komisie v jednotlivých oblastiach podpornej činnosti FPU budú mať status poradného orgánu, na ktorého stanovisko rada prihliada, no nie je pre ňu záväzné. Teda je klamstvo, že ide o politické ovládnutie FPU. Súčasne sa zvyšuje počet členov rady z deviatich na trinástich, pričom sa toto číslo dosiahne navýšením počtu členov rady, ktorých nominuje rezort kultúry.

 

PROTESTNÁ KLAKA

Novela zákona o Fonde na podporu umenia sa však nepretriasa iba v parlamente. Ostro proti nej píše časť médií samozvaného hlavného prúdu, a dokonca boli už aj protesty ‒ ako nedávno pred budovou parlamentu. Zúčastňujú sa na nich zväčša „protestní profíci“ – klaka, univerzálne použiteľní protestujúci, známi už z protestov proti novele Trestného poriadku či z protestov proti skrátenému legislatívnemu konaniu alebo z akýchkoľvek protestov organizovaných Progresívnym Slovenskom. Jeho hovorkyňa v téme FPU Zora Jaurová vidí za zmenami úsilie o politické ovládnutie umeleckých fondov. „Hrozí tak nielen bezprostredná politizácia fondu, ale aj úplná paralýza jeho fungovania a hrubá likvidácia významnej časti slovenskej kultúry. Ďalšia radikálna zmena na poslednú chvíľu, bez možnosti pripomienok odbornej verejnosti,“ napísala na sociálnej sieti. To však určite pravda nie je, ale na pravde istým kruhom záleží až v poslednom rade.

 

■ POTREBNÉ ZMENY

Člen parlamentného výboru pre kultúru a médiá poslanec Dušan Jarjabek informoval, že „zmeny majú ambíciu zlepšiť fungovanie FPU vzhľadom na mieru nepokojnosti s jeho fungovaním“. Člen výboru Roman Malatinec zas povedal, že „zmeny chápe ako snahu zaviesť jasne stanovený systém a možnosť odvolacieho inštitútu, ktorý prispeje k transparentnému rozhodovaniu o verejných prostriedkoch“. Poslanec tiež prišiel s nápadom: „Viem si v tejto súvislosti predstaviť napríklad rozšírenie rady aj o zástupcov samosprávnych združení, ako sú SK8 či ZMOS.“

 

■ JASNÝ POSTOJ

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová nedávno mimovládkam oznámila, že na projekty LGBTI už nedostanú ani cent. Podľa Romana Michelka „Fond na podporu umenia, na ktorý nemá ministerka žiadny vplyv, rozdeľoval peniaze poza jej chrbát. Tak je to nastavené“. A tak sa dobre, podľa poslanca Michelka, žilo „organizáciám s pochybnými aktivitami“, na druhej strane „neboli podporené veľmi významné periodiká, ako napríklad Literárny týždenník“. Treba dodať, že v inom mediálnom rozhovore ešte poslanec Roman Michelko tiež konštatoval: „Financie na aktivity rôznych kultúrnych spolkov vrátane LGBTI môže rezort prideľovať aj priamo. Zo strany ministerstva je jasne deklarované, že toto nie je prioritou (FPU – pozn. red. SNN),“ povedal Roman Michelko v relácii Karty na stôl a upozornil, že zámerom nie je nijako obmedziť aktivity pre inak orientovaných ľudí. „Nikto nechce tieto organizácie diskriminovať, majú napríklad šancu získať si zdroje od donorov z privátneho sektora. Alebo aj z európskych fondov.“ Dôvodom škrtov podľa neho je aj úsilie o racionálnejšie využívanie zdrojov štátneho rozpočtu.

 

■ NA ČO MÁ SLÚŽIŤ

Keďže sa téma Fondu na podporu umenia v uplynulých dňoch zámerne mimoriadne spolitizovala, je dobré si pokojne pripomenúť, na čo má fond vlastne slúžiť. FPU je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom odbornými komisiami schválených projektov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa na ciele tohto zákona rozumie najmä tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií, výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov či realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom, ako aj ďalšie iniciatívy, taxatívne vymenované v citovanom zákone.

Štefan ZLATOŠ  - Foto: internet-zdroj: TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.